Cybersikkerhed: trendtema for Europas virksomheder.

Der er stadig meget at gøre ift. at sikre data. Ifølge EOS’ undersøgelse ser mere end halvdelen af de undersøgte virksomheder privatliv og cybersikkerhed som et hot emne. Men kun 28 procent er aktive på fronten.

Studier
  • På trods af lovmæssige krav: Kun 60 % af de europæiske virksomheder beskæftiger sig med databeskyttelse.
  • I forhold til cybersikkerhed er tilmed kun 28 % aktive.
  • Uforsigtighed kan føre til store økonomiske og omdømmemæssige skader.

I mere end et år har den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) været gældende i Europa. Den indledende interesse og viljen til handling er mærkbart aftaget. Måske for meget: Kun 52 % af de europæiske virksomheder ser databeskyttelse som et varmt emne i løbet af de næste to år ifølge den nuværende EOS-undersøgelse “European Payment Practices” for 2019. Og kun 60 procent reagerer allerede på problemstillingen.

Privatliv og cybersikkerhed: EOS’ undersøgelse viser, at mange virksomheder stadig er inaktive, når det drejer sig om cyberforsvar

It-tendensundersøgelsen fra managementkonsulenten Capgemini går i en lignende retning: Ifølge denne aktør er det kun 53 % af virksomhederne i Tyskland, Østrig og Schweiz, der har implementeret GDPR fuldstændigt. Lidt over en fjerdedel arbejder stadig på anliggendet, og én ud af ti virksomheder befinder sig endnu i planlægningsfasen.

Milliardtab pga. cyberkriminalitet.

De, der ikke er interesseret i beskyttelse af kundedata og deres egne data, er uagtsomme og udsætter sig selv for en høj risiko for cyberkriminalitet. Det gælder også økonomisk: 5,2 billioner amerikanske dollar vil sive ud af virksomheder verden over i løbet af de kommende fem år pga. cyberangreb, vurderer konsulentfirmaet Accenture.

Vi bygger mure op for at blokere for angribere, men angriberen udvikler altid nye teknikker til at overvinde dem. Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer

Risikoen for datatab er velkendt for europæiske virksomheder. Ifølge EOS’ undersøgelse betragter 49 % af dem cybersikkerhed som et hot emne i de kommende år. Men kun 28 % er allerede aktivt involveret i cyberforsvar. Det uforsvarlige i denne forbindelse: Ifølge Europa-Kommissionen blev hvert ottende selskab påvirket af cyberangreb i 2016, og der fandt 4.000 afpresningsangreb igennem trojanske heste sted hver dag.

De, der ønsker at tage hånd om truslen, skal konstant udfordre deres it-infrastruktur, fortæller Gunnar Woitack, informationschef, EOS: “Vi bygger mure op for at blokere for angribere, men angriberen udvikler altid nye teknikker til at overvinde dem”. Woitack lader jævnligt EOS' systemer gennemgå en såkaldt penetrationstest, hvor hackere hyres til at gennemsøge EOS' virtuelle vægge for sårbarheder. “Vi tager risikoen meget alvorligt og investerer selvfølgelig en masse penge i sikkerhed”, siger Woitack.

Datalækager er også en trussel mod tillid.

Pengene er godt investeret, for datatyveri skaber ikke kun materiel skade: Virksomheder som EOS, der er en international finanskoncern med fokus på inkasso, arbejder med meget følsomme kundeoplysninger. Hvad der sker, når sådanne data lækkes til offentligheden, er blevet vist ved sager som med det amerikanske kreditbureau Equifax, der blev en af historiens største datalækkere i 2017.

Databeskyttelse og cybersikkerhed EOS: Gunnar Woitack, it-sikkerhedschef, står i serverrummet
“Vi tager risikoen meget alvorligt og investerer naturligvis en masse penge i sikkerhed”, siger Gunnar Woitack, it-sikkerhedschef, EOS.

En advarsel til især traditionelle virksomheder: De har meget mere at indhente, hvad angår it-sikkerhed, sammenlignet med virksomheder under opstart, ifølge resultaterne fra den tyske brancheorganisation Bitkom. Økonomiske skader kan der kompenseres for. Men et ødelagt tillidsforhold er vanskeligt at reetablere.

Download gratis EOS-undersøgelse nu. Link til undersøgelsesportal

Behov for yderligere oplysninger? Vi hører gerne fra dig!

Photo credits: Caiaimage / Getty Images, Achim Multhaupt

Udskriv