Illustration of a world map showing the locations of EOS companies and partner companies.

Dobro doli na platformu
EOS Global Collection

Globalni internetski portal EOS Grupacije za naplatu vaih meðunarodnih potraivanja

EOS Grupa jedna je od vodeæih tvrtki u pruanju financijskih usluga u svijetu, usluge omoguæava u Europi i Sjevernoj Americi te Aziji. 6.000 zaposlenika irom svijeta nastoji pronaæi najbolja rjeenja za klijente EOS Grupe. EOS nudi usluge naplate potraživanja u više od 180 zemalja.  

Imate veæi broj meðunarodnih klijenata i morate se baviti naplatom potraivanja u drugim dravama. Uz EOS kulturne razlike, jeziène barijere, razlièiti zakonski propisi te zemljopisne udaljenost su izazovi s kojima se ne trebate suoèiti. Svoja potraivanja moete jednostavno prepustiti nama bez obzira gdje u svijetu imate nenaplaæena potraivanja, platforma EOS Global Collection omoguæuje brzu i uèinkovitu naplatu irom svijeta.

Ovo je naša financijska godina 2022./23.

Fiskalnu godinu 2022./23. obilježila je neizvjesnost. Ovdje saznajte kako je EOS Grupa ipak uspjela ostvariti pozitivan rezultat. U našem godišnjem izvješću i izvješću o održivosti pronaći ćete sve naše ključne pokazatelje uspješnosti i najvažnije poslovne momente te saznati što EOS Grupa čini kako bi ispunila svoje okolišne, društvene i upravljačke odgovornosti
2022/2023

Rješenje za prekogranične usluge

Il processo di recupero crediti viene gestito a livello locale dai nostri partner. In questo modo, siamo in grado di garantire esperienza legale e rispetto delle mentalità locali. Hai una sola persona di contatto nel tuo paese che si occupa dell'intera area complessa della gestione internazionale dei crediti per conto tuo. Tramite il tuo contatto affidabile e familiare, puoi trarre direttamente vantaggio dalla nostra vasta esperienza e conoscenza locale. Ti basta permettere che il tuo giro di affari internazionale cresca e prosperi. Noi ci prenderemo cura della gestione dei crediti, ovunque nel mondo.

Rješenje za zajedničke usluge

Za multinacionalne klijente koji imaju centralizovani pristup naplati potraživanja, EOS podržava visoko automatiziranu i prilagođenu strategiju naplate. U fokusu su globalna harmonizacija postupaka i transparentnost. Vaš Centar za zajedničke usluge imat će vidljivost i kontrolu nad čitavim procesom naplate i rezultatima na razini grupe.

Postupak naplate potraživanja i operativne razgovore o vašim predmetima provode naši lokalni stručnjaci. Vaše regionalne podružnice će imati lokalnu osobu za kontakt s velikom iskustvom i dobrim poznavanjem lokalnih prilika. Vaš novac tretiramo kao produžetak vaše vlastite aktivnosti. Vi zadržavate kontrolu nad svojim potraživanjima. EOS Global Collection pruža infrastrukturu i tehnologiju za potpuno automatiziranu komunikaciju i protok predaje slučajeva.  

Koristi za klijenta

 • Rješenje "sve u jednom" za globalni postupak harmonizacije
 • Visok stupanj kontrole putem tehnologije, uvida i mogućnosti usporedbe različitih tržišta 
 • Korištenje sinergija pomaže u smanjenju troškova
 • Optimizacija radne snage fokusiranjem na slučajeve što ovoj organizaciji daje dodatnu vrijednost

Naa meðunarodna partnerska mrea

Nudimo usluge naplate potraživanja u oko 180 zemalja s više od 20 EOS poslovnica, kao i dobro uspostavljenu i pažljivo odabranu partnersku mrežu diljem svijeta. I nostri team di esperti dispongono di un know-how regionale sia per i debiti commerciali sia per quelli al consumo. Siamo in grado di assistervi con tutti i servizi di riscossione: dal rintracciamento dei debitori (skip tracing), alle attività in fase prelegale, legale e postlegale. La nostra rete di partner globali ha le seguenti caratteristiche:

 • Kompetentni partneri tvrtke u vlasnitvu EOS Grupe, poznate tvrtke za naplatu potraivanja i odabrani pravni partneri djeluju na lokalnoj razini.
 • Zajednièka percepcija nai partneri djeluju u skladu s naim vrijednostima i slijede na Kodeks ponaanja .
 • Stalna kontrola kvalitete jamèimo struènost, brzu obradu i optimiziranje trokova
 • Pouzdano izvjeæivanje partneri podnose izvjeæa brzo, redovito i odgovorno.
EOS omoguæuje globalnu IT platformu za optimizaciju meðunarodnih procesa u naplati potraživanja izmeðu partnera iz širom svijeta. Globalna platforma osigurava izravnu i transparentnu 'real-time' komunikaciju. Sve aktivnosti te rezultati naplate mogu se izravno pregledati na platformi. Našim su partnerima i klijentima dostupne i informacije specifiène za razlièite države koje obuhvaæaju naša struèna znanja o lokalnim tržištima, podatke o postupcima naplate i informacije o lokalnim zakonodavstvima (na engleskom jeziku.
Uz EOS Global Collection imate samo jednu lokalnu osobu za kontakt za upravljanje cjelokupnim meðunarodnim potraživanjima. Želite li saznati više o platformi EOS Global Collection? Ova karta pomoæi æe vam u da pronaðete lokalne kontakte, a možete nam se i obratiti putem adrese e-pošte ispod karte. Kako biste mogli iskoristiti prednosti svih opcija koje nudi platforma EOS Global Collection, od svojeg æete lokalne osobe za kontakt iz tvrtke EOS primiti svoje podatke za prijavu. Kad su vam potrebne novosti o napretku vaših sluèajeva meðunarodne naplate, jednostavno unesite svoje korisnièko ime i lozinku. Pristupit æete platformi na kojoj možete pronaæi zatražene informacije o predmetu uz potpunu zaštitu podataka.
Naša iznimno moderna IT platforma optimizira globalne procese rada kako bi se zajamèila najbolja moguæa usluga i rezultati naplate.

EOS Global Collection:

 • regulira automatski prijenos predmeta.
 • povezuje naše partnere iz cijelog svijeta.
 • uvijek pruža transparentan pristup informacijama u stvarnom vremenu.
 • jamèi potpunu zaštitu i privatnost podataka.
 • nudi razlièite opcije izvješæivanja i kontrole.
Minimalni preduvjeti kvalitete za sve meðunarodne partnere iz mreže jamèe podjednako visoku kvalitetu širom svijeta

Osiguravamo poduzimanje pravodobnih akcija:

 • prvi dopis bit æe poslan unutar 1 radnog dana
 • prvi telefonski poziv bit æe obavljen unutar 10 radnih dana
Osiguravamo koje æe akcije biti poduzete:

 • najmanje 2 pisane opomene
 • najmanje 2 telefonska poziva
 • Alexander Heil,
  au tvrtki DER Deutsches Reisebüro GmbH u Njemaèkoj:

  ‘Naplatu svojih potraživanja prepuštamo tvrtki EOS jer znamo da su kod njih naša potraživanja u sigurnim rukama. EOS je profesionalan, brz i uèinkovit te našim klijentima koji kasne s plaæanjem pristupaju s pravom kombinacijom obzirnosti i integriteta.‘
 • Mar Kasan,
  Voditelj naplate potraživanjau tvrtki KBM Fineko d.o.o. u Slovenij:    

  Tvrtku EOS smatramo važnim i pouzdanim partnerom. Njihov srdaèan i profesionalan tim sve povjerene sluèajeve obraðuje na transparentan naèin. Iznimno su fleksibilni, što je neprocjenjiva kvaliteta u poslu kojim se bavimo. Najveæe prednosti pružaju nam globalna prisutnost tvrtke EOS, brzo odgovaranje na zahtjeve, uèinkovita naplata potraživanja, pouzdano upravljanje dužnicima i redovito izvješæivanje.‘
 • Adrienne Gulyás,
  Financijska izvjestiteljica
  u tvrtki Gartner u Maðarskoj:

  ‘Meðunarodna mreža EOS partnera predstavlja veliku snagu EOS Grupe. Mi u tvrtki GARTNER iznimno cijenimo struènost svih EOS podružnica i partnera.‘

to moete oèekivati od nas:

 • globalna mreža partnera s iskustvom u meðunarodnom poslovanju
 • lokalni 'know-how' te poznavanje specifiènih obièaja
 • brza vansudska naplata te smanjenje troškova koji zadovoljavaju standarde EOS kvalitete
 • lokalna kontakt osoba u našem uredu koja vodi proces meðunarodne naplate potraživanja
heart, flag, star, necktie, envelope