Illustration of a world map showing the locations of EOS companies and partner companies.

Vitajte na portáli
EOS Global Collection.

Globálny internetový portál spoločnosti EOS Group pre správu vašich medzinárodných pohľadávok

EOS, jedna z vedúcich spoločností v oblasti finančných služieb na svete, poskytuje služby správy pohľadávok v Európe a Severnej Amerike, rovnako ako aj v Ázii, a to pre viac než 20 000 klientov. 7 500 zamestnancov po celom svete sa snaží nájsť najlepšie riešenie pre klientov spoločnosti EOS Group. Spolu s dôveryhodnými partnermi ponúka spoločnosť EOS služby inkasa pohľadávok vo vyše 180 krajinách.  

Možno máte množstvo zákazníkov v rôznych krajinách, a preto sa môže stať, že budete čeliť nezaplateným pohľadávkam aj v zahraničí. Vďaka spoločnosti EOS už nepredstavujú kultúrne rozdiely, jazykové bariéry, rozdielne zákony a geografická vzdialenosť výzvy, ktoré musíte riešiť. Môžete nám veľmi jednoducho zveriť svoje pohľadávky – nezáleží na tom, kde vo svete ich máte. EOS Global Collection podporuje rýchle a efektívne služby správy pohľadávok po celom svete.

Toto bol náš finančný rok 2021/22

Stabilný vývoj v neistých časoch: Skupina EOSsa obhliada za solídnym finančným rokom 2021/2022. Všetky čísla a fakty, video vyhlásenia vedenia spoločnosti a ďalšie nahliadnutia do sveta manažmentu pohľadávok nájdete v našej výročnej správe.

Na správu

Cezhraničné riešenie

Proces inkasa pohľadávok lokálne spravujú naši partneri. Takto dokážeme zaručiť právnu expertízu a zároveň rešpektovať miestnu mentalitu. V domovskej krajine máte len jednu kontaktnú osobu, ktorá za vás riadi celú komplexnú oblasť manažmentu zahraničných pohľadávok. Vďaka dôveryhodnej a známej kontaktnej osobe môžete čerpať výhody priamo z našich rozsiahlych skúseností a znalosti miestnych pomerov. Umožnite svojej medzinárodnej firme jednoducho rásť a prosperovať! Postaráme sa o jej manažment pohľadávok – kdekoľvek na svete.

Zdieľané služby

Pri nadnárodných zákazníkoch s centralizovaným prístupom k inkasu pohľadávok podporuje spoločnosť EOS vysoko automatizovanú inkasnú stratégiu upravenú na mieru. Sústreďuje sa pritom na harmonizáciu a transparentnosť globálneho procesu. Vaše centrum zdieľaných služieb bude na úrovni skupiny sledovať a dohliadať na celý inkasný proces a jeho výsledky.

O proces inkasa pohľadávok a diskusiu o prevádzke vašich zložiek sa lokálne starajú naši odborníci. Regionálne pobočky budú mať miestnu kontaktnú osobu s rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami miestnych pomerov. S vašimi peniazmi budeme narábať tak, akoby išlo o rozšírenie našej prevádzky. Udržíte si globálnu kontrolu nad pohľadávkami. Spoločnosť EOS Global Collection ponúka infraštruktúru a technológiu na plne automatizovanú komunikáciu a priebeh podania prípadu.  

Výhody pre zákazníka

 • Riešenie, kde je všetko na jednom mieste, čo zaručuje globálnu harmonizáciu procesu.
 • Vysoká miera kontroly prostredníctvom technológie, pochopenie a porovnanie rozličných trhov. 
 • Využite synergií ako pomôcka pri znižovaní nákladov.
 • Optimalizovaná pracovná sila so zameraním na prípady, ktoré zvyšujú hodnotu organizácie. 

Naša medzinárodná partnerská sieť

Ponúkame služby správy pohľadávok vo viac ako 180 krajinách, vrátane 25 pobočiek spoločnosti EOS a silnej a starostlivo vybranej siete partnerov po celom svete Profesionálne tímy majú regionálne skúsenosti s oboma typmi pohľadávok - s komerčnými aj spotrebiteľskými. Môžeme vás podporovať prostredníctvom všetkých typov služieb správy pohľadávok: od sledovania nevyplatených až po správu pohľadávok pred začatím súdneho procesu, počas neho i po ňom. Pre našu globálnu partnerskú sieť sú typické nasledujúce pozitíva:

 • Kompetentní partneri - spoločnosti vo vlastníctve spoločnosti EOS, známe spoločnosti na správu pohľadávok a vybraní partneri z oblasti práva konajú regionálne.
 • Spoločné vnímanie - naši partneri konajú v súlade s našimi hodnotami a dodržiavajú náš Etický kódex.
 • Permanentná kontrola kvality - garantujeme profesionalitu, rýchle spracovanie a výhodné náklady.
 • Spoľahlivé informovanie - partneri poskytujú informácie rýchlo, pravidelne a zodpovedne.

EOS ponúka medzinárodnú IT platformu na optimalizáciu globálnych pracovných postupov pri správe pohľadávok medzi partnermi po celom svete. Tento internetový portál zaručuje priamu a transparentnú komunikáciu v reálnom čase. Všetky výsledky a činnosti si môžete pozrieť priamo na internetovom portáli. Špecifické informácie o krajinách, vrátane našich skúseností s miestnymi trhmi, inkasné procesy a informácie o miestnej legislatíve sú pre našich partnerov a klientov dostupné aj v anglickom jazyku.

S EOS Global Collection budete mat iba jednu regionálnu kontaktnú osobu pre celú oblasť riadenia medzinárodných pohľadávok. Ak máte záujem o viac informácií o EOS Global Collection, pozrite sa na mapu a nájdite svoju regionálnu kontaktnú osobu alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese zobrazenej pod mapou. Aby ste mohli využívať všetky možnosti, ktoré vám EOS Global Collection ponúka, od svojej regionálnej kontaktnej osoby spoločnosti EOS dostanete prihlasovacie údaje. Kedykoľvek budete potrebovať aktuálne informácie o vývoji správy vašich medzinárodných prípadov, jednoducho zadajte svoje meno a heslo. Dostanete sa na platformu, kde nájdete požadované informácie o stave s maximálnou ochranou údajov.

Naša vysoko moderná IT platforma optimalizuje globálne postupy práce s cieľom zaručiť čo najlepšie možné výsledky služieb a správy.

EOS Global Collection:

 • riadi automatizované presuny prípadov,
 • spája našich partnerov na celom svete,
 • je vždy aktualizovaná s transparentným prístupom v reálnom čase k informáciám o stave,
 • zaručuje úplnú ochranu a zabezpečenie údajov,
 • ponúka množstvo možností informovania a kontroly.

Nastavenie minimálnych kvalitatívnych požiadaviek pre všetkých zahraničných sieťových partnerov zaručuje rovnakú úroveň kvality na celom svete.

Keď sa veci dajú do pohybu, zaručujeme:

 • zaslanie prvého listu do jedného pracovného dňa,
 • prvý telefonát do desiatich pracovných dní.
 • Zaručujeme sa za kroky, ktoré podnikáme:
 • minimálne dve písomné upozornenia,
 • minimálne dva telefonáty.
 • Alexander Heil ,
  Riaditeľ oddelenia financií a účtovníctva
  spoločnosti DER Deutsches Reisebüro GmbH v Nemecku:

  ‘ Svoje pohľadávky zverujeme spoločnosti EOS, pretože vieme, že u nich sú v dobrých rukách. Spoločnosť EOS koná profesionálne, rýchlo a efektívne a k našim neplatiacim zákazníkom pristupujú so správnou kombináciou úcty a integrity. ‘
 • Mar Kasan,
  Manažér správy pohľadávok
  spoločnosti KBM Fineko d.o.o. v Slovinsku:

  ‘ Považujeme spoločnosť EOS za dôležitého a dôveryhodného partnera. Priateľský a profesionálny tím zaručuje, že všetky zverené prípady sa budú riešiť transparentne. Sú neuveriteľne flexibilní, predstavujú neoceniteľnú kvalitu v rámci našej pracovnej línie. Globálne pôsobenie spoločnosti EOS nám prináša obrovské výhody, reakcie na požiadavky, efektívnu správu pohľadávok, spoľahlivú organizáciu dlžníkov a tiež pravidelné informácie. ‘
 • Adrienne Gulyás,
  Finančný reporting
  spoločnosti Gartner v Maďarsku:

  ‘ Medzinárodná sieť EOS pobočiek predstavuje veľkú výhodu EOS Group. My v spoločnosti GARTNER vysoko oceňujeme profesionalitu všetkých odvetví a partnerov spoločnosti EOS. ‘

Čo od nás môžete očakávať:

 • Globálnu sieť spolupracovníkov s medzinárodnými skúsenosťami.
 • Orientáciu v danom regióne a ohľad na špecifické zvyky v danej krajine.
 • Rýchle riešenia, ktoré predchádzajú súdnemu konaniu, vďaka čomu sú efektívne z hľadiska nákladov a zaručujú kvalitu na úrovni štandardov spoločnosti EOS.
 • Regionálnu kontaktnú osobu pre celú oblasť riadenia medzinárodných pohľadávok.