Impressum

Marwin Ramcke (Chairman), Justus Hecking-Veltman, Dr. Stephan Ohlmeyer, Sebastian Pollmer and Carsten Tidow

AG Hamburg HRB 124 966
DIČ: DE 813 348 056
EOS Holding GmbH, EOS Cross-border Center
EOS Holding GmbH vám děkuje za návštěvu těchto stránek a za váš zájem o naše produkty a služby poskytované EOS partner. Na některých stránkách vás požádáme o zadání informací týkajících se vaší osoby. Poskytnutí informací je dobrovolné. Veškeré získané osobní údaje ukládáme, zpracováváme a v nezbytných případech předáváme EOS partnerům a to z důvodu možnosti poskytnutí personální podpory, informací o našich produktech a službách nebo abychom vám mohli zaslat naše nabídky. Společnost EOS Holding GmbH zaručuje, že vaše údaje budou zpracovávány s nejvyšší možnou mírou důvěrnosti a ve shodě s předpisy o ochraně osobních údajů. Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že využití našich bezplatných služeb neopravňuje uživatele ke vznesení jakýchkoli právních nároků. Neneseme žádnou zodpovědnost za případnou poruchu systému. EOS Holding také nezodpovídá za případnou nedostupnost či nemožnost úprav v bezplatně poskytovaných službách.
EOS Holding GmbH nenese žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů, nejsou-li tyto třetí strany členy skupiny společností EOS.

Webové stránky EOS Global Collection obsahují různé odkazy. S výjimkou společností skupiny EOS platí pro všechny odkazy následující: společnost EOS Holding GmbH prohlašuje, že nemá žádnou možnost ovlivnit design ani obsah stránek, na které odkazuje. EOS Holding se distancuje od veškerého obsahu uvedeného na odkazovaných stránkách zobrazených na tomto webu a nepovažuje jejich obsah za svůj vlastní. Dále nepřebíráme jakoukoli zodpovědnost za software nebo jiný materiál zpřístupněný na odkazovaných webových stránkách nebo na stránkách, na něž stránky dále odkazují. Každý provozovatel webových stránek musí být zodpovědný za vlastní obsah.
© 2019 EOS Holding GmbH, Hamburg, Německo. Všechny práva vyhrazena.

Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, stejně jako jejich rozvržení na stránkách EOS Global Collection jsou chráněny autorským právem a dalšími formami právní ochrany. Žádný obsah těchto webových stránek ani dalších domén EOS Holding GmbH se shodným obsahem nesmí být kopírován, zpracováván, měněn, ukládán v elektronické nebo jiné strojově čitelné formě ani zpřístupňován třetím stranám, ať již jako celek nebo jeho části, bez předchozího písemného souhlasu EOS Holding GmbH. Toto pravidlo se explicitně netýká části Pro tisk. Některé webové stránky společností EOS Holding obsahují obrázky chráněné autorskými právy třetích stran.
Na našich webových stránkách neuvádíme specificky chráněné názvy, značky a ochranné známky jako chráněné. Nicméně chráněné jsou a podle toho je nutné s nimi nakládat! Pokud některá specifikace neuvádí jinak, jsou všechny ochranné známky obsažené na webových stránkách EOS Holding jsou chráněny podle vlastnického práva. To platí zejména pro značky, známky, firemní loga a emblémy. Pokud by některá z našich webových stránek porušila výše uvedená autorská nebo vlastnická práva, žádáme, abyste nás o této skutečnosti okamžitě informovali e-mailem (Re: Copyright), abychom mohli naši nabídku co nejrychleji upravit, pokud by se ukázalo, že je to nutné.
Duševní vlastnictví, značky a autorská práva obsažená na stránkách eos-solutions.com/de jsou chráněny. Tato webová stránka neuděluje oprávnění k používání duševního vlastnictví EOS Holding GmbH ani třetích stran. Pokud by některé z těchto podmínek byly nebo se staly neplatnými z důvodu právních okolností, neovlivní to účinnost ani platnost zbývajících bodů.

Vaše návrhy týkající se těchto webových stránek www.eos-globalcollection.com nám pomohou vylepšit obsažené informace a poskytované služby, což bude přínosem i pro vás.
Tato webová stránka využívá technologii etracker ( www.etracker.com ) ke sběru údajů o návštěvnících stránek. Data se shromažďují anonymně a jsou využívána k marketingovým účelům a k optimalizaci stránek. Veškeré údaje o návštěvnících se ukládají pod anonymními identifikátory uživatele a lze je slučovat do profilu využívání stránek. Ke sběru a ukládání údajů mohou být použity soubory cookie, data ale zůstávají přísně anonymní. Data nebudou použita k osobní identifikaci návštěvníků stránek a nebudou slučována s žádnými osobními daty. Ke sběru a ukládání dat může dojít kdykoli zamítnuto s ohledem na následné služby.