Digitalisering: in Europa gebeurt te weinig.

De ondernemers van Europa geven zichzelf een slecht rapportcijfer als het gaat om digitalisering, zo toont het huidige EOS-onderzoek 'European Payment Practices' 2019 aan. Verontrustend, dit speelt namelijk al jaren.

  • Slechts 49 procent van de bedrijven in Europa vindt hun digitaliseringsniveau hoog tot zeer hoog.
  • Het verschil tussen de landen is groot, waarbij met name Duitse bedrijven zichzelf slecht beoordelen.
  • Het knelpunt van de digitalisering in Europa is bijzonder groot op het gebied van aanmaningsprocedures, waar de meerderheid nog steeds afhankelijk is van handmatige processen.

Over het geheel genomen hebben de Europese bedrijven geen goed beeld van zichzelf als het gaat om digitalisering, zo blijkt uit de huidige EOS-studie 'European Payment Practices' 2019. Slechts 49 procent van de 3.400 respondenten uit 17 landen vindt dat hun eigen bedrijf voldoende gedigitaliseerd is. "En dat gemiddelde is sinds 2017 niet veranderd", zegt Justus Hecking-Veltman, Chief Financial Officer van de EOS-groep.

Volgens het EOS-onderzoek beschouwen Oost-Europese bedrijven uit Tsjechië (60 procent), Slowakije, Hongarije en Griekenland (elk 57 procent) zichzelf als sterk tot zeer sterk gedigitaliseerd. In West-Europa staan België (58 procent) en het Verenigd Koninkrijk (55 procent) aan de leiding, met Duitsland als hekkensluiter met 26 procent.

Project digitalisering: Duitse bedrijven hebben een achterstand volgens EOS-onderzoek
Duitse bedrijven hebben een achterstand op het gebied van digitalisering volgens het EOS-onderzoek

Het is verbazingwekkend dat Duitse bedrijven zichzelf zo veel slechter beoordelen dan hun Europese buren. Als men de beoordeling van de respondenten van het EOS-onderzoek vergelijkt met bijvoorbeeld de DESI-index, dan is het beeld anders: deze Europese index, die de mate van digitalisering van een land meet aan de hand van objectieve criteria, plaatst Duitsland op de twaalfde plaats van de 28 EU-lidstaten.

"Digitalisering is een continu proces dat niet alleen de juiste mentaliteit vereist, maar ook aanzienlijke financiële middelen", benadrukt Hecking-Veltman. "Bij EOS hebben we bijvoorbeeld alleen al in het afgelopen boekjaar ongeveer tien miljoen euro geïnvesteerd in de digitale ontwikkeling van onze belangrijkste incassosystemen. Of een bedrijf zichzelf nu als een digitale pionier of een achterblijver beschouwt - niemand zou er goed aan doen om op zijn lauweren te rusten."

Digitalisering: EOS CFO Justus Hecking-Veltmann
Een handmatig, analoog aanmaningssysteem is foutgevoelig, waarschuwt EOS CFO Justus Hecking-Veltmann

Grote regionale verschillen

Het zou echter te gemakkelijk zijn om Europa in het algemeen als digitaal retrograde te omschrijven; in feite zijn er grote verschillen tussen landen en industrieën. Volgens de DESI-index zijn bijvoorbeeld de groothandel en de automobielindustrie beter gedigitaliseerd dan de chemische en textielfabrikanten. En het beeld is ook complexer in vergelijking met de VS. Europa mist de grote operators van online platforms en cloudcomputing-centra. Maar als het gaat om het invoeren van het Internet Of Things (IoT) zijn de bedrijven hier juist toonaangevend. Volgens een onderzoek van management consultants Bain voeren Europese industriële bedrijven IoT-projecten drie keer sneller uit dan hun Amerikaanse concurrenten. Met name de autobedrijven hebben een grote voorsprong opgebouwd in industrie 4.0.

Een handmatig, analoog aanmaningssysteem is niet alleen foutgevoelig, maar bereikt de klant over het algemeen niet op het best mogelijke moment via het meest geschikte individuele communicatiekanaal. Justus Hecking-Veltman, CFO

Europa staat er ook niet altijd zo slecht voor als wordt beweerd als het gaat om de marktomstandigheden. Volgens de economische vooruitzichten van de OESO is het percentage werknemers dat niet over voldoende digitale vaardigheden beschikt in landen als Duitsland, België en Groot-Brittannië lager dan in de VS. En de belemmeringen voor grensoverschrijdende digitale handel in Europa zijn meestal nauwelijks hoger of zelfs lager dan in de VS - met uitzondering van Polen en Rusland.
In de algemene DESI-beoordeling behoort Polen (samen met Griekenland, Roemenië en Bulgarije) ook tot de slechtst presterende landen als het gaat om de economie en de samenleving. In deze index zijn factoren zoals de kwaliteit van het breedbandnetwerk en de digitale vaardigheden van de werknemers opgenomen. Finland, Zweden, Nederland en Denemarken lopen voorop.

Als we kijken naar de mate van digitalisering in het Europese debiteurenbeheer, moeten we een inhaalslag maken. Van de bedrijven die in het EOS-onderzoek zijn ondervraagd, heeft slechts 41% een grotendeels of volledig gedigitaliseerd aanmaningssysteem. "Een handmatig, analoog aanmaningssysteem is niet alleen foutgevoelig, maar bereikt de klant over het algemeen niet op het best mogelijke moment via het meest geschikte individuele communicatiekanaal", waarschuwt Hecking-Veltman. "Er is hier een acute behoefte aan actie om de wanbetalingen te verminderen."

Download nu gratis EOS-enquête. Link naar enquêteportal

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Photo credits: Hero Images / Getty Images, Jann Klee / EOS

Druk af