Politika zaštite privatnosti

 • EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg, Germany

  Telefon: +49 40 2532-8657
  Faks: +49 40 2532-8658

  E-mail: info@eos-solutions.com

  Generalni direktori: Klaus Engberding (predsednik), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke i Dr Andreas Witzig

  Sud registracije Hamburg HRB 124 966
  PIB: DE 813 348 056

  Službenik za zaštitu podataka kompanije EOS HoldingGmbH može se kontaktirati na gore navedenu adresu (uključite i red ATTENTION (na ruke): EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) ili e-poštom na datenschutz@eos-solutions.com.

 • Ova politika zaštite privatnosti primenjuje se na prikupljanje ličnih podataka na našoj veb lokaciji i njihovom kasnijom obradom s naše strane.

  Ova politika zaštite privatnosti takođe služi u svrhe pružanja informacija u skladu sa članovima 13 i 14 GDPR (Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti) za obradu podataka izvan obima prikupljanja putem ove veb lokacije. U takvim slučajevima dostavićemo vam posebne politike o zaštiti podataka za konkretne aktivnosti obrade podataka od slučaja do slučaja.

 • Ova politika zaštite privatnosti ne primenjuje se na obradu podataka od strane drugih kompanija iz EOS Group. Ovo je takođe slučaj ako su te druge kompanije iz EOS Group, zajedno sa svojim kontaktima navedene na našoj veb lokaciji i/ili ako su njihove usluge prikazane na našoj veb lokaciji.

  Druge kompanije iz EOS Group će vam dostaviti posebne politike zaštite privatnosti za konkretne aktivnosti obrade podataka od slučaja do slučaja.

 • a. Kada posetite veb lokaciju

  Kada preuzmete našu veb lokaciju eos-globalcollection.com pregledač koji koristite na vašem uređaju automatski šalje informacije na server naše veb lokacije. Ove informacije se privremeno čuvaju u datoteci evidencije. Sledeće informacije se prikupljaju bez vaše intervencije i čuvaju dok se automatski se briše nakon 3 dana

  • IP adresa računara koji preuzima,
  • datum i vreme pristupa,
  • ime i URL preuzete datoteke,
  • veb lokacija sa koje se dogodio pristup (URL posredničke lokacije),
  • veb lokacija preuzeta sa naše veb lokacije,
  • pregledač vašeg računara i moguće operativni sistem, kao i ime vašeg dobavljača pristupa.

  Mi obrađujemo gore navedene podatke u sledeće svrhe:

  • da bismo obezbedili nesmetano uspostavljanje veze sa veb lokacijom,
  • da bismo obezbedili upotrebu našeg veb lokacije sa lakoćom,
  • da bismo analizirali sigurnost i stabilnost sistema, i
  • u druge administrativne svrhe.

  Zakonska osnova za obradu podataka je član 6(1). 1 (f) GDPR. Naš legitimni interes proizilazi iz svrha prikupljanja podataka navedenih u gornjem tekstu. Ni pod kakvim okolnostima ne koristimo prikupljene podatke da bismo izvlačili zaključke o vama.

   Osim toga koristimo kolačiće i usluge analize kada posetite našu veb lokaciju. Detaljnije informacije o ovome možete pronaći u odeljcima 6 i 7 ove politike zaštite privatnosti.

  b. Kada nas kontakirate e-poštom

  Možete nas kontaktirati sa pitanjima bilo koje vrste preko date/datih adresa e-pošte.

  Ako tako uradite, lični podaci koji se prenose putem e-pošte se čuvaju. Zakonska osnova za obradu podataka je član 6(1) (f) GDPR. Ukoliko se kontakt pravi u svrhe zaključenja ugovora dodatna zakonska osnova za obradu je član (6)(1)(b) GDPR.

  Mi brišemo lične podatke koje smo prikupili nakon obrade vašeg pitanja, osim u slučaju kada imamo zakonsko pravo ili obavezu da ih dalje obrađujemo.

 • Mi isključivo prosleđujemo vase lične podatke drugim kompanijama iz EOS Group ili trećim licima (primaoci) ako:

  • ste dali svoj eksplicitni pristanak u jednu ili više konkretnih svrha u skladu sa članom 6(1) st. 1 (a) GDPR,
  • je obelodanjivanje u skladu sa članom 6(1) st. 1 (f) GDPR je neophodno za potvrdu, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva i nema razloga za pretpostavku da imate primarni interes za zaštitu podataka zbog koga se vaši podaci ne obelodanjuju,
  • u slučaju da postoji pravna obaveza za obelodanjivanje u skladu sa članom 6(1) st. 1 (c) GDPR i
  • zakonski je dozvoljeno i neophodno za ispunjavanje ugovornih obaveza u skladu sa članom 6(1) st. 1 (b) GDPR.
  • mi obrađujemo podatke u svoje ime u skladu sa članom 28 GDPR.

  Prenos vaših ličnih podataka u svrhe koje nisu navedene u gornjem tekstu se ne događa.

 • Mi koristimo kolačiće na našoj veb lokaciji. Kolačići su male datoteke koje se automatski kreiraju od strane vašeg pregledača i skladište na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone uređaj ili slično) kada posetite našu veb lokaciju. Kolačići ne oštećuju vaš uređaj i ne sadrže viruse, trojanske konje ili drugi malver.

  Podaci koji se zasebno dobijaju iz kombinacije sa određenim uređajem koji ste koristili čuvaju se u kolačiću. Međutim, to ne znači da mi odmah prepoznajemo vaš identitet ovim putem.

  S jedne strane, korišćenje kolačića služi da učinimo našu ponudu prijatnijom za vaše korišćenje. U te svrhe koristimo takozvane kolačiće sesije da otkrijemo da li ste već posećivali pojedine stranice na našoj veb lokaciji. Oni se automatski brišu kada napustite našu veb lokaciju.

  Takođe koristimo privremene kolačiće koji su uskladišteni na vašem uređaju na određeno vreme da bismo unapredili korišćenje. Ukoliko posetite našu veb lokaciju ponovo da biste koristili naše usluge, automatski vas prepoznajemo kao ponovnog posetioca i unosi i postavke koje ste prethodno napravili se prepoznaju automatski tako da ne morate ponovo da ih pravite.

  Takođe koristimo kolačiće da prikupljamo statističke podatke o korišćenju naše veb lokacije našeg veb sajta i analiziramo ih u svrhe optimizacije naše ponude za vas 7). Zahvaljujući ovim kolačićima mi možemo automatski da prepoznamo da ste ponovni posetilac kada ponovo posetite našu veb lokaciju. Ove se automatski brišu nakon što ostavite našu internet stranicu na odgovarajućem datumu važenja.

  Podaci koje obrađuju kolačići su neophodni u svrhe pomenute za očuvanje naših legitimnih interesa, kao i legitimnih interesa trećih lica u skladu sa članom 6(1) st. 1 (f) GDPR.

  Većina pregledača prihvata kolačiće automatski, ali vi možete izvršiti konfiguraciju svog pregledača da sprečite da se kolačići skladište u vašem računaru ili da on prikaže obaveštenje pre nego što se novi kolačić uskladišti. Ukoliko u potpunosti deaktivirate kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije naše veb lokacije.

 • Shariff solution

  Mi koristimo Shariff tastere iz društvenih mreža

  Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing na našoj veb lokaciji. Tasteri su jednostavne HTML veze. Procedura koju koristimo je u okviru Shariff rešenja.

  Sa Shariff rešenjem skripta preuzima broj puta, npr., taster za deljenje na stranici je kliknut: za ovo skripta kontaktira društvenu mrežu putem programskog interfejsa aplikacije i preuzima brojeve. Nijedan od vaših ličnih podataka ne prenosi se u toku procesa. Umesto vaše IP adrese, prenosi se samo adresa vašeg servera na Facebook, Google i Twitter. Povezujete se direktno na Facebook, Google ili Twitter samo ako vi izvršite akciju. Pre toga društvene mreže ne mogu da prikupljaju podatke o vama. Ukoliko ne kliknete na vezu da delite sadržaj, ostajete nevidljivi za mreže. Ako kliknete na vezu, obaveza da pružimo informacije o prikupljanju podataka i njihovoj obradi više nije na nama, već na operateru društvene mreže.

 • Vi imate pravo:

  • u skladu sa članom 15 GDPR da tražite informacije o svojim ličnim podacima koje mi obrađujemo, naročito u vezi sa svrhom njihove obrade, kategorijom ličnih podataka, kategorijama primaoca kojima se vaši podaci obelodanjuju ili će biti obelodanjeni, planiranom trajanju zadržavanja, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanju prava da se podnese žalba, poreklom vaših podataka, ako ih nismo mi prikupili i postojanjem automatskog odlučivanja, uključujući i profilisanje, i, ako je primenljivo, značajnim detaljnim informacijama o njima;
  • u skladu sa članom 16 GDPR da tražite ispravku bez odlaganja netačnih ličnih podataka koje smo mi sačuvali o vama ili njihovo kompletiranje;
  • u skladu sa članom 17 GDPR da tražite brisanje ličnih podataka koje smo mi sačuvali, pod uslovom da obrada nije neophodna za ostvarivanje prava na izražavanje i informisanje, za ispunjenje zakonske obaveze, iz razloga javnog interesa ili za potvrdu, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva;
  • u skladu sa članom 18 GDPR da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka ukoliko je njihova tačnost sporna po vama i ukoliko je obrada nezakonita, ali odbijate njihovo brisanje i više vam nisu potrebni podaci, ali zahtevate ih za potvrdu, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva ili ste podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 21 GDPR;
  • u skladu sa članom 20 GDPR da tražite prijem u strukturiranom, standardnom i mašinski čitljivom formatu vaših ličnih podataka koje ste nam dali ili prenos drugom odgovornom licu;
  • u skladu sa članom 7(3) GDPR da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak koji ste prethodno dali. Ovo ima za posledicu da možda u budućnosti nećemo nastaviti obradu podataka na kojoj se zasniva pristanak i
  • u skladu sa članom 77 GDPR da podnesete žalbu nadzornom organu. Obično se možete obratiti nadzornom organu u vašem uobičajenom mestu prebivališta ili radnom mestu ili našem sedištu.
 • Vi imate pravo:

  • u skladu sa članom 15 GDPR da tražite informacije o svojim ličnim podacima koje mi obrađujemo, naročito u vezi sa svrhom njihove obrade, kategorijom ličnih podataka, kategorijama primaoca kojima se vaši podaci obelodanjuju ili će biti obelodanjeni, planiranom trajanju zadržavanja, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanju prava da se podnese žalba, poreklom vaših podataka, ako ih nismo mi prikupili i postojanjem automatskog odlučivanja, uključujući i profilisanje, i, ako je primenljivo, značajnim detaljnim informacijama o njima;
  • u skladu sa članom 16 GDPR da tražite ispravku bez odlaganja netačnih ličnih podataka koje smo mi sačuvali o vama ili njihovo kompletiranje;
  • u skladu sa članom 17 GDPR da tražite brisanje ličnih podataka koje smo mi sačuvali, pod uslovom da obrada nije neophodna za ostvarivanje prava na izražavanje i informisanje, za ispunjenje zakonske obaveze, iz razloga javnog interesa ili za potvrdu, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva;
  • u skladu sa članom 18 GDPR da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka ukoliko je njihova tačnost sporna po vama i ukoliko je obrada nezakonita, ali odbijate njihovo brisanje i više vam nisu potrebni podaci, ali zahtevate ih za potvrdu, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva ili ste podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 21 GDPR;
  • u skladu sa članom 20 GDPR da tražite prijem u strukturiranom, standardnom i mašinski čitljivom formatu vaših ličnih podataka koje ste nam dali ili prenos drugom odgovornom licu;
  • u skladu sa članom 7(3) GDPR da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak koji ste prethodno dali. Ovo ima za posledicu da možda u budućnosti nećemo nastaviti obradu podataka na kojoj se zasniva pristanak i
  • u skladu sa članom 77 GDPR da podnesete žalbu nadzornom organu. Obično se možete obratiti nadzornom organu u vašem uobičajenom mestu prebivališta ili radnom mestu ili našem sedištu.
 • Ako se vaši lični podaci obrađuju na osnovu legitimnih interesa u skladu sa članom 6(1) st. 1 (f) GDPR imate pravo u skladu sa članom 21 GDPR da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka pod uslovom da postoje razlozi koji su posledica vaše konkretne situacije ili ako se prigovor odnosi na direktno oglašavanje. U ovom drugom slučaju imate pravo na opšti prigovor koji ćemo sprovesti bez izjave o bilo kakvoj konkretnoj situaciji.

  Ukoliko želite da iskoristite svoje pravo da se povučete ili odbijete, samo treba da pošaljete e-poštu datenschutz@eos-solutions.com.

11. Alati za analizu

Mere praćenja navedene u daljem tekstu koje mi koristimo izvršavaju se na osnovu člana 6(1) st. 1 (f) GDPR. Mi koristimo mere praćenja da obezbedimo da je naša veb lokacija dizajnirana u skladu sa zahtevima i da se kontinuirano optimizira. Takođe koristimo mere praćenja za prikupljanje statističkih podataka o korišćenju naše veb lokacije i analiziramo ih u svrhe optimizacije naše ponude za vas. Ovi interesi će se razmatrati kao legitimni u smislu datom u gore navedenom propisu.

Različite svrhe za obradu podataka i kategorije podataka mogu se pronaći u odgovarajućim alatima za praćenje u ovom odeljku.

12. Ažuriranje i izmene ove politike zaštite privatnosti

Ova politika zaštite privatnosti je trenutno važeća i poslednji put je ažurirana u maju 2018.

Možda će biti neophodno izmeniti ovu politiku zaštite privatnosti usled unapređenja na našoj veb lokaciji i ponuda putem naše veb lokacije ili zbog izmenjenih zakonskih ili službenih zahteva. Trenutno važeća politika zaštite privatnosti može se preuzeti sa naše veb lokacije na www.eos-globalcollection.com i odštampati u bilo kom trenutku.