Импресум - EOS Global Collection

Импресум

Marwin Ramcke (Chairman), Justus Hecking-Veltman, Dr. Stephan Ohlmeyer, Sebastian Pollmer and Carsten Tidow

AG Hamburg HRB 124 966
USt-ID: DE 813 348 056
EOS Holding GmbH, EOS Crossborder
Компанија EOS Holding GmbH жели да вам се захвали што сте посетили ову веб страницу и што сте исказали своје интересовање за услуге које нуде EOS партнери. На неким од ових страна од вас ће бити тражено да дате неке податке о себи. То није обавезно - податке оставите ако желите. Сви прикупљени лични подаци се меморишу, обрађују и, ако је потребно, прослеђују даље EOS партнерима искључиво са циљем да се олакша процес подршке коју вам пружамо, информисање о нашим производима и услугама или прослеђивање наших понуда. Компанија EOS Holding GmbH гарантује да ће ваше податке третирати као строго поверљиве у складу са важећим прописима о заштити података.

Желимо да вам скренемо пажњу на чињеницу да коришћење бесплатних сервиса које вам нудимо не даје никаква законска права кориснику. Не сме се подразумевати постојање обавезе за евентуалне грешке у раду система. Осим тога, компанија EOS Holding се не сме сматрати обавезном ни ако се испостави да није могуће приступити нити вршити прилагођења на неком од сервиса који се нуде бесплатно.
EOS Holding GmbH не прихвата никакву одговорност за Веб садржај трећих лица коме се може приступити преко хипервеза ако та трећа лица нису чланови EOS групе компанија.

На веб локацији компаније EOS Global Collection постављене су разне везе ка другим локацијама. Искључујући филијале EOS групе компанија, за све везе важи следеће: EOS Holding GmbH овим изричито изјављује да нема никаквог утицаја на дизајн и садржај повезаних страна. Из тог разлога, EOS Holding се овим изричито ограђује од сваког садржаја на Веб странама повезаним са овом Интернет страном и не прихвата њихов садржај као свој. Даље, не сме се претпоставити никаква одговорност за било какав софтвер и други материјал који је доступан преко ове веб стране или повезан са њом. Сваки оператер веб стране мора бити одговоран за садржај те стране.
© 2019 носилац је EOS Holding GmbH , Hamburg, Germany. Сва права задржана.

Текстови, слике, графике, звук, анимације и видео снимци, као и њихов распоред на EOS Global Collection заштићени су ауторским правима и другим видовима заштитне регулативе. Никакав садржај на овој веб страни или на доменима EOS Holding GmbH који имају исти садржај не сме се копирати, обрађивати, мењати, меморисати у електронском облику или у облику читљивом за машине, нити се сме учинити доступним трећем лицу, ни у целости ни у деловима, без претходне писане сагласности EOS Holding GmbH. Ово се не односи на садржај одељка за штампу. Неке EOS Holding веб стране садрже слике које су интелектуална својина трећих лица.
На нашим Веб странама, по правилу не означавамо заштићена имена брендова или трговачке жигове као такве. Међутим, без обзира на то, они се морају третирати као заштићени! Све док се не устврди супротно, сви заштитни знакови који се налазе на веб странама компаније EOS Holding заштићени су прописима о заштити интелектуалне својине. Ово се посебно односи на брендове, ознаке, логотипе компанија и амблеме. У случају да наше Веб странице крше било које ауторско право или право интелектуалне својине, најљубазније вас молимо да нас о томе одмах обавестите е-поштом (Re: Copyright), како бисте нам омогућили да ревидирамо нашу понуду што је пре могуће ако се то покаже као неопходно.
Интелектуална својина, брендови и ауторска права садржани на eos-solutions.com/de су заштићени. Ова веб локација не представља дозволу за коришћење интелектуалне својине компаније EOS Holding GmbH нити трећих лица.

У случају да ови услови стицајем правних околности постану неважећи или то већ јесу, то неће утицати на делотворност или валидност осталих тачака. Ваши предлози у вези са веб локацијом www.eos-globalcollection.com помажу нам да побољшамо информације и услуге представљене ради ваше користи. 
Ова веб локација користи технологију etracker ( www.etracker.com ) за прикупљање података о понашању корисника. Ови подаци се прикупљају анонимно у циљу коришћења у маркетиншке сврхе и за оптимизацију. Сви подаци посетилаца се меморишу коришћењем анонимног ИД броја корисника и могу се агрегирати у профил коришћења. За прикупљање и чување података могу се користити „колачићи“, али су подаци и даље строго анонимни. Ови подаци се неће користити за идентификацију корисника и не агрегирају се ни са каквим личним подацима. Прикупљање и меморисање података може се одбити у било ком тренутку у зависности од услуга.