Zásady zpracování osobních údajů - EOS Global Collection

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování údajů společností:

EOS Holding GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburk, Německo

Telefon: +49 40 2532-8657
Fax: +49 40 2532-8658

E-mail: info@eos-solutions.com

Vedení: Marwin Ramcke (Chairman), Justus Hecking-Veltman, Dr. Stephan Ohlmeyer, Sebastian Pollmer and Carsten Tidow

Zápis v soudním rejstříku: Hamburk HRB 124 966

DIČ: DE 813 348 056

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost EOS Holding GmbH můžete kontaktovat na výše uvedené adrese (uveďte prosím řádek ATTENTION: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) nebo e-mailem na datenschutz@eos-solutions.com.
Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na našem webu a následné zpracování těchto údajů naší organizací.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na našem webu a následné zpracování těchto údajů naší organizací.

Tyto zásady dále slouží k poskytnutí informací dle článků 13 a 14 GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) ohledně zpracování údajů nad rámec shromažďování prostřednictvím tohoto webu. Jako takové vám také v konkrétních případech poskytneme samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.
Tyto zásady zpracování osobních údajů se nevztahují na údaje zpracovávané jinými společnostmi ve skupině EOS. Tak tomu je i v případě, že jsou tyto další společnosti ve skupině EOS a jejich kontakty uvedeny na našem webu, případně jsou tam uvedeny jejich služby.

V konkrétních případech vám tyto jiné společnosti ve skupině EOS poskytnout samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.
a. Když navštívíte náš web

Když načtete náš web eos-globalcollection.com, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně uloží do souboru protokolu. Bez vašeho zásahu se automaticky shromažďují a ukládají následující informace, dokud nejsou automaticky odstraněn po 3 dnech:

 • IP adresa počítače, z něhož byl web načten,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a adresa URL načteného souboru,
 • web, ze kterého jste přišli (odkazující adresa URL),
 • web načtený z našeho webu,
 • prohlížeč na vašem počítači a případně operační systém a název vašeho poskytovatele přístupu.
Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • abychom zajistili bezproblémové vytvoření připojení k webu,
 • abychom zajistili pohodlné používání našeho webu,
 • K analýze bezpečnosti a stability systému,
 • K dalším administrativním účelům.
Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností shromážděné údaje nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vás.

Kromě toho používáme při vaší návštěvě na našem webu soubory cookie a analytické služby. Podrobnější informace o nich naleznete v části 6 a 7 těchto zásad zpracování osobních údajů.

b. Když nás kontaktujete e-mailem

Na uvedené e-mailové adrese (adresách) nás můžete kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

Když tak učiníte, budou uloženy osobní údaje, které prostřednictvím e-mailu předáte. Právním základem zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje, které shromáždíme, po zpracování vašeho požadavku odstraníme, pokud již nejsme ze zákona oprávněni či povinni je dále zpracovávat.
Vaše osobní údaje předáváme pouze jiným společnostem ve skupině EOS nebo třetím stranám (příjemcům), jestliže:

 • jste poskytli výslovný souhlas s jedním či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR.
 • poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR jsou nezbytné pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte primární ochrany hodný zájem, aby vaše údaje nebyly poskytnuty,
 • V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. c) GDPR
 • A je to právně přípustné pro plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. b) GDPR,
 • si necháváme údaje zpracovat v souladu s článkem 28 GDPR.
K předávání vašich osobních údajů k jiným než výše uvedeným účelům nedochází
Stejně jako většina jiných stránek, používáme soubory cookie proto, když naši stránku navštívíte a prohlížíte si ji, jsme zajistili, že vaše návštěva bude co nejpříjemnější a nejefektivnější. Soubory cookie jsou drobné soubory, které vytváří internetová stránka a automaticky se ukládají v prohlížeči vašeho přístroje (laptop, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie váš přístroj nepoškozují a neobsahují viry, trojany či jiný škodlivý software. V souboru cookie se ukládají informace související s konkrétním přístrojem. To však neznamená, že tímto způsobem můžeme určit vaši totožnost.

Soubory cookie mají za účel, aby pro vás bylo používání naší nabídky příjemnější. Používáme kupříkladu tzv. relační soubory cookie, které rozpoznají, že jste už navštívili některé součásti naší stránky. Tyto soubory se automaticky mažou, jakmile naši stránku opustíte. V zájmu optimalizace uživatelské přívětivosti rovněž používáme dočasné soubory cookie, které se na vašem přístroji ukládají po určité časové období. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Soubory cookie se dle účelu dělí na čtyři možné typy: nezbytné, statistika, pohodlí a marketing. 

Nezbytné soubory cookie jsou požadovány pro provozování a základní funkce naší stránky. Umožňují fungování zabezpečovacích prvků. 

Statistické soubory cookie používáme ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků. Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky, statistiku zobrazení stránek a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský prožitek. 

Soubory cookie ke zvýšení pohodlí usnadňují používání naší stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech.

Údaje zpracovávané pomocí nezbytných souborů cookie slouží k ochraně našich legitimních zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR například k zajištění správného fungování naší stránky. 

Shromažďování a zpracovávání údajů pomocí souborů cookie pro účely pohodlí, statistiky a marketingu probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu se čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR, abychom vám mohli nabídnout obsah uzpůsobený vašim zájmům, dále pro statistické účely, abychom mohli zlepšit uživatelský prožitek, a pro marketingové účely. Svůj souhlas můžete v těchto případech změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky.

Správa souborů cookie

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Můžete si však nastavit prohlížeč tak, aby se v něm žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před uložením nového souboru cookie zobrazilo upozornění. Jednotlivé prohlížeče se liší, pokud jde o správu souborů cookie. V sekci Nápověda každého prohlížeče najdete vysvětlení, jak změnit nastavení pro soubory cookie. Použijte odkazy níže v závislosti na svém prohlížeči:

Plná deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci využívat veškeré funkce naší stránky.

Používáme tyto soubory cookie:
Jméno Java Session Cookie
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Tento soubor cookie používá aplikační server.
Je nezbytný pro správné fungování aplikačního softwaru.
Neukládá žádné osobní údaje.  
Název souboru cookie jsessionid
Doba uložení souboru cookie Relační soubor cookie – smazaný po zavření prohlížeče
Jméno eos_cookies
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Nezbytný soubor, ve kterém se ukládá informace o tom, že prohlášení o souborech cookie bylo potvrzeno.
Název souboru cookie eos_cookies
Doba uložení souboru cookie 60 dní
Jméno VISITOR
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Tento soubor cookie používáme, abychom mohli nabídnout obsah na míru.
Název souboru cookie VISITOR
Doba uložení souboru cookie Relační soubor cookie – smazaný po zavření prohlížeče
Jméno NEW_Visitor
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Tento soubor cookie používáme, abychom mohli nabídnout obsah na míru.
Název souboru cookie new_visitor
Doba uložení souboru cookie 1 den
Jméno nmstat
Poskytovatel Siteimprove GmbH
Cíl Tento soubor cookie se používá k zaznamenání toho, jak návštěvník využívá stránku.
Používá se ke shromažďování statistik o použití stránky, kupříkladu data poslední návštěvy.
Tyto informace se následně využívají ke zlepšení uživatelského prožitku na stránce.
Tento soubor cookie od společnosti Siteimprove Analytics obsahuje náhodně vygenerované uživatelské ID, aby rozpoznal prohlížeč, když uživatel čte stránku.
Tento soubor cookie neobsahuje osobní údaje a používá se jen pro analytiku webu.
Název souboru cookie nmstat
Doba uložení souboru cookie Dlouhodobě – vyprší po 400 dnech
Jméno siteimproveses
Poskytovatel Siteimprove GmbH
Cíl Tento soubor se používá jen ke sledování sekvence podstránek, které návštěvník otevře během návštěvy stránky.
Tyto informace lze použít k vytvoření uživatelských scénářů a k tomu, aby návštěvníci rychleji našli relevantní informace.
Název souboru cookie siteimproveses
Doba uložení souboru cookie Relační soubor cookie – smazaný po zavření prohlížeče
Shariff solution

Na našem webu používáme tlačítka Shariff pro sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Tato tlačítka jsou jednoduché HTML odkazy. Postup, který používáme, je v rámci řešení Shariff. S řešením Shariff skript načte například počet kliknutí na tlačítko pro sdílení na stránce: skript kontaktuje sociální síť prostřednictvím programovacích rozhraní a načte počty. V tomto procesu se nepřenášejí žádné z vašich osobních údajů. Místo IP adresy se do sítí Facebook, Google a Twitter přenáší naše adresa serveru. Pokud provedete akci, připojíte se pouze k síti Facebook, Google nebo Twitter. Do té doby nemohou sociální sítě o vás shromažďovat žádné údaje. Dokud nekliknete na odkaz pro sdílení obsahu, jste pro tyto sítě neviditelní. Jakmile kliknete na odkaz, povinnost poskytnout informace o shromažďování a zpracování údajů již nemáme my, ale provozovatel dané sociální sítě.
Máte právo:

 • dle článku 15 GDPR získat od nás informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně o relevantních informacích o jejich podrobnostech;
 • dle článku 16 GDPR požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění osobních údajů, které máme o vás uloženy, a to bez zbytečného odkladu;
 • dle článku 17 GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o vás máme uloženy, jestliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků;
 • dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže máte pochybnosti o správnosti údajů a zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste uplatnili námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • dle článku 20 GDPR požadovat poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • dle čl. 7 odst. 3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. V důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
 • dle článku 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. Obvykle můžete kontaktovat dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla.
Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR, máte dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody týkající se vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka směřována k přímé reklamě. V případě přímé reklamy máte právo na obecnou námitku, kterému vyhovíme, aniž byste uváděli jakoukoli konkrétní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo odvolat souhlas nebo odmítnout zpracování, stačí zaslat e-mail na datenschutz@eos-solutions.com.
Během vaší návštěvy na webu používáme rozšířenou metodu SSL ve spojení snejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obecně jde to 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, vrátíme se zpět na 128bitovou technologii v3. To, že se jednotlivé webové stránky naší přítomnosti na internetu přenášejí v šifrované podobě, rozpoznáte pomocí ikony zavřeného klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Zavádíme rovněž vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují podle technologického vývoje.

11. Analytické nástroje

Níže uvedená opatření pro sledování, která používáme, jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR. Tato opatření pro sledování používáme, abychom zajistili, že je náš web koncipován dle našich požadavků a průběžně optimalizován. Opatření pro sledování můžeme také používat ke shromažďování statistických údajů o používání našeho webu a jejich analýze za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného nařízení.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete u příslušného nástroje pro sledování v tomto oddíle.

Používání služby Siteimprove Analytics

Tento web používá Siteimprove Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Siteimprove. Siteimprove Analytics pomocí souborů cookie, což jsou textové soubory umisťované na váš počítač, pomáhá společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. analyzovat, jak návštěvníci používají web. Informace vygenerované soubory cookie o tom, jak návštěvníci používají web, budou uloženy a zpracovány společností Siteimprove na serverech v Dánsku.

Před zpřístupněním údajů ve službě Siteimprove Analytics nebo Intelligence Suite pro EOS jsou IP adresy nevratně anonymizovány.

Společnost EOS tyto informace použije k vyhodnocování toho, jak návštěvníci používají web, k přípravě sestav o aktivitě na webu a v důsledku ke zlepšování webu pro návštěvníky. Společnost Siteimprove tyto informace nepředá třetím osobám ani je nebude používat k žádným marketingovým ani reklamním účelům.

Společnost Siteimprove používá na tomto webu následující soubory cookie:

Název souboru cookie: nmstat
Typ: Trvalý – vyprší po 1000 dnech

Tento soubor cookie slouží k záznamu používání webu návštěvníkem. Slouží ke shromažďování statistik o používání webu, například kdy návštěvník naposledy web navštívil. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a slouží pouze pro webovou analytiku.

Název souboru cookie: siteimproveses
Typ: Soubor cookie relace

Tento soubor cookie slouží výhradně ke sledování pořadí stránek, které si návštěvník prohlédne při návštěvě webu. Používáním tohoto webu návštěvník souhlasí se zpracováním jeho údajů společností Siteimprove způsobem a pro účely uvedené výše.

Shromažďování vašich údajů službou Siteimprove Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro opt-out, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu:

 12. Aktuálnost a změny těchto zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou aktuálně platné a byly naposledy aktualizovány v květnu 2018.

Může být nutné tyto zásady zpracování osobních údajů měnit kvůli vylepšením našich webových stránek a nabídek prostřednictvím naší webové stránky nebo kvůli změněným právním nebo oficiálním požadavkům. Aktuální zásady ochrany osobních údajů lze získat na našem webu www.eos-globalcollection.com a kdykoli vytisknout.