Zbog čega vas digitalno upravljanje opomenama brže dovodi do vašeg novca.

Potpuno automatizovani prijateljski podsetnici umesto staromodnih pisama: Uz digitalni sistem za upravljanje opomenama, kompanije mogu da reaguju na kašnjenje u naplati ili neplaćanje potraživanja brže, efikasnije i na personalizovaniji način. Ali samo delić evropskih preduzeća koristi njegove prednosti.

Ako vam sve to padne na pamet kada čujete da GDPR uredba o zaštiti podataka smatra da su e-poruke u poslednjem trenutku nepodnošljive, promašili ste temu:

mnoga preduzeća najzad nalaze način da se pozabave ozbiljnim digitalnim prolećnim čišćenjem. Zastareli poslovni procesi se stavljaju na probu – to je dobra prilika za efikasnije i digitalno renoviranje. Pogotovo kada je reč o upravljanju zaostalim dugovima, evropska preduzeća imaju da urade štošta što su propustila: prema anketi kompanije EOS o praksama plaćanja u Evropi „European Payment Practices“, samo 18 procenata evropskih preduzeća je tokom 2017. uvelo digitalne sisteme za slanje opomena. Preduzeća se odriču novca na više načina: digitalno slanje opomena ne samo da dovodi do više plaćanja na vreme, već preduzećima takođe štedi troškove za naplatu potraživanja i snižava administrativni teret i stope grešaka pri obradi duga klijenta.

Stupanje GDPR uredbe o zaštiti podataka na snagu stavlja poslovne procese na test.

Iako je računovodstvo koje se oslanja na računare sada uveliko standard, mnoga preduzeća nemaju efikasan način za postupanje sa nenaplaćenim potraživanjima. Umesto toga, veliki deo procedura slanja opomena i dalje se oslanja na ljudsku interakciju. Trenutak istine dolazi kada preduzeća pripremaju dokumentaciju koju traži GDPR o tome gde se čuvaju svi podaci klijenata i kako se oni obrađuju. Preduzeća se zapitaju: da li zaista moramo da prolazimo kroz toliko koraka podložnih greškama da bismo zatražili novac koji nam se duguje?

Šta direktori preduzeća često zaboravljaju: solidan sistem ta slanje opomena nije samo podrška za vašu likvidnost. Njime se takođe štedi novac tako što se smanjuje uznemirenje klijenta jer ulazak u konstruktivan dijalog sa klijentom u ranoj fazi doprinosi lojalnosti klijenta – a i jeftinije je sačuvati klijente neko pridobijati nove.

Digital Dunning: A manual dunning process not only causes inefficient processing, manual dunning notices also reach their limits under the GDPR test bench. The GDPR prescribes documentation of customer data processing.

Za naplatu potraživanja danas je potreban drugačiji ton.

Godina 2018. je dobar trenutak da preduzeća razmisle o uvođenju potpuno digitalnog sistema za upravljanje opomenama. To bi preduzećima omogućilo i da reaguju na promenu u zahtevima klijenata do koje su dovele inovacije u e-trgovini, gde je sve malo jednostavnije, neformalnije i prijatnije – iako se sve zasniva na čisto racionalnom poslovnom procesu koji se oslanja na podatke i algoritme.

Preduzeća često prebrzo šalju podsetnike i to čine na preterano drastičan način šaljući poruke ili pisma sa podebljanim zaglavljima u stilu PODSETNIK ZA PLAĆANJE i spominju dodatne naknade za plaćanje, kamate, pa čak i pravne postupke. Sve to je dovoljno ljudski da klijenti mogu da reaguju na prkosan ili odbramben način kada kasne sa plaćanjem. U stvari, do mnogih neplaćanja dolazi iz sasvim trivijalnih razloga: događa se da se faktura jednostavno previdi jer je bila sakrivena na dnu paketa ili priložena e-poruci koja je greškom izbrisana. Ili klijent jednostavno zaboravi da je kupio preko računa a ne preko PayPal-a ili kreditne kartice kao što to obično čini.

Čak i ako naplata sa računa ne uspe, moguće je da se radi o nesrećnom spletu okolnosti: moguće je da je iznos na tekućem računu prekoračen baš na dan roka za plaćanje. Ili je klijent morao da traži novu kreditnu karticu jer mu je stara koju je koristio za porudžbinu ukradena ili blokirana.

Samouslužni portali oslobađaju resurse u preduzećima.

Razlog nije važan: dobar sistem za upravljanje opomenama automatski reaguje na ovakve slučajeve prijateljskim porukama bez birokratskih termina: nažalost, nismo mogli da naplatimo sa vaše kreditne kartice – kliknite ovde da biste ažurirali podatke o plaćanju pa ćemo pokušati ponovo. U poruci se ni ne spominju termini kao što su „podsetnik“ ili „podsetnik za plaćanje“. Samo prijateljska e-poruka u kojoj se kaže: ne brinite, u ovom brzom digitalnom svetu, svi mi ponekad zaboravimo nešto.

U idealnoj situaciji, link u e-poruci odvodi klijenta na samouslužni veb-sajt gde može da ažurira svoje podatke i pokrene novi postupak plaćanja ili da plati na licu mesta. Za klijente to znači manje papirologije i manje vremena na telefonu, dok se transakcije obavljaju brže i jeftinije, što povećava broj uspešnih uplata u računovodstvu preduzeća.

Što je više ručnih intervencija osoblja potrebno u digitalnom sistemu za upravljanje opomenama, to je veći rizik da će pisma klijentima biti ignorisana ili kasniti i da se kompletan postupak zaglavi – a to ne samo da smanjuje vašu likvidnost, već danas mnogo brže nervira i ljuti klijente nego pre samo nekoliko godina. Jer danas su nas sve razmazili dobro organizovani pioniri e-trgovine sa kojima imamo posla u našem privatnom životu.

Uvek možete da pozovete podatke o sebi kao klijentu, porudžbine i transakcije uplata, uživo dobijate najnovije podatke o porudžbini i statusu isporuke i imate široku lepeza načina plaćanja koje su vam na raspolaganju uključujući direktnu naplatu, kreditnu karticu, PayPal i trenutni prenos: iskustvo klijenata je potpuno digitalizovano, poslovanje se svakodnevno odvija uz oslanjanje na podatke, pa su klijenti sve osetljiviji na sve što miriše na papirologiju i crvenu traku.

Socijalistička tržišna ekonomija se odriče velikog dela likvidnosti.

Nekoliko studija ilustruje veličinu problema: u mnogim preduzećima, preveliki deo operativnog kapitala je vezan a tome u najvećoj meri doprinose neplaćeni računi. To je međunarodni problem: prema studiji koju je sprovela finansijska grupacije Nordea, u nordijskim zemljama, Švedskoj, Finskoj, Norveškoj i Danskoj, operativni kapital koji je vezan u preduzećima premašuje evropski prosek za otprilike trećinu. Sto osamdeset četiri preduzeća koja su učestvovala u anketi mogla bi da oslobode 65 milijardi evra uz bolje upravljanje operativnim kapitalom, pokazalo je istraživanje
Povećana svest o prednostima povezanim sa efikasnijom naplatom dugova postoji u zemljama u kojima je likvidnost veliki problem, pokazuje anketa o praksama plaćanja u Evropi „European Payment Practices“: na vrhu liste se nalazi Španija, gde 58 procenata preduzeća ima digitalni sistem za upravljanje opomenama. Među prvima na listi su i Mađarska i Švajcarska (53 procenta). S druge strane, čini se da u Nemačkoj većina preduzeća može da priušti luksuz očuvanja postojećeg stanja: 2017, samo 3 procenta nemačkih preduzeća je imalo potpuno digitalizovane sisteme za upravljanje opomenama.

SMEs give away plenty of liquidity.
Several studies illustrate the size of the problem: In many companies too much of the working capital is tied up, and unpaid bills are a major contributor here.
Štampanje