Prečo ľudia nesplácajú svoje dlhy?

Prečo niektorí ľudia splácajú svoje dlhy, zatiaľ čo iným to toľko trvá? Súčasťou odpovede je behaviorálna ekonomika a pochopenie spoločenských trendov.

„Nikdy by sme nešli do banky a nezobrali si pôžičku na pizzu, kávu a tenisky,“ hovorí slávny ekonóm Dan Ariely. Niektorým ľuďom sa však vďaka kreditným kartám hromadia veľké dlhy len kvôli týmto veciam, jedna za druhou. Teoreticky je dlh dlhom. V praxi sú naše postoje oveľa komplikovanejšie, ako ukazujú nedávno získané údaje.

Zoberte si otázku kultúrneho zázemia: V závislosti od toho, kde ľudia žijú, majú pocit inej úrovne viny, že dlhujú peniaze priateľom, rodine alebo úverovým inštitúciám. Ako ukazuje štúdia EOS o dlhu za rok 2017, cítia ľudia v Rusku a USA väčšiu potrebu splácať dlh banke zatiaľ čo v Nemecku je silnejšia povinnosť splácať dlh svojim priateľom a rodine. Vzhľadom na to sa množstvo splatených dlhov v posledných rokoch neustále zvyšuje a do roku 2017 sa miera návratnosti zvýšila až na 83 %.

Pochopenie rozhodovania pri behaviorálnej ekonomike.

Na rozdiel od klasických ekonomických modelov, ktoré predpokladajú, že ľudia konajú racionálne, behaviorálna ekonomika sa snaží pochopiť zjavne iracionálne rozhodnutia. Výskum ukazuje, že ľudia zaobchádzajú s peniazmi rozdielne v závislosti od ich zdroja a zámerov, ktoré sú s nimi spojené. Je to, ako keby si vytvorili rôzne účty v hlave, aby pokryli rôzne druhy nákladov. Toto „mentálne účtovníctvo, nech je akokoľvek nerozumné, sa dá pochopiť tak, že nie každý chce uhradiť svoje nezaplatené faktúry peniazmi, ktoré dostal na narodeniny.

Ďalšie zdanlivo iracionálne správanie: Prečo ľudia súčasne platia dlhy s vysokými úrokmi, zatiaľčo vkladajú peniaze na sporiace účty s nižšími úrokmi? Môžu existovať viaceré možné dôvody: chcú zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov na neočakávané výdavky; obava, že splácanie dlhov z úspor by znížilo tlak na sporenie; nedostatok finančných odborných znalostí; alebo nedostatok času na vykonanie potrebných výpočtov.

Sú niektorí ľudia náchylní na kreditné riziko?

Prieskum EOS o dlhu za rok 2017 rozdeľuje dlžníkov do viacerých kategórií s rôznymi postojmi k riziku, poplatkom a splácaniu: opatrnejší „dlžník vyhýbajúci sa“, „príležitostný dlžník“ a „dlžník hypotéky“ na jednej strane a „neopatrný dlžník“ a „úverový narkoman“ na strane druhej.

Pre väčšinu dlžníkov je problémom cenová dostupnosť. Jörg Schweda, výkonný riaditeľ spoločnosti EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH v Nemecku, hovorí: „Ak môžeme reštrukturalizovať dlhy, aby boli dostupnejšie, potom môžeme povzbudiť ľudí, aby podnikli kroky smerom k tomu, aby zostali bez dlhov.“ Čo presne znamená dostupnosť pre individuálneho klienta je zložitá kombinácia psychologických vlastností a okolností, ako sú príjmy.

Frekvencia dlžníkov EOS sa v jednotlivých krajinách značne líši: keďže len 3 % Rusov je úverových narkomanov, v USA spadá do tejto kategórie 15 %. To všetko naznačuje, že pri určovaní osobných čŕt zohrávajú dôležitú úlohu kultúrne faktory, čo má za následok vplyv na vývoj dlhovej situácie.

Portrait photograph of Jörg Schweda, Managing Director of EOS Deutscher Inkasso-Dienst (DID)

Ako zvýšiť mieru vymáhania pohľadávok.

Prof. Georg Felser, psychológ na Harzskej univerzite, vychádzajúc z behaviorálnej ekonómie, hovorí, že všetci ľudia sa snažia vyhnúť stratám, avšak rozhodujúce je to, akým spôsobom splácajú svoje záväzky. Niektorí z nich vidia splácanie dlhu ako stratu. Iní to považujú za zisk, pretože sa zbavujú starej batožiny – to platí najmä pre ľudí s „potrebou na ukončenie“.

„Je dôležité, aby služba vymáhania pohľadávok povzbudzovala ľudí splácať,“ hovorí Schweda. Samozrejme, existuje ťažké jadro ľudí, ktorí v prvom rade nikdy nemajú v úmysle splácať dlhy. Schweda pokračuje: Sú dobre organizovaní a predstavujú vážny problém pre firmy, ktoré potrebujú vymôcť svoje pohľadávky, najmä ak rýchle úvery poskytované cez internet uľahčujú ich život. Ale je ich málo. Vo všeobecnosti je potrebné ukázať dlžníkom perspektívu, odporúča Schweda. Ak ľudia nevidia cestu von z dlhu, často pomerne rýchlo spomalia splácanie. Vypracovanie efektívneho plánu riadenia dlhu (DMP) je užitočné a nákladovo efektívnejšie pre obe strany. Riešenie sporov je efektívnejšie ako vymáhanie.“

Masové komunikačné prostriedky a jednoducho získateľné finančné prostriedky zvyšujú chuť k dlhu.

Popri individuálnych faktoroch zohrávajú svoju úlohu celospoločenské fenomény. Schweda hovorí: „Existuje veľký sociálny tlak, aby ľudia kupovali drahé veci, ako sú smartfóny a nové oblečenie, len aby ich spoločnosť akceptovala. Vďaka kreditným kartám, bezúročným finančným prostriedkom a reklame, ktorá tvrdí, že môžete mať všetko hneď aj bez peňazí, je ľahké dostať sa do dlhov.

To tiež hrá v prospech „súčasných predsudkov“: Pre väčšinu ľudí je prítomnosť dôležitejšia ako budúcnosť. Dobrý pocit z nákupu má prednosť pred nevyhnutnou bolesťou platenia, či už kreditnou alebo debetnou kartou. Tým sa zväčšuje pravdepodobnosť, že ľudia budú nakupovať, keďže priloženie karty je oveľa menej bolestivé. Následne však pocítia bolesť izolovanú od predchádzajúcej odmeny, kvôli čomu je menej pravdepodobné, že zaplatia.

Podľa britského úradu pre finančné správanie zápasí 3,3 milióna Britov s pretrvávajúcim dlhom, pričom ich definuje ako tých, ktorí zaplatia viac na úrokoch a poplatkoch, než na znížení svojho dlhu počas 18-mesačného obdobia. Je možné, že sa niektoré spoločnosti aktívne snažia profitovať z toho, že ponechajú ľudí zadĺženými?

„Z mnohých dôvodov to nie je životaschopný obchodný model. Ale aj keby to bolo, bolo by to neetické,“ hovorí Schweda ako odborník na nemecký trh. „Finančný priemysel by mal pomáhať ľuďom nájsť cestu z dlhov, nie ich tam držať.“

Personalizácia je lepším prístupom.

Schweda obhajuje individuálny prístup k dosiahnutiu tohto cieľa: „Spoločnosť sa mení a vymáhanie dlhov sa musí meniť spolu s ňou.“ To znamená komunikovať s ľuďmi pomocou kanála, ktorý je pre nich najprijateľnejší a používať jazyk, ktorému rozumejú, a s ktorým sa vedia stotožniť.“ Hovorí, že investície do technológií pomáhajú spoločnosti EOS v tejto oblasti čoraz viac. „Pokroky, ako napríklad nové technológie, umelá inteligencia, nám pomáhajú prispôsobiť plány splátok individuálnym potrebám.“ Časť odpovede spočíva aj v tom, aby najmä veritelia zabránili poskytovaniu úverov nesprávnym osobám – mnohé inštitúcie, ktoré poskytujú úvery alebo predávajú na úver, už využívajú pokročilú technológiu na podporu posudzovania úverovej bonity.

In order to calculate repayment plans acceptable for customers, these should be as personal as possible to them. With the help of artificial intelligence, technologies are becoming more and more advanced in tailoring the repayment to personal needs.

Skončime príkladom Dania Arielyho. Je pôžička vo výške 20 000 EUR na pizzu, kávu a tenisky vždy zlým nápadom? No, záleží na tom, že ak potrebujete splácať dlh kreditnej karty s vysokým úrokom za predchádzajúce malichernosti, možno ste racionálnejší, než to vyzerá na prvý pohľad. A to je práca veriteľa, aby to zistil.

Vytlačiť