Hrvatski Telekom is the largest private investor in Croatia.
пионерско постижение: В качеството си на един от първите европейски доставчици телекомът в Хърватия предлага на своите клиенти връзки с гигабитови скорости

Ето така Hrvatski Telekom създава парични потоци от вземания.

Hrvatski Telekom е най-големият частен инвеститор в Хърватия. За да увеличи финансовата си мощ, концернът продава част от своите вземания на EOS Matrix.

Казуси

Мостът Pelješac (Пелешац) е един от най-амбициозните строителни проекти на хърватската държава: Дългата около 2,4 километра конструкция, която от 2022 г. ще свързва двете дотогава разделени части на страната, ще струва 420 милиона евро. Почти двойно повече телекомът инвестира в един друг вид връзка: предприятието се е погрижило почти 60 процента от хърватските домакинства да могат да сърфират със скорост над 30 мегабита в секунда.

Hrvatski Telekom е включил в оптичната мрежа около 375 000 домакинства. От март 2018 г. доставчикът, един от първите в Европа, предлага достъп до Интернет със скорост на изтегляне и качване от един гигабит в секунда. При мобилните връзки концернът също демонстрира мащаби: През 2017 г. независимото предприятие за пазарни проучвания P3 отличи мрежата на Hrvatski Telekom като най-добрата по отношение на качеството на разговорите и услугите за пренос на данни.

Управлението на вземанията трябва да подобри финансовия резултат

„През изминалите четири години ние инвестирахме близо 810 милиона евро. Това ни прави най-големия частен инвеститор в страната”, споделя главният финансов директор Даниел Дауб. До 2020 г. той иска да снабди с високоскоростен Интернет около милион домакинства. „По този начин само ние изпълняваме 70 процента от европейския дигитален план за Хърватия.”

доказан екип: Главният финансов директор Даниел Дауб и финансовият директор „Клиенти”, Блаженка Клобас, разчитат на експертния опит в сектора на управителя на EOS Matrix Барбара Церински (по средата

„Преди десет години започнахме да възлагаме една част от обработването на нашите вземания на външен изпълнител. Това позволява оптимизирането на процеси и засилването на нашия фокус върху основната ни дейност”, обяснява Блаженка Клобас, финансов директор „Клиенти” в Hrvatski Telekom. „Главната ни цел е да продължим да подобряваме финансовите си резултати.”

„На първо място използвахме услугите на центъра за връзки с клиентите, действащ като доверено лице за събиране на вземания”, твърди Клобас. При избора на доставчик на услугата Hrvatski Telekom се съобразява с редица критерии: „Събирането на вземания е една изключително чувствителна тема. В тази връзка ние желаем да получим от доставчика не само един модерен софтуер и голям брой сътрудници.”

От събирането на вземания чрез доверени лица към продажбата на вземания

Тя разчита на добре обучените сътрудници на центъра за обслужване на клиенти, които се занимават най-вече с провеждане на телефонни разговори с клиентите. „Те трябва да умеят да общуват с емпатия и да преговарят. А ние очакваме центъра за връзка с клиентите да е зает през целия ден.” По време на лично посещение Hrvatski Telekom се убеждава, че EOS изпълнява всички тези очаквания. „Ние разполагаме с екип от 25 сътрудници в центъра за обслужване на клиенти, които са обучени специално за работа с клиенти от телекомуникационния център”, обяснява Барбара Церински, управител на EOS Matrix в Хърватия.

Растеж, растеж, растеж: През последните четири години телекомът инвестира 810 млн. евро в хърватската мрежа. Снимка от център за данни на телекома в Хърватия

През 2015 г. Hrvatski Telekom премина от събиране на вземания чрез доверени лица към продажбата на вземания на EOS. „Преди това направихме анализ на разходите и ползите. Той разкри, че продажбата на вземанията ще ни донесе предимства. От дългове ние генерираме незабавен паричен поток. Така подобряваме оперативната си печалба и баланса”, обяснява Клобас.

Проучване на всяко клиентско оплакване

Освен това с продажбата Hrvatski Telekom намалява своите разходи. „Разходите за изпълнение и съдебно производство с клиенти, които не плащат сметките си продължително време, отпадат”, твърди финансовият директор „Клиенти”. Hrvatski Telekom непрекъснато продава вземания с просрочие средно от шест месеца. Част от професионалния подход на EOS също е непрекъснатото реагиране на оплакванията на клиентите. „Понякога, по време на телефонните разговори, потребителите оспорват исканията спрямо тях. Ние проучваме всяко оплакване много прецизно и го разрешаваме в полза на клиента”, споделя управителят на EOS Matrix.

Hrvatski Telekom е изцяло доволен от услугите на своя доставчик. „Фактът, че работим заедно от толкова много време, показва, че ние високо ценим сътрудничеството с EOS”, твърди Клобас. „Ние очакваме то да продължава да удовлетворява и двете страни и в бъдеще.”

Copyright: Timor Šatara, PR

Печат