Znak firmowy

EOS Holding GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg 

Telefon: +49 40 2850 - 2025
Faks: +49 40 2850 - 52025 

E-Mail: crossborder@eos-solutions.com

 • Klaus Engberding (Prezes), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke, Dr. Andreas Witzig

  AG Hamburg HRB 124 966
  USt-ID: DE 813 348 056

 • EOS Holding GmbH, EOS Crossborder

 • Firma EOS Holding GmbH dziękuje za odwiedzenie tej witryny internetowej oraz zainteresowanie produktami i usługami oferowanymi przez partnerów firmy EOS. Na niektórych stronach prosimy o podanie informacji na swój temat. Podanie danych jest dobrowolne. Wszystkie zebrane dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i w razie potrzeby przekazywane partnerowi firmy EOS wyłącznie w celu zapewnienia osobistej obsługi, udostępniania informacji o naszych produktach i usługach lub wysyłania ofert. Firma EOS Holding GmbH gwarantuje obsługę wszelkich danych z zachowaniem najściślejszej poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

  Zwracamy uwagę, że korzystanie ze świadczonych przez nas bezpłatnych usług nie stanowi tytułu do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie systemu. Co więcej, firma EOS Holding nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości uzyskania dostępu lub dostosowania usług świadczonych bezpłatnie.

 • Firma EOS Holding GmbH nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych podmiotów, do której można uzyskać dostęp poprzez hiperłącza, jeśli podmioty te nie należą do grupy EOS. W witrynie EOS Global Collection umieszczono różne łącza do innych witryn. Z wyłączeniem podmiotów należących do grupy EOS, wszystkich łącz dotyczy następujące zastrzeżenie: firma EOS Holding GmbH niniejszym oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na wygląd ani zawartość witryn docelowych łącz. Dlatego też firma EOS Holding niniejszym wyklucza odpowiedzialność za wszelkie treści zawarte w witrynach internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym i nie uznaje ich za swoje. Co więcej, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za oprogramowanie lub inne materiały udostępnione lub dostępne za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. Każdy operator witryny internetowej odpowiada za własne treści.

 • © 2019, EOS Holding GmbH, Hamburg, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Teksty, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ w witrynie EOS Global Collection są chronione prawem autorskim i innymi formami prawa ochronnego. Żadne treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej lub w domenach EOS Holding GmbH o tej samej zawartości nie mogą być kopiowane, przetwarzane, modyfikowane, przechowywane w formie elektronicznej lub możliwej do odczytu maszynowego ani udostępniane innym podmiotom w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy EOS Holding GmbH. Niniejsze postanowienie wyraźnie nie dotyczy zawartości sekcji Prasa. Niektóre witryny internetowe EOS Holding zawierają obrazy objęte prawami własności innych podmiotów.

 • Na naszych stronach internetowych z reguły nie oznaczamy chronionych nazw lub znaków towarowych jako chronione. Niemniej jednak należy je w ten sposób traktować! Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe przechowywane w witrynach internetowych firmy EOS Holding są chronione prawami własności. Dotyczy to w szczególności marek, etykiet, logo i emblematów firm. W przypadku naruszenia przez nasze witryny internetowe obowiązujących praw własności intelektualnej lub praw własności uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym pocztą e-mail (Re: Copyright) w celu umożliwienia nam jak najszybszego poprawienia naszej oferty, jeśli zostanie to uznane za konieczne.

 • Własność intelektualna, marki i prawa autorskie znajdujące się pod adresem eos-solutions.com/de są objęte ochroną. Niniejsza witryna internetowa nie stanowi licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy EOS Holding GmbH lub innych podmiotów.

  Jeśli jakiekolwiek zapisy niniejszego regulaminu są lub staną się nieważne z uwagi na okoliczności prawne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność lub obowiązywanie pozostałych zapisów.

  Sugestie użytkowników dotyczące naszej witryny internetowej www.eos-globalcollection.com pomagają nam poprawiać prezentowane informacje i usługi z korzyścią dla użytkowników. 

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię etracker ( www.etracker.com ) do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających. Dane są gromadzone anonimowo w celu wykorzystania dla potrzeb marketingu i optymalizacji. Wszystkie dane odwiedzających są zapisywane za pomocą anonimowych identyfikatorów użytkowników i mogą być zestawiane w profilu użytkowania. Pliki cookie mogą być używane do zbierania i zapisywania tych danych, ale dane pozostają ściśle anonimowe. Dane nie będą używane do osobistej identyfikacji odwiedzającego ani zestawiane z danymi osobowymi. Na zbieranie i przechowywanie danych można nie wyrażono zgody w dowolnym momencie w odniesieniu do przyszłych usług.