Glavni izvršni direktor Klaus Engberding o prethodnoj finansijskoj godini: ''Naša strategija djeluje.''

Ključni indikatori performansi iz godišnjeg izvještaja za 2019/20 pokazuju da EOS posluje veoma snažno. Ali šta se krije iza uspjeha prethodnih godina? I koji izazovi moraju biti savladani u budućnosti? U ovom intervjuju glavni izvršni direktor Klaus Engberding nam otkriva scenu iza kulisa.

  • U fiskalnoj 2019/20 godini EOS je evidentirao najuspješniju godinu u historiji Grupe
  • Sigurni pokretači uspjeha: ulaganja u osigurana i neosigurana potraživanja, digitalizacija i kulturalna promjena
  • U prethodnoj finansijskog godini vise od 25 miliona EUR-a je uloženo u tehnologiju, krucijalni faktor uspjeha.
  • Najveći izazov je transformacija u odgovornu kompaniju.

Gospodine Engberding, molim Vas opišite u nekoliko rečenica proteklu poslovnu godinu. Koje bi bile tri najvažnije ključne riječi?

Zajedno sa svojim poslovnim saradnicima sa zadovoljstvom se mogu osvrnuti na daleko najuspješniju poslovnu godinu za EOS Grupu. I to ne samo u pogledu prihoda i dobiti, već također s obzirom na dodatna tri aspekta: digitalizaciju, tehnološki napredak i korporativnu kulturu. Sve me to čini vrlo ponosnim na cjelokupni tim ljudi koji rade za EOS!

Šta je posebno doprinijelo prošlogodišnjem uspjehu?

Jasno je da su odlučujući faktor bili stručnost, angažman i ponašanje naših uposlenika. Samo na taj način je moguće ostvariti senzacionalni rast kao što je to slučaj u istočnoj Evropi. Velike pohvale za takve rezultate. Ali također i zapadna Evropa i Njemačka su ponovno bile vrlo uspješne, tako da smo na ovom području u konačnici održali visok nivo rezultata prethodne godine.

Naše podružnice u 26 zemalja jesu važan dio organizacije u kojima se ostvaruju rezultati. Međutim, moja posebna zahvalnost ide također kolegama koji rade u odjelima u našem sjedištu, koji svojom podrškom i znanjem stvaraju uslove za nesmetani tok poslovanja. I ponovo, jasno je da je uspijeh kompanije uvijek timski rad.

 

Godišnji izvještaj 2019/20: ukupni prihodi u fiskalnoj 2019/20

S Vaše tačke gledišta, šta je to što EOS čini boljim od drugih kompanija?

Ne mogu reći šta je to što mi bolje radimo od drugih kompanija, jer zapravo i nemam uvid u druge kompanije. Ja znam ono što mi radimo veoma dobro, a to je da poznajemo i razumijemo svoj posao. To znači da smo partner od povjerenja, za naše poslovne saradnike i klijente. Posjedujemo značajno iskustvo i također smo jedan od pionira digitalizacije u našoj branši. U poslovanju dobro prosuđujemo, što nas čini izuzetno stabilnom kompanijom. Ove osobine ne cijene samo naši poslovni partneri, ovo je zapravo i ono što nas čini vrlo privlačnim poslodavcem.

 

 

EOS se posebno fokusira na upotrebu tehnologije. Šta se na ovom polju događa?

Strojno učenje i umjetna inteligencija nisu samo poštapalice u EOS-u, već su vrlo specifični projekti. Samo u posljednjoj finansijskoj godini uložili smo 25 miliona EUR-a u tehnološki razvoj naših osnovnih sistema. U budućnosti želimo pomoći našim zaposlenicima da rade svoj posao uz mnogo veću podršku kompjuterske analize podataka, tako da mogu odrediti koji je naredni najbolji mogući korak, akcija za napraviti. U tu svrhu uspostavljamo vlastiti „Centar analitike“ u kojem se provode ove analize. U Njemačkoj i Francuskoj to se već događa, a nova vrijednost je mjerljiva i značajna. Pored toga, razvijamo potpuno nove temeljne sisteme naplate potraživanja. Sveobuhvatno, ovi projekti predstavljaju najveću IT investiciju u historiji EOS-a.

 

Mi smo globalno povezan finansijski investitor vođen tehnologijom i preduzetničkim duhom. Klaus Engberding

Ključni dio EOS vizije jeste EOS kao finansijski investitor. Šta se desilo na ovom području?

Do sada, naša strategija djeluje. Ova godina kao i godine koje slijede će biti obilježene uveliko našim aktivnostima na polju finansijskih investiranja. Ne težimo tome da postanemo veliki investitori poput privatnog kapitala ili velikog fonda, već želimo ulagati u potraživanja, održivo i u znatnoj razmjeri. Kako bismo bili u mogućnosti tako investirati sve više uspostavljamo modele finansiranja koji su neovisni od naše matične kompanije, da bismo u skladu s tim mogli sudjelovati na glavnim tržištima našeg poslovanja.

 

Za Vas lično, koji su to najveći izazovi u modelima poslovanja EOS-a?

Tržišta na kojima EOS grupa posluje imaju ogroman potencijal za rast u narednih nekoliko godina. Da bismo mogli iskoristiti taj potencijal, ne trebaju nam samo već spomenuti finansijski resursi, već i kontinuirano povećanje produktivnosti kako bismo ostali konkurentni. Jedan od načina za to je trud i težnja za pridobijanje najboljih ljudi, i u tom pogledu EOS je već u vrlo dobroj poziciji. Preostaju i ostali faktori, a to su naravno digitalizacija i prilagodljivost kompanije.

 

 

Koliko EOS uspjeva odgovoriti i prilagoditi se na sve?

Odzivnost, prilagodba je ogromna prilika, ali i veliki izazov. Tehnološke promjene događaju se sve brže i brže, tako da imamo sve manje vremena za reagovanje na promjene. U posljednje dvije godine već smo postali brži i fleksibilniji kao organizacija, ali još uvijek postoji puno potencijala koji treba iskoristiti.

 

 

Iz čega crpite taj potencijal?

Želim istaći dva aspekta. Važno je razviti dobre organizacione modele i modele saradnje, i učiti raditi i sa startupovima. Agilne metode saradnje, ravna hijerarhija, te način razmišljanja voditelja koji se temelji na omogućavanju, uključujući osnaživanje uposlenika, su najbitniji instrumenti zaposlenika i organizacijskog razvoja, što nam zapravo omogućuje da reagujemo brzo na promjene. U ovom kontekstu, startupovi su veoma bitni. Ideje koje imaju ne samo da nam doprinose u tehnološkom napretku, već nas i tjeraju da preispitamo naše produkte i prije svega naše procese. Ove aktivnosti digitalizacije od strane EOS Grupe pomažu našim dioničarima, tj. klijentima i finansijskim partnerima, kao i našim zaposlenicima koji su u mogućnosti da usklade porodicu, slobodno vrijeme i posao zahvaljujući novim vrstama fleksibilnih procesa.

 

 

Kakav će biti uticaj pandemije Corona virusa na narednu finansijsku godinu?

Mislim da jedva postoji kompanija koja na neki način nije bila pogođena krizom. I ovo je nažalost također istina i EOS Grupe. Pandemija nas pogađa direktno nakon najuspješnije godine u historiji kompanije. Tako da smo u dobroj poziciji. Preduzeli smo porebne finansijske mjere opreza u dobro vijeme kako bismo se prilagodili situaciji. EOS Grupa će prebroditi ovu krizu odlučno i veoma stabilno. I kao i svaka kriza, ovo je također i mogućnost. Prije pandemije Corona virusa, ko bi pomislio da bismo bili u mogućnosti osposobiti za više od 90% naših uposlenika rad od kuće, u veoma kratkom vremenskom periodu. Tako da smo i mnogo naučili kroz ovu krizu. ''Novo normalno'', tj., vrijeme poslije krize, će biti kombinacija ''dobrog starog'' i ''dobrog novog''. Sve ovo nam daje priliku da unaprijedimo EOS Grupu na način na koji ne bismo ni pretpostavili, prije pandemije.

Annual Report 2019/20: Outlook for fiscal 2020/21
Pandemija Koronavirusa dovela je do neočekivanih dešavanja u fiskalnoj 2020/21. Kako će to uticati na rezultat EOS Grupe?

Kontaktirajte nas ukoliko želite znati više.

Photo credits: Jann Klee / EOS

Štampaj