Cybersecurity: trendthema voor Europese bedrijven.

Er is nog werk aan de winkel bij de beveiliging van gegevens. Volgens een EOS-onderzoek zien zeker de helft van de ondervraagde bedrijven gegevensbescherming en cybersecurity als trendthema. Maar slechts 28% is al actief.

  • Ondanks de wettelijke voorschriften houdt slechts 60 procent van de Europese bedrijven zich bezig met gegevensbescherming.
  • Op het gebied van cybersecurity is slechts 28 procent actief.
  • Onzorgvuldigheid kan leiden tot grote financiële en imagoschade.

Er is ruim een jaar verstreken sinds de inwerkingtreding van de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) in Europa. De commotie en het aantal acties zijn merkbaar afgenomen. Misschien te veel: slechts 52 procent van de Europese bedrijven ziet gegevensbescherming als een trend voor de komende twee jaar, zo blijkt uit het laatste EOS-onderzoek 'European Payment Practices', dat in 2019 is gepubliceerd. En slechts 60 procent reageert al op het onderwerp.

Gegevensbescherming & Cyberbeveiliging: Het EOS-onderzoek toont aan dat veel bedrijven nog passief zijn op het gebied van cyberverdediging

De IT-trendstudie van management consultants Capgemini gaat in een vergelijkbare richting: volgens het onderzoek heeft slechts 53 procent van de bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de AVG volledig geïmplementeerd. Iets meer dan een kwart werkt er nog aan, en een op de tien bedrijven is zelfs nog in de planningsfase.

Miljarden verloren door cybercriminaliteit

Maar degenen die niet zorgen voor de bescherming van klantgegevens en hun eigen gegevens handelen nalatig en stellen zichzelf bloot aan een hoog risico van cybercriminaliteit. Ook financieel: organisatieadviesbureau Accenture schat dat de komende vijf jaar 5,2 biljoen dollar aan omzet verloren zal gaan door cyberaanvallen.

We verhogen muren om aanvallers buiten te sluiten en de aanvallers blijven nieuwe technieken ontwikkelen om ze te overwinnen. Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer

Europese bedrijven zijn zich bewust van het risico van dataverlies. Volgens het EOS-onderzoek beschouwt 49 procent van hen cyberbeveiliging als een trendthema voor de komende jaren. Maar slechts 28% is al actief betrokken bij cyberverdediging. Dat is nalatig: volgens de Europese Commissie is in 2016 al een op de acht bedrijven getroffen door cyberaanvallen en waren er dagelijks 4000 aanvallen door chantagetrojans.

Als u gelijke tred wilt houden met de dreiging, moet u uw IT-infrastructuur keer op keer uitdagen, zegt Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer bij EOS: "We verhogen muren om aanvallers buiten te sluiten, en aanvallers blijven nieuwe technieken ontwikkelen om ze te overwinnen." Woitack laat regelmatig zogenaamde penetratietesten uitvoeren op de EOS-systemen, waarbij hackers de virtuele muren van EOS doorzoeken op kwetsbaarheden. Woitack: "We nemen de risico's zeer serieus en investeren natuurlijk veel geld in beveiliging.”

Het lekken van gegevens kan ook leiden tot een verlies van vertrouwen

Een goede investering, want bij gegevensdiefstal dreigt niet alleen materiële schade. Bedrijven zoals EOS, als internationale financiële groep met een focus op incasso, werken met zeer gevoelige informatie van klanten. Gevallen zoals die van het Amerikaanse kredietagentschap Equifax, dat in 2017 het slachtoffer werd van een van de grootste datalekken in de geschiedenis, hebben aangetoond wat er gebeurt als dergelijke gegevensbestanden het publiek bereiken.

Gegevensbescherming & Cyberbeveiliging EOS: Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer, staat in de serverruimte
"We nemen de risico's zeer serieus en investeren natuurlijk veel geld in beveiliging.” aldus Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer bij EOS.

Een waarschuwing in het bijzonder voor traditionele bedrijven - volgens de Duitse branchevereniging Bitkom hebben ze op het gebied van IT-beveiliging veel meer in te halen dan startende bedrijven. Financiële verliezen kunnen worden gecompenseerd. Maar een verwoeste vertrouwensrelatie is moeilijk te herstellen.

Download nu gratis EOS-enquête. Link naar enquêteportal

Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Photo credits: Caiaimage / Getty Images, Achim Multhaupt

Druk af