CEO Klaus Engberding o posledním finančním roce: „Naše strategie funguje.“

KPI z výroční zprávy za rok 2019/20 ukazují, že skupina EOS je velmi výkonná. Ale co stojí za tímto úspěchem? A jaké výzvy je třeba zvládnout v budoucnosti? V tomto rozhovoru nám generální ředitel skupiny EOS Klaus Engberding poodhaluje zákulisí.

  • Ve fiskálním roce 2019/20 vykázala společnost EOS nejúspěšnější rok v historii skupiny.
  • Jednoznačné faktory úspěchu: investice do zajištěných a nezajištěných pohledávek, digitalizace a kulturní změny.
  • V posledním finančním roce bylo investováno více než 25 milionů EUR do technologií, což je klíčový faktor úspěchu.
  • Největší výzvou je transformace na responzivní (vnímavou) společnost.

Pane Engberdingu, popište, prosím, poslední hospodářský rok v několika větách. Jaká jsou tři nejdůležitější klíčová slova?

Společně se svými kolegy dívám zpět na to, co bylo pro skupinu EOS nejdůležitější v zdaleka nejúspěšnějším finančním roce. A to nejen s ohledem na příjmy a výdělky, ale zejména ve vztahu k těmto třem dalším aspektům: digitalizaci, technologickému pokroku a firemní kultuře. Na všechny tyto věci jsem velmi hrdý a na celý tým EOS!

Co přispělo zejména k loňskému úspěchu?

Schopnosti, nasazení a myšlení našich zaměstnanců byly rozhodujícím faktorem. To je jediný způsob, jak dosáhnout takového senzačního výkonu, jaký jsme zažili ve východní Evropě. A za tyto výsledky, klobouk dolů. Ale také západní Evropa a Německo byly opět velmi úspěšné a nakonec se nám podařilo udržet vysokou úroveň předchozího roku. Naše společnosti působící v 26 zemích jsou hlavními prvky organizace, ve které jsou tyto výsledky dosahovány. Chtěl bych však také poděkovat mnoha lidem, kteří pracují v odděleních v naší centrále, jejichž podpora a odborné znalosti vytvářejí rámec pro hladké obchodní operace. Opět je jasné, že výkon společnosti je vždy týmovým úsilím.

Annual Report 2019/20: total revenue in fiscal 2019/20

Co z vašeho pohledu dělá EOS lepším než jiné společnosti?

Nemohu říci, co děláme lépe než jiné společnosti, protože mi chybí odpovídající informace. Vím jen to, co děláme zvlášť dobře. A to je to, že rozumíme našemu podnikání. To znamená, že jsme velmi spolehlivým a spravedlivým obchodním partnerem našich zákazníků a partnerů. Máme obrovské zkušenosti a jsme také jedním z digitálních průkopníků v našem odvětví. Při podnikání máme dobrý úsudek, což z nás dělá extrémně stabilní společnost. A nejen naši obchodní partneři oceňují tuto kombinaci charakteristik; je to také to, co z nás dělá velmi přitažlivého zaměstnavatele.

EOS se zaměřuje zejména na využití technologií. Co to konkrétně znamená?

Strojové učení a umělá inteligence nejsou jen bzučáky v EOS, ale velmi specifické projekty. Jen v posledním finančním roce jsme investovali 25 milionů EUR do technologického rozvoje našich základních systémů. V budoucnu chceme našim zaměstnancům pomoci s jejich prací s mnohem větší podporou z počítačových datových analýz, aby mohli určit nejlepší krok, který bude následovat. Za tímto účelem zřizujeme vlastní „Centrum analýzy“, kde jsou tyto analýzy prováděny. V Německu a Francii se to již děje a přidaná hodnota byla měřitelná a významná. Kromě toho vyvíjíme zcela nové základní systémy vymáhání pohledávek. Dohromady tyto projekty představují největší investice do IT v historii EOS.

"Jsme globálně propojený finanční investor poháněný technologií a podnikatelským duchem." Klaus Engberding

Klíčovou součástí vize EOS je EOS jako finanční investor. Jaký je vývoj v této oblasti?

Naše strategie zatím funguje. Rok 2020 a následující roky budou do značné míry charakterizovány našimi činnostmi jako finančního investora. Nechceme se stát významným investorem, jako jsou společnosti se soukromým kapitálem nebo velké fondy, ale chceme investovat udržitelně a ve značné míře do portfolií pohledávek. Abychom mohli tyto investice realizovat, vytváříme stále častěji modely financování, které jsou nezávislé na naší mateřské společnosti, abychom se mohli odpovídajícím způsobem podílet na hlavních trzích, na nichž působíme.

Jaké jsou pro vás osobně největší výzvy v obchodním modelu EOS?

Trhy, na nichž skupina EOS působí, mají v několika příštích letech obrovský potenciál růstu. Abychom mohli tento potenciál využít, potřebujeme nejen již zmíněné finanční zdroje, ale také neustálé zvyšování produktivity, abychom zůstali konkurenceschopní. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je získat nejlepší lidi, a v tomto ohledu je EOS již ve velmi dobré pozici. Dalšími nástroji jsou samozřejmě digitalizace a schopnost společnosti reagovat.

Jak vnímavý je EOS?

Schopnost vnímavosti je obrovská příležitost, ale také velká výzva. Technologické změny se odehrávají rychleji a rychleji, takže máme stále méně času reagovat na změny. V posledních dvou letech jsme se jako organizace stali rychlejší a flexibilnější, ale stále je zde mnoho potenciálu, který je třeba využít.


 

Jak čerpáte tento potenciál?

Chtěl bych se zabývat dvěma aspekty. Je důležité vyvinout lepší modely organizace, spolupráce a učit se od startupů a pracovat s nimi. Agilní metody spolupráce, ploché hierarchie a vůdcovské myšlení založené na zmocnění, včetně posílení postavení zaměstnanců, jsou všechny hlavní nástroje rozvoje zaměstnanců a organizace a umožňují nám rychle reagovat na vývoj. V této souvislosti jsou startupy velmi důležité. Myšlenky, které rozvíjejí, nám nejen pomáhají v našem digitalizačním úsilí, ale také nás tlačí k přehodnocení našich produktů a především našich procesů. Tyto digitalizační činnosti skupiny EOS jsou přínosem pro zúčastněné strany, tj. Zákazníky a finanční partnery i pro naše zaměstnance, kteří jsou díky novým druhům flexibilních procesů schopni lépe sladit rodinu, volný čas a práci.

Jaký bude mít dopad pandemie coronaviru na následující finanční rok?

Myslím, že sotva existuje společnost, která nebyla krizí nějak ovlivněna. A to samozřejmě platí i pro skupinu EOS. Pandemie se k nám dostává hned po nejsilnějším roce v historii společnosti. Takže jsme v dobré pozici. Přijali jsme potřebná finanční opatření včas, abychom se této situaci přizpůsobili. Skupina EOS zvládne tuto krizi rozhodně stabilním způsobem. A jako každá krize je to také příležitost. Kdo by si pomyslel před pandemií coronaviru, že se nám podaří umožnit více než 90% našich zaměstnanců pracovat ve velmi krátké době z domova. Z této krize jsme se toho také hodně naučili. „Nový, normální“, tj. Čas po krizi, bude kombinací „dobrého, starého“ a „dobrého, nového“. Dává nám to šanci vylepšit skupinu EOS takovým způsobem, jaký bychom před pandemií nikdy nečekali.

Annual Report 2019/20: Outlook for fiscal 2020/21
Pandemie coronaviru vedla k určitému neočekávanému vývoji pro fiskální období 2020/21. Jak to ovlivní výsledek skupiny EOS?

Pokud chcete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Photo credits: Jann Klee / EOS

Vytisknout