• EOS е специјалист за меѓународно управување со побарувања.
  • Со мрежа која опфаќа 180 земји и најсовремена технологија се обезбедува ефикасна и брза обработка.
  • Централизираната контрола на случаите обезбедува глобална усогласеност со стандардите и принципите.
Она што важи за сите нас, важи и за должниците коишто не ги исполнуваат обврските: тие стануваат поподвижни и се движат почесто, често во различни земји. Потоа, на заемодавачите може да им биде тешко да ги добијат своите пари назад ако клиентите кои не ги исполнуваат обврските веќе не плаќаат и мора да биде побарано исплаќање и прекинување на заемите. Напорите потребни за наплата на побарувањата во странство се големи, а изгледите за успех се ограничени.

Еден партнер кој соработува со EOS од 80-тите години на минатиот век со својот странски бизнис е Комерцбанк. Одредени прекугранични заеми се доделуваат на EOS.

Меѓународната наплата на долгови бара стручност

„Особено кога е меѓународно, односно кога должниците земаат кредити во Германија, се селат во странство и повеќе не ги вршат своите плаќања, станува комплицирано и неуредно. Тука настапува EOS“, објаснува Андреас Бехменбург, раководител за продажба во EOS во Германија и одговорен за соработката со банката со седиште во Франкфурт.
A portrait photo shows Andreas Behmenburg, Head of Sales at EOS Germany

Веројатно има многу даватели на услуги кои можат да ги наплатат долговите во Германија, но ние сме практично единствените кои можат да го сторат тоа на меѓународно ниво.

Андреас Бехменбург
Pаководител за продажба во EOS Германија
EOS ги присвојува доделените побарувања во својот систем за наплата на долгови и ги пренесува во земји низ целиот свет: „Активни сме во 24 земји со наши сопствени компании за наплата на долгови и соработуваме со долгогодишни, сертифицирани партнери во повеќе од 150 други земји. Веројатно има многу даватели на услуги во Германија кои можат да наплатат долгови на национално ниво, но такви има помалку и поретко на меѓународно ниво“, вели Андреас.

Веродостојните локални партнери нудат ненадминливи предности во однос на централизираниот систем за управување со побарувањата, вели Стефан Корс, виш потпретседател за прекугранична соработка во EOS: „Тие се запознаени со правниот пејзаж на земјата, знаат кои форми на комуникација и плаќање се вообичаени и, се разбира, го зборуваат јазикот.“ „Многу клиенти се зачудени што ние можеме да ги решиме случаите од кои тие веќе се откажале. Благодарение на нашата стручност, тие осознаваат дека нивните долгови може да бидат вратени од каде било во светот.“
A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Многу клиенти се зачудени што ние можеме да ги решиме случаите од кои тие веќе се откажале.

Стефан Корс
Bиш потпретседател за прекугранична соработка во ЕОЅ

Автоматска дистрибуција до целните земји

Целиот процес се контролира на целосно автоматизиран начин преку електронската платформа Global Collection. Сите потребни податоци релевантни за клиентите за дадено побарување се пренесуваат до неа и во соодветната земја во реално време. Должникот којшто не ги исполнува обврските се контактира директно од таму.

„Ако случаите што треба да ги обработиме влезат во друга земја, првото писмо обично се испраќа од нашиот локален систем до должникот којшто не ги исполнува обврските во рок од неколку часа“, вели Марија Кармен Винсеиро, специјалист за наплата и соработка со прекугранични партнери во EOS Швајцарија.

Барањето поврзано со содржината може да се испрати со само еден клик. Партнерот на EOS потоа добива кратка порака на другиот крај – во рамките на платформата, прикачена на соодветниот случај. Нема потреба да го барате вистинското лице за контакт или вистинската адреса на е-пошта, а сите важни документи се чуваат на едно место. „Многу е едноставно“, вели Винсеиро: „А тоа значи дека сме побрзи. Во Швајцарија, можеме да обработиме многу повеќе случаи со платформата Global Collection отколку што инаку би можеле да го сториме тоа без неа.“
A portrait photo shows Maria Carmen Vinseiro, Cross-Border Partner Management & Collection Specialist at EOS Switzerland

Платформата Global Collection е многу едноставна. Со неа, можеме да обработиме многу повеќе случаи отколку што инаку би можеле да го сториме тоа без неа.

Марија Кармен Винсеиро
Cпецијалист за наплата и соработка со прекугранични партнери во EOS Швајцарија
Технологијата и надлежниот централен повеќејазичен тим во Хамбург не само што гарантираат дека сите побарувања се централно контролирани и следени, туку исто така обезбедуваат основа за унифицирана примена на правилата на EOS и принципите на EOS, како што е кодексот на однесување во сите земји.

Системот на вредности на EOS се применува низ целиот свет

„Поминавме многу години во градење на нашата мрежа и многу внимателно ги избираме нашите партнери“, вели Андреас. „Редовно спроведуваме ревизии во просториите на компаниите за наплата на долгови за подобро да ги почувствуваме нивните методи на работа и филозофии, да им обезбедиме редовни обуки и да работиме со нив на долгорочна основа. На тој начин, може да бидеме сигурни дека нашите стандарди и нашиот систем на вредности се почитуваат.“ Високо професионалната мрежа на EOS и одличниот технички стандард гарантираат дека соработката е исплатлива и за EOS.

„Обработуваме над 100.000 побарувања годишно во околу 180 земји“, вели Андреас. „Тоа вклучува сè, од поштенски налози од 100 евра до заеми за автомобили и финансирање на домови во шестцифрен опсег.“

Банките добиваат бројни предности преку соработката: Тие генерираат приноси од прекинати и речиси безнадежни побарувања без да мора да го акумулираат потребното знаење во нивните банки. Тоа значи дека тие не мора да вложуваат напори и трошоци за бркање на побарувањата во странство.

Учењето едни од други води до поголем успех

Штом EOS ќе го преземе побарувањето, експертите почнуваат да бараат најдобар начин да го обработат. „Ако една од странските подружници на EOS успешно спроведе нови мерки, тоа знаење се споделува на меѓународно ниво во рамките на најдобрите практики“, објаснува Андреас. „Сите учиме едни од други.“

Како ги наплаќаме долговите на меѓународно ниво за вас.

Сакате да дознаете повеќе за тоа како EOS наоѓа решенија дури и за најбезнадежните случаи на наплата на долгови низ целиот свет?

Контактирајте нè
Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager der EOS Deutschland GmbH

Andreas Behmenburg
Head of Sales

a.behmenburg@eos-deutschland.de

A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Stefan Cohrs
SVP Cross-border Center

s.cohrs@eos-solutions.com

Стапете во контакт