EOS KSI and CEZ have a successful partnership. Thanks to the expertise of the debt collection experts, Romania's largest producer of green energy achieves every year better results.
олу житни насаждения, горе: киловат: В селския регион Добруджа се намира най-големият крайбрежен вятърен парк на Европа.

Как пазарният лидер в областта на вятърната енергия на Румъния ЧЕЗ модернизира събирането на вземанията си.

Групата на ЧЕЗ залага на ноу-хауто на EOS KSI. Благодарение на внимателната работа на експертите по събирането на вземания най-големият производител на „зелена” електроенергия на Румъния отбелязва по-добри резултати година след година.

Казуси

Между Дунав и Черно море вятърът духа със средна скорост от 25 километра в час. Това, което създава проблеми за селяните в румънския регион Добруджа – силното и постоянно въздушно течение изсушава техните полета – е възможност за добра реколта от друг вид: от 2012 г. тук се намира най-големият крайбрежен вятърен парк на Европа. 240 вятърни генератори върху площ от 72 квадратни километра, собственост на румънското дъщерно дружество на групата на ЧЕЗ. CEZ Vânzare е вложил 1,1 милиарда евро в гигантския проект, превръщайки се по този начин в най-големия инвеститор на румънския енергиен пазар.

Cornelia Szabo is the head of the energie supplier CEZ, the largest private producer from reneable sources in Romania. CEZ relies on the expertise of EOS-KSI.
Емпатията е важна: Директорът на ЧЕЗ Корнелия Забо отдава голямо значение на грижата за клиентите, също и при събирането на вземания.

Тук ние сме най-големият частен производител на енергия от възобновяеми източници. По този начин помагаме на Румъния да изпълни изискванията на Директивата на ЕС, съгласно която до 2020 г. делът на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление трябва да се увеличи на 20 %”, твърди Корнелия Забо, изпълнителен директор на енергийния доставчик. С капацитет от 600 мегавата днес електроцентралата снабдява повече от един милион домакинства. Когато вятърните генератори бяха включени в мрежата, техният дял от произвежданата в страната електроенергия от възобновяеми енергии възлизаше на около 10 процента. В допълнение към вятърния парк ЧЕЗ е собственик и на водни електроцентрали в Румъния.

ЧЕЗ отдава голямо значение на прозрачността и цифровизацията

Освен „зелена”, CEZ Vânzare доставя и обичайно произвеждана електроенергия, както и природен газ. „Ние снабдяваме около 1,3 милиона частни клиенти, както и 50 000 малки и средни предприятия”, твърди Забо. Освен това концернът се ангажира и на местно равнище. Така например той модернизира уличното осветление в Джургица в югозападната част на страната с енергоспестяващи светодиоди.

С помощта на проекта SMART ЧЕЗ се превръща в цифровизирано и автоматизирано предприятие. Един от резултатите: От 2012 до 2016 г. концернът редуцира прекъсванията на електроснабдяването наполовина. Освен това удовлетворението на клиентите му е присърце. Прозрачността според ЧЕЗ допринася за доброто обслужване. „Ние предоставяме на нашите клиенти лесно разбираема информация, свързана например с данните на фактурите, начините на плащане и възможностите за спестяване на електроенергия”, споделя Забо.

EOS KSI is CEZs partner in receivables management and debt collection services.
Известен инвеститор: ЧЕЗ се ангажира също и в областта на местната инфраструктура.

EOS назначава правно подготвени експерти

Подобно общуване със своите клиенти CEZ Vânzare очаква и от своя агент на събиране на вземания; от 2009 г. предприятието е прехвърлило управлението на вземанията си на EOS KSI. „Съвместната работа с CEZ Vânzare започна с досъдебното управление на вземанията. Скоро след това ние поехме и случаи на съдебно събиране на вземания”, твърди Кристиан Манеа, ръководител на екипа по продажбите на EOS KSI. Междувременно двамата партньори подновяват всички свои едно- и двугодишни договори – след съответните тръжни процедури. В EOS KSI за CEZ Vânzare работи екип от специалисти по събиране на вземанията с правно образование, правни съветници и адвокати. Те се грижат месечно за около 3 000 случаи на досъдебно и съответно 100 случаи на съдебно събиране на вземания. „Ние препоръчваме на нашите клиенти в повечето случаи да използват законовия път, ако досъдебното събиране на вземания не доведе до резултат. По този начин постигаме най-добрите резултати.”

Повече време за новия бизнес

„В рамките на три месеца ние разрешаваме средно 30 процента от случаите на досъдебно събиране на вземанията. Успеваемостта ни при съдебното събиране на вземания е средно 20 процента”, признава Манеа. „От година на година резултатите стават все по-добри”, хвали се също и Забо. „Благодарение на обширния опит и емпатията на EOS специалистите постигат добри резултати дори и при нередовните платци, които се намират в производство по несъстоятелност. В такива случаи изгледите за успех обикновено са много малки”, твърди изпълнителният директор. „И най-сетне можем да вложим всяка минута, която не ни се налага да използваме за управлението на вземания, за стартирането на нов бизнес. Като цяло, благодарение на нашето партньорство с EOS KSI в областта на управлението на вземанията, ние сме в значително по-добра позиция.”

Copyrights: Shutterstock, Andreea Alexandru/Picture Alliance

Печат