Changing finances for the better - EOS Global Collection
Illustration of a world map showing the locations of EOS companies and partner companies.

Добре дошли в
EOS Global Collection

Глобалният онлайн портал на EOS Group за международно събиране на вземания

EOS е една от водещите световни компании за финансови услуги и предоставя услуги по събиране на дългове на множество клиенти в Европа, Северна Америка и Азия. Над 6000 служители по целия свят се стремят да намерят най-добрите решения за клиентите на EOS Group. Заедно с доверени партньори EOS предлага услуги по събиране на вземания в над 180 държави.

Може би имате клиенти в други страни, които просрочват плащанията си към Вас? Налага ли Ви се да събирате вземанията си от партньори в чужбина? С EOS културните различия, езиковите бариери, различните закони и географските разстояния са предизвикателствa, пред които не е необходимо да се изправяте. Сега можете лесно да ни възложите случаи, без значение от коя точка на света имате просрочени вземания. EOS Global Collection поддържа бързи и ефикасни услуги по събиране навсякъде по света.

Това беше нашата финансова година 2022/23

Фискалната 2022/23 година се характеризира с несигурност. Научете тук как EOS Груп все пак успя да постигне положителен резултат. В нашия годишен доклад и доклад за устойчивостта ще намерите всички наши ключови показатели за изпълнение и бизнес акценти и ще научите какво прави EOS Груп, за да изпълни своите ESG (екологични, социални и управленски) отговорности.
2022/2023

Трансгранично решение

Процесът на събиране на дългове се управлява от нашите местни партньори. По този начин ние гарантираме правен експертен опит, като същевременно зачитаме местните нрави. Вие имате само едно лице за контакт във Вашата държава, което управлява от Ваше име цялата сложна сфера на управление на международните вземания. Чрез Вашето доверено и познато лице за контакт Вие можете да се възползвате пряко от нашия богат опит и познания за местните условия. Просто оставете Вашия международен бизнес да расте и преуспява! Ние ще се погрижим за управлението на вземанията, свързани с него, навсякъде по света.

Решение за споделено обслужване

За мултинационални клиенти с централизиран подход към събирането на дългове EOS поддържа високо автоматизирана и индивидуализирана стратегия за събиране. Глобалното хармонизиране на процеса и прозрачността са на фокус. Вашият център за споделено обслужване ще има поглед и контрол върху целия процес на събиране и резултатите на ниво група.

Процесът на събиране на дългове и оперативните обсъждания по Вашите досиета се управляват от нашите местни експерти. Вашите регионални клонове ще имат местно лице за контакт с богат опит и познания за местните условия. Ние управляваме Вашите пари като продължение на Вашата собствена дейност. Вие запазвате контрола върху Вашите вземания. EOS Global Collection осигурява инфраструктурата и технологията за напълно автоматизиран поток на комуникация и подаване на случаите.  

Предимства за клиента

 • Пакетно решение за глобално хармонизиране на процеса
 • Висок контрол чрез технология, разбиране и съпоставяне на различните пазари 
 • Използване на синергии за намаляване на разходите
 • Оптимизиране на работната ръка чрез фокусиране върху случаи, които имат добавена стойност за организацията

Нашата международна партньорска мрежа

Предлагаме услуги по инкасиране в около 180 държави с над 20 филиала на EOS, както и добре установена и внимателно подбрана партньорска мрежа по целия свят. Експертните ни екипи притежават ноу-хау за обработка на Вашите вземания от фирми или от крайни потребители. Ние Ви предлагаме пълната гама от услуги по събиране на вземания: от търсене на информация за длъжника през предсъдебна, съдебна и следсъдебна фаза на събиране. Нашата глобална партньорската мрежа се характеризира със следното:

 • Компетентност на партньорите – компаниите, собственост на ЕОS, добре познати местни фирми за събиране на вземания и подбрани адвокати работят на местно ниво.
 • Общи принципи – партньорите ни работят в съответствие с нашите ценности и спазват нашия Етичен кодекс .
 • Непрекъснат контрол на качеството – ние гарантираме експертен опит, бързо решаване на казусите и оптимизация на разходите
 • Надеждно отчитане –партньорите ни изпращат редовно отчети по текущия етап на провежданите действия.
EOS предлага международна ИТ платформа за оптимизиране събирането на вземания между партньорите по цял свят. Този онлайн портал осигурява директна и прозрачна комуникация в реално време. Всички дейности и резултати от събирането могат да се проследят директно в онлайн портала. Информация, която е специфична за отделните страни, включително нашето ноу-хау за местните пазари, процедури по събиране и информация за местното законодателство също са на разположение на нашите партньори и клиенти на английски език.
С EOS Global Collection ще имате само едно лице за контакт за всички аспекти на управлението на международни вземания. Ако желаете да научите повече за EOS Global Collection, моля, проверете картата, за да намерите Вашето лице за контакт или се свържете с нас на имейл адреса, посочен под картата. За да се възползвате от всички възможности, които предлага EOS Global Collection, ще получите данни за достъп от Вашето лице за контакт в EOS. Винаги когато се нуждаете от актуализиране на статуса на Вашите международни случаи, просто въведете потребителското си име и парола. Ще получите достъп до платформата, за да намерите исканата информация за статуса с пълна сигурност на данните.
Нашата съвременна ИТ платформа оптимизира глобалните работни процеси, за да гарантира възможно най-добрите резултати при събирането на вземания.

EOS Global Collection:

 • Дава възможност за автоматизирано прехвърляне на случаи.
 • Свързва нашите партньори по целия свят.
 • Е винаги актуална и осигурява достъп в реално време до информация за статуса на случаите.
 • Гарантира пълна сигурност и поверителност на данните.
 • Предлага множество опции за отчитане и контрол.
Минималните изисквания за качество за всички партньори от международната мрежа гарантират еднакво високо качество навсякъде по света.

Утвърдени срокове за осъществяване на отделните действия:

 • Изпращане на първо писмо в рамките на 1 работен ден
 • Първо телефонно обаждане в рамките на 10 работни дни
Процесът по събиране на вземания включва следните действия:

 • Минимум 2 напомнителни писма
 • Минимум 2 телефонни обаждания
 • Alexander Heil ,
  Ръководител отдел "Финанси и счетоводство
  at the DER Deutsches Reisebüro GmbH in Germany:

  ‘ Ние възложихме нашите случаи на EOS, защото знаем, че нашите вземания са в сигурни ръце с тях. EOS работи професионално, бързо и ефективно и се отнася към нашите клиенти с уважение и висок професионализъм. ‘
 • Mar Kasan,
  Мениджър отдел "Събиране на вземания
  в KBM Fineko d.o.o. в Словения:

  ‘ За нас EOS е важен партньор, на който можем да се доверим. Любезният и професионален екип гарантира, че всички възложени случаи се обработват по прозрачен начин. Те са изключително гъвкави, което представлява безценно качество в нашата сфера на дейност. За нас най-голямата полза от глобалната мрежа на EOS е тяхната бърза реакция, високите резултати в събирането на вземания, коректният подход към длъжниците, както и редовната отчетност. ‘
 • Adrienne Gulyás,
  Финансов репортер
  в Gartner в Унгария:

  ‘ The EOS international office network is a big strength of the EOS Group. We at GARTNER appreciate very much the expertise of all EOS branches and partners. ‘

Какво можете да очаквате от нас:

 • Глобална мрежа от партньори с международен експертен опит
 • Регионално ноу-хау и действия съобразно местните практики
 • Бързи досъдебни решения, които Ви спестяват разходи, със стандартите за качество на EOS
 • Местно лице за контакт за всички аспекти за управлението на международни вземания
heart, flag, star, necktie, envelope