Редуцират ли блокчейн системите разходите за „Опознай клиента“?

Разходите по „Опознай клиента“ струват на финансовия сектор милиарди годишно. Може ли блокчейн технологията да ги редуцира? Разговор с Михаел Ф. Шпиц, ръководител на Main Incubator, дъщерно дружество за иновации на Commerzbank.

  • Експертите оценяват годишните разходи за „Опознай клиента“ във финансовия сектор на 25 милиарда долара.
  • В търсенето си към по-ефикасни и евтини решения, банките между другото се оглеждат и в блокчейн приложенията.
  • Михаел Ф. Шпиц, ръководител на Main Incubator, дъщерно дружество за иновации на Commerzbank, споделя възгледите си по този въпрос в интервю с EOS .
Какво дава блокчейн на „Опознай клиента“? Михаел Ф. Шпиц, изпълнителен директор на Main Incubator GmbH, аутсорсинг звено за проучвания и разработка на Commerzbank.
Михаел Ф. Шпиц, изпълнителен директор на Main Incubator GmbH, аутсорсинг звено за проучвания и разработка на Commerzbank.

Г-н Шпиц, малко са финансовите теми, за които не се казва: „Това би било по-добре с блокчейн“. Какво е вашето отношение в Main Incubator към тази сензационна тема?

МИХАЕЛ Ф. ШПИЦ: Ние просто си задаваме въпроса: „Как ще изглеждат финансовите услуги след две до десет години?“ Подходът ни е изцяло агностичен – разглеждаме различни технологии и разработваме прототипи. Досега сме довели над 80 блокчейн приложение до степен на разработване „Доказване на концепцията“. И при 20 от тях можахме да се уверим, че тази технология не ни носи съществени предимства.

Какви са предимствата на блокчейн в сферата на „Опознай клиента“ (Know Your Customer (KYC)), където са налице строги изисквания, например съгласно Закона за пране на пари?

Да вземем фирмените клиенти. Те често имат връзки с различни банки. И на всяка една от тези банки те трябва всеки път да изпращат една и съща информация, което е досадно. А блокчейн им предлага възможността да дадат тази информация на първата банка и да разрешат на следващата достъп до нея..

За целта обаче втората банка трябва да се довери на първата, че е проверила информацията на клиента.

Точно така. За да изградим такова доверие, ни е нужна независима инстанция. Представете си Търговския или Имотните регистри – това са класически примери за регистри, които се контролират от властите и за това се ползват с доверие, но пък те съдържат само точно конкретни данни. За KYC във финансовия сектор обаче е необходима много информация, например относно това, дали в компанията има лица, които заедмат висши държавни длъжности и кои са действителните собственици.

Повече данни, повече отговорност: Какво значат нормите на „Опознай клиента“.

С термина „Опознай клиента“ (Know Your Customer, KYC) се обозначават изискуемите проверки на самоличността на нови клиенти. Обхватът на проверките и документирането на самоличността на клиентите, които финансовите дружества и фирмите от други икономически отрасли са длъжни да правят, са следствие от законодателството за борба с тероризма от началото на века. Към настоящият момент в ЕС е в сила четвъртата поредна директива за пране на пари (ЕС 2015/849). Освен това съществува и ОРЗД, който поставя по-строги изисквания към работата с конфиденциални данни. 

Защо ни е необходим блокчейн за такъв регистър? Защо не е достатъчно да се ползва най-обикновена база данни, до която да имат достъп само упълномощените страни?

Предимството на блокчейн решението се състои в това, че данните идват от няколко мрежови възела и не могат да бъдат променяни. Едната банка потвърждава адреса на клиента, а друга банка потвърждава данните за банковата му сметка и на финала е налице разнопосочно потвърден набор от данни. За мен е лесно да потвърдя откъде идва информацията и дали все още е актуална, а клиентът винаги може да види кой осъществил достъп до нея и да реши дали иска това да е така.

Тоест, за мен като клиент базата данни не е черна кутия, а аз мога да решавам какво да се случва с данните ми?

И това е много важно предимство, защото тук става дума за етика и прозрачност. Длъжни сме да дадем на хората, чиято е информацията, властта да упражняват контрол над тази информация, вместо да я въвеждаме в някаква черна кутия. Това се нарича „самоуправляваща се идентичност“: когато данните ми се намират в система, основаваща се на блокчейн, мога например да кажа на три банки кои са моите прокуристи. Адресът си ще предоставя може би на 15 лица, данните от банковата си сметка ще предоставя на седем банки за трансакции в Евро, но само на две за трансакции в долари.

Какво дава блокчейн на „Опознай клиента“ – таблет с диаграми.

Добре, но защо банките трябва да се доверяват на данните от блокчейн системата?

Защото всяка една информация е потвърдена от два независими източника. Това е преход от централизирана към децентрализирана инстанция. Правят се множество проучвания за т.нар. системи за разрешения – те се грижат затова участниците да въвеждат и осъществяват достъп до информацията само по такъв начин, че това да поражда консенсус и доверие. При популярните блокчейн приложения, като например Bitcoin, доверието идва от там, че стотици анонимни мрежови възли потвърждават една трансакция. Що се отнася до нашите теми – KYC и финансите, –там би имало далеч по-малко мрежови възли, защото зад тях ще стои минимален брой пазарни участници и институции, които по принцип се познават един друг.

Като казвате институции, имате ли предвид и власти?

Да. Ако предоставя на даден регулатор или на заинтересована страна един възел в такъв частен блокчейн, по този начин съм изпълнил всичките си задължения за отчетност без ръчни процеси, без хартия и това – разбира се – представлява огромна икономия.

Но ако държавата е само един от много участници, кой е операторът на тази доверена платформа, основана на блокчейн? Може ли това да е някоя банка?

Ако съумее да изгради доверие, както в съществуващата си марка, така и в технологично отношение – да. В сферата на трансакциите с ценни книжа въз основа на блокчейн, ние от Main Incubator вече сме участвали и като оператор на платформа. Тук се играе срещу играчи като Microsoft или IBM и трябва да покажете, че сте по-подходящ от тях въз основа на причини като сигурност, скорост и цена. Това е най-обикновена пазарна среда, в която трябва да работите.

Михаел Ф. Шпиц е изпълнителен директор на Main Incubator GmbH – аутсорсинг звено за проучвания и разработки на Commerzbank с офиси в Лондон и Франкфурт. Main Incubator работи с висши учебни заведения и с финтех общността, активна е като инвеститор в проекти в ранни фази и има собствена лаборатория за изграждане на прототипи за финансови иновации.

Имате въпроси към EOS в качеството му на доставчик на финансови услуги? Свържете се с нас.

Photo Credits: Juhari Muhade / Getty Images, Westend61 / Getty Images, Torsten Silz / FernUni Hagen

Печат