Betaalgedrag: nog nooit zó goed in Europa, maar hoe lang nog?

Vier van de vijf klanten in Europa betalen hun rekeningen op tijd. Deze trend in het betaalgedrag duurt nu al vijf jaar. Maar de kwakkelende economie zorgt ervoor dat een groeiend aantal bedrijven de toekomst kritisch tegemoet zien.

  • 81 procent van de Europeanen betaalt momenteel hun rekeningen op tijd.
  • De economie vertraagt: laagste lfo-bedrijfsklimaatindex sinds 2014.
  • Pessimistische toekomstperspectieven: economische ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op het betaalgedrag.

Bedrijven in Europa kunnen zich verheugen op soepele bedrijfsprocessen, want het betaalgedrag van klanten is beter dan ooit tevoren. Vier van de vijf Europeanen (81 procent) betalen hun rekeningen op tijd. Dit is een van de bevindingen van het representatieve onderzoek 'European Payment Practices' 2019, dat Kantar in opdracht van de financiële dienstverlener EOS voor de twaalfde keer in 17 landen heeft uitgevoerd.

Duitsers zijn de meest stipte betalers

Dit is een voortzetting van een trend die sinds 2014 aan de gang is. Pas in het afgelopen jaar steeg het betalingspercentage voor de vijfde keer op rij naar een nieuw recordhoogte van 79 procent. Met 84 procent is het voor particulieren hoger dan voor zakelijke klanten (79 procent). Rusland heeft met 89 procent veruit het hoogste betalingspercentage. De koplopers in West-Europa zijn dit jaar Duitse klanten, van wie 86 procent hun rekeningen op tijd betaalt. Zij worden op de voet gevolgd door Denemarken met 85 procent, dat vorig jaar nummer één was in West-Europa. Het algemeen gemiddelde percentage van 80 procent in Oost-Europese landen ligt echter iets lager dan in West-Europa (83 procent).

Een van de doorslaggevende redenen voor de positieve trend is de stabiele economische situatie. Volgens een analyse van de Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) is de gemiddelde koopkracht in Europa in 2018 met 2,5 procent gestegen. Een andere reden lijkt de betalingstermijn te zijn. Een blik op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren leert dat hoe korter de betalingstermijnen, hoe hoger het percentage tijdige betalingen. Zo hebben bedrijven in Duitsland en Denemarken relatief korte betalingstermijnen van respectievelijk 23 en 24 dagen - het gemiddelde voor Europa als geheel is 33 dagen.

Slecht betaalgedrag: volgens EOS-onderzoek verwachten Duitse bedrijven een afnemend betaalgedrag
Slecht betaalgedrag: Duitse bedrijven zien de toekomst niet optimistisch

Prognose: De bedrijfsklimaatindex daalt naar het laagste niveau in jaren

Het is de vraag of deze ontwikkeling zich zal voortzetten. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelt bijvoorbeeld dat het bruto binnenlands product van Duitsland in 2019 slechts met 0,7 procent zal stijgen, dat is de helft van 2018.

Bovendien blijft de economie vertragen, de Ifo-bedrijfsklimaatindex zal dit jaar zijn laagste niveau sinds 2014 bereiken. Deskundigen verwachten dat de economische productie verder zal dalen. De groei verzwakt ook in de rest van de eurozone en in China.

"En de echte crises komen nog", zegt Klaus Engberding, voorzitter van de raad van bestuur van de EOS-groep. "Kwesties zoals Brexit of de Amerikaans-Chinese handelsoorlog zijn zo vaak in het nieuws dat de ernst van de situatie al aan het afnemen is in de perceptie. Maar de gevolgen zijn zeer reëel en zullen ook de bedrijven hard treffen."

De gevolgen van slecht betaalgedrag mogen niet onderschat worden, het betekent winstderving en liquiditeitsknelpunten voor bedrijven. Klaus Engberding, CEO EOS Group

Crises beïnvloeden het betaalgedrag

Deze ontwikkeling blijkt al uit het onderzoek. In heel Europa denkt 24 procent van de ondernemers dat het betaalgedrag in het komende jaar zal afnemen. Onzekerheid treft ook zeer stabiele landen zoals Denemarken, waar 85 procent van de klanten hun rekeningen op tijd betaalt. Hier verwacht 13 procent nu een daling van het betalingsgedrag, tegenover 8 procent vorig jaar. 

Betaalgedrag: EOS CEO Klaus Engberding
"De echte crisis moet nog komen", zegt EOS CEO Klaus Engberding.

"De gevolgen van slecht betaalgedrag mogen niet onderschat worden," zegt Engberding, "het betekent winstderving en liquiditeitsknelpunten voor bedrijven". De gevolgen kunnen fataal zijn: 15 procent van de West- en 16 procent van de Oost-Europese ondernemers gaf aan dat hun bestaan in het geval van wanbetaling bedreigd zou worden."

Download nu gratis EOS-enquête. Link naar enquêteportal

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Photo credits: Sarinya Pinngam / EyeEm / Getty Images, Jann Klee / EOS

Druk af