Impresum

EOS Holding GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg 

Telefon: +49 40 2850 - 2025
Faks: +49 40 2850 - 52025 

E-pota: crossborder@eos-solutions.com

 • Klaus Engberding (predsjednik), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke, Dr. Andreas Witzig

  AG Hamburg HRB 124 966
  PDV identifikacijski broj: DE 813 348 056

 • EOS Holding GmbH ,  Prekogranièno poslovanje tvrtke EOS

 • EOS Holding GmbH zahvaljuje vam na posjeti ovom web-mjestu i na vaem interesu za proizvode i usluge koje nude partneri tvrtke EOS. Na nekima od ovih stranica od vas æemo zatraiti da navedete odreðene informacije o sebi. Unos tih podataka nije obavezan. Svi prikupljeni osobni podaci pohranjuju se, obraðuju se i prema potrebi prosljeðuju drugom EOS partneru iskljuèivo radi poboljavanja vae osobne usluge te kako bismo vam pruili informacije o naim proizvodima i uslugama ili dostavili ponude. EOS Holding GmbH jamèi da æe se prema vaim podacima odnositi uz najviu razinu povjerljivosti, u skladu s prevladavajuæim propisima o zatiti podataka. elimo vam skrenuti pozornost na èinjenicu da koritenje besplatnih usluga koje nudimo ne daje korisniku podlogu za bilo kakve pravne zahtjeve. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve neispravnosti u radu sustava. Nadalje, EOS Holding neæe snositi odgovornost u sluèaju nemoguænosti pristupanja ili prilagodbe bilo kojoj od usluga koje nudimo bez naknade.

 • EOS Holding GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za web-sadraje treæih strana kojima se moe pristupiti putem hiperveza ako se ne radi o èlanovima grupacije tvrtki EOS.

  Na web-mjestu EOS Global Collection postavljene su razlièite veze na druga web-mjesta. Uz iznimku podrunica grupe tvrtki EOS, na sve veze primjenjuje se sljedeæe: EOS Holding GmbH ovime izrièito izjavljuje da nema nikakav utjecaj na dizajn niti sadraj web-mjesta na koja vode te veze. Iz tog se razloga EOS Holding ovime odrièe odgovornosti za sav sadraj na web-mjestima koja su povezana s ovom internetskom lokacijom i ne prihvaæa njihov sadraj kao svoj. Nadalje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji softver ili druge materijale koji su dostupni na ovom web-mjestu ili putem veza s njega. Operater svakog web-mjesta snosi odgovornost za vlastiti sadraj.

 • © 2013., EOS Holding GmbH, Hamburg, Njemaèka. Sva prava pridrana.

  Tekstovi, slike, grafièki prikazi, zvuk, animacije i videozapisi, kao i njihov raspored na web-mjestu EOS Global Collection, zatiæeni su autorskim pravima i drugim oblicima pravne zatite. Nijedan sadraj na ovom web-mjestu ili na domenama tvrtke EOS Holding GmbH koje obuhvaæaju isti sadraj ne smije se, bilo u cjelini ili djelomièno, kopirati, obraðivati, mijenjati, pohranjivati bilo u elektronskom ili u obliku èitljivom za strojeve niti davati na uvid treæim stranama bez prethodnog pisanog odobrenja od tvrtke EOS Holding GmbH. To se ne odnosi na sadraj odjeljka za medije. Neka web-mjesta èiji je vlasnik EOS Holding sadre slike koje podlijeu vlasnièkim pravima treæih strana.

 • Na svojim web-stranicama u pravilu ne oznaèavamo zatiæene nazive robnih marki kao zatiæene. Meðutim, oni se trebaju smatrati takvima i kao takvima im treba pristupati! Osim ako nije navedeno drukèije, svi zatitni znakovi navedeni na web-mjestima èiji je vlasnik EOS Holding zatiæeni su u skladu sa zakonima o vlasnitvu. To se naroèito odnosi na robne marke, oznake, logotipe tvrtki i simbole. U sluèaju da nae web-stranice kre bilo kakva prevladavajuæa autorska prava ili prava vlasnitva, molimo da nas se o tome obavijesti bez odlaganja (predmet: Autorska prava) kako bismo u to kraæem roku ispravili svoju ponudu ako to bude potrebno.

 • Intelektualno vlasnitvo, robne marke i autorska prava na web-mjestu eos-solutions.com/de zatiæeni su. Ovo web-mjesto ne daje licencu za koritenje intelektualnog vlasnitva tvrtke EOS Holding GmbH ili drugih vlasnika. Ako zbog pravnih okolnosti bilo koji od ovih uvjeta i odredbi prestane biti valjan, to neæe utjecati na uèinak ili valjanost preostalih odredbi.

  Vai prijedlozi koji se odnose na web-mjesto www.eos-globalcollection.com pomau nam da poboljamo prikazane informacije i usluge u vau korist. 

Ovo web-mjesto koristi tehnologiju etracker ( www.etracker.com ) za prikupljanje podataka o ponaanju posjetitelja. Ti se podaci prikupljaju anonimno, s ciljem koritenja za svrhe marketinga i optimizacije. Svi podaci o posjetiteljima spremaju se uz koritenje anonimne ID oznake posjetitelja i mogu biti agregirani u korisnièki profil. Za prikupljanje i spremanje tih podataka mogu se koristiti kolaèiæi, ali podaci ostaju strogo anonimni. Podaci se neæe koristiti za osobnu identifikaciju posjetitelja i neæe biti agregirani uz bilo kakve osobne podatke. Prikupljanje i pohrana podataka u svakom trenutku moe biti odbijeno ovisno o naknadnim uslugama.

POSTAVKE KOLAČIĆA

Na našoj web stranici upotrebljavamo kolačiće kako bismo vam pružili što kvalitetniju uslugu. To obuhvaća kolačiće neophodne za rad web stranice, oni koji se koriste samo za anonimne statističke svrhe, kolačiće koji se koriste za udobnost i kolačiće koji se koriste za pružanje personaliziranog sadržaja temeljenog na interesima. Sami možete odlučiti želite li dopustiti upotrebu statističkih kolačića, kolačića udobnosti i marketinških kolačića. Osim toga, svoj pristanak možete u bilo kojem trenutku promijeniti / povući klikom na „Promijeni postavke kolačića“ na dnu web stranice. Daljnje informacije možete pronaći u našoj Politici privatnosti.

Obvezni kolačići

Upotrebljavamo obvezne kolačiće. Ti su kolačići potrebni za rad i osnovne funkcije web stranice. Posebno omogućuju funkcije koje su u vezi sa sigurnošću naše web stranice.
Više o tome koje kolačiće upotrebljavamo možete pročitati ovdje.

Kolačići udobnosti

Koristimo statističke kolačiće za poboljšanje ponude i osiguravanje dizajna temeljenog na potrebama i kontinuirane optimizacije web stranice.U tu svrhu prikupljamo anonimne podatke za statistiku i analitiku, primjerice za određivanje prometa na web stranici i ponašanje korisnika te poboljšanje sadržaja i iskustva na web stranici.
Više o tome koje kolačiće upotrebljavamo možete pročitati ovdje.

Statistički kolačići

Ako dopustite upotrebu kolačića udobnosti, možemo vam olakšati upotrebu web stranice. Ako ponovno posjetite našu web stranicu kako biste iskoristili naše usluge, ono će automatski prepoznati da ste nas već ranije posjetili, a podatci i postavke koje ste unijeli bit će automatski prepoznati, pa ih nećete morati unositi ponovno. Primjerice, na taj način pri ponovnom posjetu nećete morati ponovno unositi svoje korisničke podatke nego ćete moći pristupiti podatcima koje ste već unijeli.
Više o tome koje kolačiće upotrebljavamo možete pročitati ovdje.

Marketinški kolačići

Marketinške kolačiće upotrebljavamo kako bismo vam pri posjeti našoj web stranici mogli pružiti relevantan sadržaj na temelju interesa.
Više o tome koje kolačiće upotrebljavamo možete pročitati ovdje.