Politica de confidențialitate

 • Politica de confidențialitate se aplică prelucrării datelor de către:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg, Germania

  Telefon: +49 40 2532-8657
  Fax: +49 40 2532-8658

  E-mail: info@eos-solutions.com

  Directori generali: Klaus Engberding (Președinte), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke și Dr Andreas Witzig

  Instanță de înregistrare în Registrul Comerțului: Hamburg HRB 124 966
  Număr de identificare TVA: DE 813 348 056

  Cel Responsabilul cu protecția datelor pentru compania EOS Holding GmbH poate fi contactat la adresa de mai sus (vă rugăm să includeți linia ATENȚIE: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com)  sau prin e-mail la datenschutz@eos-solutions.com.

 • Această politică de confidențialitate se aplică procesului de colectare de date cu caracter personal de pe site-ul nostru și de prelucrare ulterioară a acestor date de către noi.

  Această politică de confidențialitate deservește în continuare furnizării de informații în conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD pentru prelucrarea datelor în afara sferei de colectare prin intermediul acestui site web. Ca atare, vă vom asigura politici de confidențialitate separate pentru activități specifice de prelucrare a datelor pentru fiecare caz în parte.

 • Această politică de confidențialitate nu se aplică datelor prelucrate de celelalte companii ale Grupului EOS. Acest lucru este valabil și în cazul în care aceste alte companii ale Grupului EOS împreună cu persoanele de contact ale acestora sunt menționate pe site-ul nostru și/sau serviciile lor sunt afișate pe site-ul nostru.

  Celelalte companii ale Grupului EOS vă vor furniza politici de confidențialitate separate pentru activitățile specifice de prelucrare a datelor pentru fiecare caz în parte.

 • a. Când vizitați site-ul

  Când sunteți redirecționat către site-ul nostru web eos-globalcollection.com browser-ul utilizat pe dispozitivul dvs. trimite automat informații pe serverul site-ului nostru. Aceste informații sunt temporar salvate într-un fișier-jurnal. Următoarele informații sunt colectate fără intervenția dvs. și sunt salvate până când sunt șterse automat după 3 zile.

  • Adresa IP a computerului care realizează preluarea
  • data și ora accesării,
  • numele și adresa URL a fișierului preluat,
  • site-ul web de unde a avut loc accesarea (URL-ul de referință),
  • site-ul preluat de pe site-ul nostru,
  • browser-ul computerului dvs. și eventual sistemul de operare, precum și numele furnizorului dvs. de acces.

  Datele menționate mai sus sunt prelucrate de noi în următoarele scopuri:

  • pentru a asigura crearea fără probleme a conexiunilor de pe site,
  • pentru a asigura utilizarea facilă a site-ului nostru,
  • pentru a analiza securitatea și stabilitatea sistemului, și
  • pentru alte scopuri administrative.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6(1) alin. 1 litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile de colectare a datelor enumerate mai sus. Nu folosim în nici un caz datele colectate cu scopul de a formula concluzii despre dumneavoastră.

  Dincolo de asta folosim cookie-uri și servicii de analiză atunci când dvs. vizitați site-ul nostru. Informații mai detaliate despre acest lucru pot fi găsite în secțiunile 6 și 7 cele din această politică de confidențialitate.

  b. Când ne contactați prin e-mail

  Ne puteți contacta pentru a ne adresa orice fel de întrebări prin intermediul adreselor de e-mail furnizate.

  Dacă veți face acest lucru, datele personale transmise prin e-mail vor fi salvate. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în scopul de a inițializa un contact este Art. 6(1) litera (f) din RGPD.

  În cazul în care se stabilește un contact în scopul încheierii unui contract, un temei juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. (6)(1) litera (f) din RGPD.

  Ștergem datele cu caracter personal colectate de noi după procesarea solicitării, cu condiția să nu avem dreptul sau obligația legală de a continua procesarea.

 • Transferăm datele dvs. cu caracter personal altor companii ale Grupului EOS sau altor terțe părți (destinatari) doar dacă:

  • v-ați dat acordul explicit pentru unul sau mai multe scopuri specifice în conformitate cu Art. 6(1) alin.1 litera (f) din RGPD,
  • divulgarea conform Art. 6(1) alin.1 litera (f) din RGPD este necesară pentru susținerea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale și nu există niciun motiv să presupunem că aveți un interes primar care necesită protecție pentru a nu divulga datele dvs.,
  • în cazul în care există o obligație legală de divulgare în temeiul Art. 6(1) alin. 1 litera (c) din RGPD și
  • este permisă din punct de vedere legal și necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în temeiul Art. 6(1) alin.1 litera (b) din RGPD.
  • avem datele prelucrate în numele nostru în conformitate cu Art. 28 din RGPD.

  Transferul datelor dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele enumerate mai sus nu va avea loc.

 • Noi folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Cookie-urile reprezintă fișiere mici create automat de browser și stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tabletă, smartphone sau similare) atunci când vizitați site-ul nostru web. Cookie-urile nu afectează dispozitivul dvs. și nu conțin viruși, programe ascunse de tipul troienilor, sau alte programe malware.

  Datele furnizate din combinația cu dispozitivul specific utilizat sunt salvate în modulul cookie. Dar, acest lucru nu înseamnă că vom fi imediat informați cu privire la identitatea dvs. prin intermediul acestora.

  De exemplu, sunt utilizate cookie-uri pentru ca oferta noastră să fie mai plăcută pentru dvs. în timpul utilizării. În acest scop, folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a detecta dacă ați vizitat deja anumite pagini de pe site-ul nostru. Acestea sunt șterse automat atunci când părăsiți site-ul nostru web.

  De asemenea, folosim module cookie temporare care sunt stocate pe dispozitiv o anumită perioadă de timp cu scopul de a îmbunătăți operabilitatea. Dacă vizitați din nou site-ul nostru pentru a utiliza serviciile noastre, sunteți recunoscut automat în calitate de vizitator constant, iar intrările și setările efectuate anterior sunt recunoscute automat, astfel încât să nu trebuiască să le realizați din nou.

  De asemenea, folosim cookie-uri pentru a colecta statistici despre utilizarea site-ului nostru și pentru a le analiza în scopul optimizării ofertei noastre pentru dvs. (a se vedea secțiunea 7). Cu aceste module cookie, putem recunoaște automat faptul că sunteți un vizitator constant atunci când vizitați din nou site-ul nostru. Acestea sunt șterse automat după ce au părăsit site-ul nostru web la data respectivă a valabilității.

  Datele prelucrate de către modulele cookie sunt necesare în scopurile menționate pentru protejarea intereselor noastre legitime, precum și a intereselor legitime ale părților terțe în conformitate cu Art. 6(1) alin.1 litera (f) din RGPD.

  Majoritatea browser-elor acceptă modulele cookie în mod automat, dar puteți configura browser-ul pentru a împiedica stocarea cookie-urilor pe computerul dvs. sau pentru a afișa o notificare înainte de salvarea unui nou modul cookie. Dacă dezactivați complet cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru.

 • Shariff solution

  Utilizăm butoanele de Shariff pentru rețelele sociale Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing pe site-ul nostru. Butoanele sunt simple link-uri HTML. Procedura pe care o folosim este prevăzută în cadrul soluției Shariff. Cu soluția Shariff, un script salvează, de exemplu, de câte ori butonul de share (de distribuire) de pe o pagină a fost accesat: pentru aceasta, scriptul contactează rețeaua socială prin interfețele de programare și preia numărul de accesări. Nu sunt transferate niciun fel de date personale ale dvs. pe parcursul acestui proces. În locul adresei dvs. IP, doar adresa serverului nostru este transmisă către Facebook, Google și Twitter. Sunteți conectat direct la Facebook, Google sau Twitter numai dacă efectuați o acțiune. Înainte de aceasta, rețelele sociale nu pot colecta date despre dvs. Atât timp cât nu faceți clic pe un link pentru a distribui conținut, rămâneți invizibil pentru rețele. Dacă faceți clic pe un link, obligația de a furniza informații despre colectarea și prelucrarea datelor nu ne mai revine nouă, ci mai degrabă operatorului rețelei sociale.

 • Aveți dreptul:

  • conform Art. 15 din RGPD, de a solicita informații despre datele dvs. personale prelucrate de noi, în special despre scopurile prelucrării, categoria de date personale, categoriile destinatarilor ale căror date au fost sau vor fi dezvăluite, durata planificată de păstrare, existența unui drept de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării sau a obiecțiunii, existența unui drept de a depune o plângere, originea datelor dvs. dacă acestea nu au fost colectate de noi și existența unui proces automat de luare a deciziilor incluzând crearea de profiluri și, dacă este cazul, informații semnificative cu privire la detaliile acestora;
  • conform Art. 16 din RGPD, de a solicita modificarea imediată a datelor incorecte sau completarea datelor dvs. cu caracter personal salvate de noi;
  • conform Art. 17 din RGPD, de a cere ștergerea datelor dvs. cu caracter personal salvate de noi, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru susținerea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
  • conform Art. 18 din RGPD, de a cere restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atât timp cât acuratețea datelor este pusă la îndoială de dvs. și procesarea este ilegală, sau respingeți ștergerea lor și nu mai avem nevoie de date, sau le solicitați pentru susținerea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau ați prezentat o obiecție la prelucrare în conformitate cu Art. 21 din RGPD;
  • conform Art. 20 din RGPD, de a solicita primirea într-un format structurat, standard și ușor de citit a datelor dvs. personale pe care ni le-ați furnizat sau transmiterea către o altă parte răspunzătoare;
  • conform Art. 7 (3) din RGPD, de a vă retrage consimțământul în orice moment pe care l-ați acordat anterior. Acest lucru are drept consecință faptul că noi s-ar putea să nu continuăm în viitor prelucrarea datelor care stă la baza acestui consimțământ și
  • conform Art. 77 din RGPD, de a depune o plângere către o autoritate de supraveghere. De obicei, puteți contacta autoritatea de supraveghere din locul de reședință sau locul dvs. de muncă sau de la sediul nostru.
 • Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate pe baza unor interese legitime în conformitate cu Art. 6(1) alin. 1 litera (f) din RGPD aveți dreptul, conform Art. 21 din RGPD să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atât timp cât există motive care decurg din situația dvs. particulară sau obiecția este îndreptată spre publicitatea directă. În ultimul caz, aveți un drept de obiecție generală, care va fi pus în aplicare de noi, fără să menționăm nicio situație particulară.

  Dacă doriți să recurgeți la dreptul de a anula sau de a refuza, trebuie doar să trimiteți un e-mail pe adresa datenschutz@eos-solutions.com.

 • Pentru vizitarea site-ului, folosim metoda SSL cu validare extinsă (layer socket secure) împreună cu cel mai înalt nivel de criptare acceptat de browser-ul dvs. În general, este vorba de criptarea pe 256 de biți. Dacă browser-ul dvs. nu acceptă criptarea pe 256 de biți, noi revenim la tehnologia v3 pe 128 de biți. Puteți recunoaște că o pagină web individuală în prezența noastră pe internet este transferată în formă criptată cu simbolul de cheie închisă sau cu pictograma de blocare în bara de stare inferioară a browser-ului dvs.

  De asemenea, luăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii parțiale sau complete, distrugerii sau accesului neautorizat al părților terțe. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu în funcție de evoluțiile tehnologice.

11. Analiza web

Utilizarea Sitemprove Analytics

Acest site utilizează Siteimprove Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Siteimprove. Siteimprove Analytics utilizează „cookie-uri“, fișiere text plasate pe computer, pentru a ajuta [company name(s) [EOS]] să analizeze modul în care vizitatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie-uri privind utilizarea de către vizitatori a site-ului vor fi stocate și procesate de Siteimprove pe serverele din Danemarca.

Adresele IP sunt anonimizate ireversibil înainte ca datele să fie disponibile în Siteimprove Analytics sau Intelligence Suite pentru EOS.

EOS va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către vizitatori a site-ului, compilarea rapoartelor privind activitatea site-ului și, în cele din urmă, îmbunătățirea experienței site-ului pentru vizitatorii săi. Siteimprove nu va transmite aceste informații terțelor părți sau nu le va folosi în scopuri de marketing sau publicitate.

Acestea sunt cookie-urile utilizate de Siteimprove pe acest site:

Numele cookie-ului: nmstat

Tip: Persistent - expiră după 1000 de zile

Acest modul cookie este folosit pentru a ajuta la înregistrarea utilizării site-ului de către utilizatori. Acesta este folosit pentru a colecta statistici despre utilizarea site-ului, de exemplu atunci când vizitatorul a vizitat ultima dată site-ul. Cookie-ul nu conține informații personale și este folosit doar pentru analiza web.

Numele cookie-ului: siteimproveses

Tip: Cookie de sesiune

Acest modul cookie este folosit exclusiv pentru a urmări succesiunea de pagini pe care un vizitator o accesează în timpul unei vizite pe site. Prin utilizarea acestui site, vizitatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale de către Siteimprove în modul și în scopurile menționate mai sus.

Puteți opri colectarea datelor dvs. de către Siteimprove Analytics făcând clic pe următorul link. Va fi setat un cookie opt-out (de excludere voluntară) care va împiedica colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web:

12. Actualizarea și modificarea acestei politici de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este valabilă în prezent și a fost actualizată ultima dată în mai 2018.

Poate fi necesară modificarea acestei politici de confidențialitate din cauza îmbunătățirilor site-ului nostru și a ofertelor de pe site-ul nostru sau ca urmare a modificărilor legale sau oficiale. Politica actuală de confidențialitate poate fi preluată de pe site-ul nostru accesând  www.eos-globalcollection.com și poate fi tipărită oricând.