Imprint

EOS Holding GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg 

Telefón: +49 40 2850 - 2025
Fax: +49 40 2850 - 52025 

E-Mail: crossborder@eos-solutions.com

 • Klaus Engberding (predseda), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke, Dr. Andreas Witzig

  AG Hamburg HRB 124 966
  DIČ: DE 813 348 056

 • EOS Holding GmbH, EOS Crossborder

 • EOS Holding GmbH vám chce vyjadriť vďaku za návštevu tejto webovej stránky a za váš záujem o produkty a služby ponúkané partnermi EOS. Na niektorých stránkach budete požiadaní o poskytnutie informácií o vás. Tieto informácie sú dobrovoľné. Všetky osobné údaje sa ukladajú, spracúvajú a v prípade potreby posúvajú ďalšiemu partnerovi EOS výlučne s cieľom umožniť vašu osobnú podporu a poskytnúť vám informácie o našich produktoch a službách, prípadne vám odosielať ponuky. Spoločnosť EOS Holding GmbH vám zaručuje, že k vašim údajom bude pristupovať maximálne dôverne v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov.

  Chceli by sme vás upozorniť, že využívaním bezplatných služieb, ktoré ponúkame, nevznikajú používateľovi žiadne právne nároky. Za možné poruchy systému nepreberáme zodpovednosť. Okrem toho spoločnosť EOS nepreberá zodpovednosť za prípady, ak náhodou nie je možné získať prístup k službám, ktoré ponúkame bezplatne, alebo ich prispôsobiť.

 • Spoločnosť EOS Holding GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za webový obsah tretích strán, ku ktorému ponúkajú prístup linky, v prípade ak tieto tretie strany nie sú členmi skupiny spoločností EOS.

  Na webovej stránke EOS Global Collection sa nachádzajú rôzne prepojenia na iné stránky. S výnimkou pobočiek skupiny spoločností EOS platí pre všetky prepojenia, že spoločnosť EOS Holding GmbH týmto vyslovene vyhlasuje, že nemá žiaden vplyv na dizajn alebo obsah prepojených stránok. Z toho dôvodu sa spoločnosť EOS Holding týmto vyslovene dištancuje od akéhokoľvek obsahu, zverejneného na webových stránkach, s prepojením na túto internetovú stránku a neprijíma ich obsah za svoj. Okrem toho nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek softvér alebo iné materiály sprístupnené alebo prepojené prostredníctvom tejto webovej stránky. Každý operátor príslušnej webovej stránky preberá zodpovednosť za svoj vlastný obsah.

 • © 2019, vo vlastníctve spoločnosti EOS Holding GmbH, Hamburg, Nemecko. Všetky práva vyhradené.

  Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá aj ich usporiadanie na EOS Global Collection sú chránené autorskými právami a ostatnými formami ochrannej legislatívy. Žiaden obsah na tejto webovej stránke alebo na doménach spoločnosti EOS Holding Gmbh s rovnakým obsahom sa nesmie kopírovať, spracovávať, meniť, ukladať v elektronickej alebo prístrojovo čitateľnej forme ani sprístupňovať tretím stranám, a to v celku alebo sčasti, bez predchádzajúceho písomného povolenia zo strany spoločnosti EOS Holding GmbH. To sa výslovne netýka obsahu v časti určenej pre tlač. Niektoré webové stránky spoločnosti EOS Holding obsahujú obrázky, ktoré podliehajú vlastníckym právam tretích strán.

 • Na našich webových stránkach nie je pravidlom, že všetky chránené názvy značiek alebo ochranné známky označujeme ako chránené. Aj napriek tomu je však nutné k nim tak pristupovať! Ak nebolo doposiaľ uvedené inak, všetky ochranné známky nachádzajúce sa na webových stránkach EOS Holding sú chránené v súlade s legislatívou o vlastníctve. To platí najmä pre značky, označenia, logá spoločností a symboly. Ak naše webové stránky porušujú nejaké autorské alebo vlastnícke práva, prosíme vás, aby ste nás o tom okamžite e-mailom informovali (do predmetu správy uveďte „Autorské práva“, aby ste nám umožnili čo najrýchlejšie prepracovať našu ponuku, ak to bude potrebné.

 • Duševné vlastníctvo, značky a autorské práva na stránke eos-solutions.com/de sú chránené. Táto webová stránka nepredstavuje licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločnosti EOS Holding GmbH alebo tretích strán. Ak by niektoré z týchto podmienok stratili platnosť z právnych dôvodov, neovplyvní to vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných bodov.

  Vaše návrhy k našej webovej stránke www.eos-globalcollection.com nám pomáhajú zlepšiť informácie a služby na váš prospech. 

Táto webová stránka využíva technológiu etracker ( www.etracker.com ) na získavanie údajov o správaní návštevníka. Tieto údaje sa zbierajú anonymne a využívajú sa na marketingové a optimalizačné účely. Všetky údaje o návštevníkovi sa ukladajú prostredníctvom anonymného ID používateľa a môžu sa zoskupiť do používateľského profilu. Na získavanie a uloženie týchto údajov sa môžu používať súbory cookies, no údaje sú stále vysoko dôverné. Údaje sa nevyužijú na osobnú identifikáciu návštevníka a nespájajú sa so žiadnymi osobnými údajmi. Získavanie a ukladanie údajov je možné odmietnuť zamietnuté kedykoľvek s ohľadom na ďalšie služby.

NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE

Na našej webovej lokalite používame súbory cookie, aby sme Vám počas jej návštevy poskytli tú najlepšiu službu. Patria sem súbory cookie nevyhnutné na prevádzku webovej lokality, tie, ktoré sa používajú na anonymné štatistické účely, súbory cookie určené na nastavenie pohodlia a súbory cookie, ktoré Vám poskytujú prispôsobený obsah založený na Vašich preferenciách. Sami sa môžete rozhodnúť, či povolíte použitie súborov cookie určené na štatistické účely, pohodlie a marketing. Okrem toho môžete kedykoľvek zmeniť/odvolať svoj súhlas, a to kliknutím na nastavenia Zmeniť súbory cookie v spodnej časti tejto webovej lokality. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Nevyhnutné

Používame nevyhnutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku webovej lokality a poskytovanie jej základných funkcií. Umožňujú predovšetkým bezpečnostné funkcie našej webovej lokality.
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.

Pre pohodlie

Ak povolíte súbory cookie pre pohodlie, uľahčíme vám používanie lokality. Pri Vašej ďalšej návšteve našej webovej lokality a použití našich služieb automaticky rozpoznáme, že ste nás už navštívili a Vaše predchádzajúce vstupy a nastavenia sa automaticky načítajú, aby ste ich nemuseli opakovať. Týmto spôsobom napríklad nebudete musieť každý raz znova zadávať používateľské údaje, ale pri ďalších návštevách budete mať prístup k údajom, ktoré ste už zadali. 
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.

Štatistické

Štatistické súbory cookie používame na zlepšovanie našej ponuky, ako aj zaistenie dizajnu založeného na potrebách a nepretržitej optimalizácie našej webovej lokality. 
S týmto cieľom získavame anonymizované údaje na štatistické a analytické účely, napríklad na zistenie návštevnosti lokality a správania používateľov, aby sme mohli prispôsobiť a zlepšiť náš obsah a vašu skúsenosť na webovej lokalite. 
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.

Marketingové

Marketingové súbory cookie používame, aby sme Vám mohli pri návšteve našej webovej lokality poskytovať relevantný obsah založený na Vašich preferenciách.  
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.