Polityka prywatności

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg, Niemcy

  Telefon: +49 40 2532-8657
  Faks: +49 40 2532-8658

  E-mail: info@eos-solutions.com

  Dyrektorzy zarządzający: Klaus Engberding (przewodniczący), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke i Dr Andreas Witzig

  Sąd rejestrowy: Hamburg HRB 124 966
  Nr identyfikacyjny podatku VAT: DE 813 348 056

  Można nawiązać kontakt z inspektorem ochrony danych dla firmy EOS Holding GmbH pod podanym powyżej adresem (należy dodać sformułowanie DO UWAGI: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na datenschutz@eos-solutions.com.

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz do dalszego przetwarzania przez nas tych danych.

  Niniejsza polityka prywatności ma na celu także zapewnienie informacji zgodnych z artykułami 13 i 14 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych poza zakresem pobierania danych przez stronę internetową. W związku z tym przedstawimy oddzielne polityki prywatności dla konkretnych działań przetwarzania danych na podstawie indywidualnych przypadków.

 • Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do danych przetwarzanych przez inne firmy Grupy EOS. Postanowienie to obowiązuje także w przypadku, gdy inne firmy Grupy EOS oraz ich dane kontaktowe są wymienione na naszej stronie internetowej i/lub ich usługi są przedstawione na naszej stronie.

  Inne firmy Grupy EOS przedstawią oddzielne polityki prywatności dla konkretnych działań przetwarzania danych na podstawie indywidualnych przypadków.

 • a. W przypadku wizyty na stronie

  Gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową eos-globalcollection.com, przeglądarka internetowa stosowana na urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Te informacje są tymczasowo zapisywane w pliku rejestru. Poniższe informacje są gromadzone bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu automatycznie usuwane po 3 dniac.

  • adres IP komputera otwierającego stronę,
  • data i godzina dostępu,
  • nazwa i URL otwieranego pliku.
  • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL strony odsyłającej),
  • strona internetowa otworzona z naszej strony,
  • przeglądarka internetowa komputera i ewentualnie system operacyjny oraz nazwa dostawcy usługi dostępu.

  Wymienione powyżej dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

  • zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia z naszą stroną,
  • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • inne cele administracyjne.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6(1) par. 1 (f) RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków na temat użytkownika.

  Poza tym stosujemy pliki cookie i usługi analityczne podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji 6 i 7 niniejszej polityki prywatności.

  b. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail

  Użytkownicy mogą skontaktować się z nami w celu zadania dowolnych pytań za pomocą podanego adresu (adresów) e-mail.

  W takim przypadku dane osobowe przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych do celów nawiązana kontaktu jest art. 6(1)(f) RODO. Jeśli zostanie nawiązany kontakt w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. (6)(1)(b) RODO.

  Usuwamy gromadzone przez nas dane osobowe po przetworzeniu zapytania użytkownika, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przetwarzania danych.

 • Przekazujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie innym firmom Grupy EOS lub innym stronom trzecim (odbiorcom), jeśli:

  • użytkownik udzielił wyraźnej zgody na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6(1) par. 1 (a) RODO,
  • ujawnienie danych zgodnie z art. 6(1) par. 1 (f) RODO jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownikowi zależy na ochronie i na nieujawnianiu danych,
  • na wypadek, gdy istnieje zobowiązane prawne do ujawnienia danych zgodnie z art. 6(1) par. 1 (c) RODO oraz
  • jest to prawnie dozwolone i konieczne w celu wykonania zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6(1) par. 1 (b) RODO,
  • firmy zewnętrzne przetwarzają dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.

  Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do celów innych niż te wymienione powyżej.

 • Jak większość stron internetowych, wykorzystujemy pliki cookie podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby zapewnić użytkownikowi możliwość jak najbardziej komfortowego i efektywnego korzystania ze strony. Pliki cookie to małe pliki tworzone przez stronę internetową, które są automatycznie zapisywane w przeglądarce urządzenia użytkownika (laptopa, tabletu, smartfona itp.). Pliki cookie nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W plikach cookie przechowywane są informacje dotyczące konkretnego urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem uzyskujemy bezpośredni dostęp do informacji na temat tożsamości użytkownika. 

  Wykorzystywanie plików cookie ma przede wszystkim na celu ułatwienie użytkownikowi korzystania z naszej oferty. Wykorzystujemy na przykład tzw. sesyjne pliki cookie, aby ustalić, czy użytkownik odwiedził już poszczególne podstrony na naszej stronie internetowej. Są one usuwane automatycznie po opuszczeniu naszej strony internetowej przez użytkownika. Podobnie, aby zoptymalizować funkcjonalność strony dla użytkownika, wykorzystujemy również tymczasowe pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika na określony czas. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania.

  Istnieją cztery kategorie plików cookie: „niezbędne pliki cookie”, „statystyczne pliki cookie”, „funkcjonalne pliki cookie” i „marketingowe pliki cookie”. 

  Niezbędne pliki cookie są wymagane do zapewnienia działania i dostępności podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Umożliwiają one bezpieczne funkcjonowanie tej strony internetowej. 
  Statystyczne pliki cookie są wykorzystywane do udoskonalania naszej oferty i dostosowywania wyglądu strony do potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji działania strony. W związku z tym gromadzimy anonimowe dane do celów statystycznych i analitycznych, na przykład do określenia ruchu na stronie, statystyk przeglądania strony i zachowań użytkowników oraz dostosowywania i dopracowywania naszych treści i poprawy funkcjonalności strony. 

  Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych, lecz może skorzystać z już wprowadzonych danych podczas ponownych odwiedzin naszej strony internetowej.

  Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i interesujących go treści podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

  Dane przetwarzane za pomocą niezbędnych plików cookie są wymagane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO, takich jak zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

  Gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych plików cookie odbywa się za zgodą użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a) RODO do celów związanych z dostarczaniem spersonalizowanych treści, do celów statystycznych, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania oraz do celów marketingowych. W związku z tym użytkownik może w każdej chwili zmienić/wycofać swoją zgodę, klikając zakładkę „Zmień ustawienia plików cookie” znajdującą się na dole strony.

  Zarządzanie plikami cookie

  Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed umieszczeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat z powiadomieniem. Poszczególne przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookie w różny sposób. Zasady te są opisane w zakładce Pomoc każdej przeglądarki, wraz z objaśnieniami jak zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij jedno z poniższych łączy w zależności od używanej przeglądarki:

  Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

  Używamy następujących plików cookie:

 • Nazwa Java Session Cookie
  Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
  Cel Ten plik cookie jest używany przez serwer aplikacji.
  Jest on niezbędny do prawidłowego działania oprogramowania aplikacji.
  Nie przechowuje on żadnych danych osobowych. 
  Nazwa pliku cookie jsessionid
  Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.

   

  Nazwa eos_cookies
  Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
  Cel Plik cookie niezbędny do zapisania informacji o potwierdzeniu okienka z informacją o plikach cookie.
  Nazwa pliku cookie cookieconsent_status
  Okres ważności pliku cookie 60 dni
 • Nazwa VISITOR
  Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
  Cel Ten plik cookie jest przez nas wykorzystywany do zapewniania spersonalizowanych treści. 
  Nazwa pliku cookie VISITOR
  Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.

   

  Nazwa NEW_Visitor
  Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
  Cel Ten plik cookie jest przez nas wykorzystywany do zapewniania spersonalizowanych treści.
  Nazwa pliku cookie new_visitor
  Okres ważności pliku cookie 1 dzień
 • Nazwa nmstat
  Podmiot dostarczający Siteimprove GmbH
  Cel Ten plik cookie jest używany do rejestrowania sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.
  Jest on używany do gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony, takich jak data ostatnich odwiedzin użytkownika na stronie.
  Informacje te są następnie wykorzystywane do poprawy funkcjonalności strony. Analityczny plik cookie Siteimprove zawiera losowo wygenerowany identyfikator używany do rozpoznawania przeglądarki podczas korzystania przez użytkownika ze strony. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest wykorzystywany wyłącznie do celów analizy stron internetowych.
  Nazwa pliku cookie nmstat
  Okres ważności pliku cookie Trwały plik cookie – wygasa po upływie 400 dni.

   

  Nazwa AWSELB
  Podmiot dostarczający Siteimprove GmbH
  Cel Plik cookie AWSELB zapewnia, że wszystkie odsłony strony dla tej samej wizyty (sesji użytkownika) są wysyłane do tego samego punktu końcowego. Dzięki temu możemy określić kolejność odsłon strony użytkownika potrzebną dla takich funkcji jak Behavior Tracking i Funnels.
  Nazwa pliku cookie AWSELB
  Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.
 • Nazwa siteimproveses
  Podmiot dostarczający Siteimprove GmbH
  Cel Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia kolejności odwiedzin poszczególnych podstron przez użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.
  Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia ścieżek odwiedzin użytkownika i umożliwiają użytkownikom szybsze odnajdywanie odpowiednich informacji.
  Nazwa pliku cookie siteimproveses
  Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.
 • Shariff solution

  Na naszej stronie internetowej stosujemy przyciski Shariff z mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Przyciski są prostymi linkami HTML. Stosowana przez nas procedura znajduje się w ramach rozwiązania Shariff. Za pomocą rozwiązania Shariff skrypt pobiera informację o tym, ile razy kliknięto np. na przycisk udostępniania na stronie: w tym celu skrypt kontaktuje się z siecią społecznością za pomocą interfejsów programowania i pozyskuje odpowiednie liczby. Żadne dane osobowe użytkowników nie są przekazywane w tym procesie. Zamiast adresu IP do sieci Facebook, Google i Twitter przekazywany jest wyłącznie adres serwera. Użytkownik zostanie bezpośrednio połączony z Facebookiem, Google lub Twitterem, jeśli wykona odpowiednie działanie. Zanim to nastąpi sieci społecznościowe nie mogą gromadzić żadnych danych o użytkowniku. Jeśli użytkownik nie kliknie na link w celu udostępnienia treści, użytkownik pozostanie niewidoczny dla tych sieci. Jeśli użytkownik kliknie na link, nie będziemy już objęci obowiązkiem przekazania informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych; ten obowiązek będzie wówczas spoczywać na operatorze sieci społecznościowej.

 • Użytkownik ma prawo do:

  • zażądania informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika, w szczególności informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane użytkownika, o planowanym okresie przechowywania danych, o istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu, o istnieniu prawa do złożenia reklamacji, o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały przez nas zgromadzone oraz o istnieniu automatycznego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania i, jeśli to stosowne, o znaczących informacjach dotyczących szczegółów tego procesu;
  • domagania się bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych zapisanych przez nas o użytkowniku, zgodnie z art. 16 RODO;
  • domagania się usunięcia danych osobowych zapisanych przez nas o użytkowniku, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania prawa wolności słowa i informacji, do wykonania zobowiązania prawnego, do celów interesów publicznych lub do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z z art. 17 RODO;
  • domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik podważa dokładność danych, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale użytkownik domaga się ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;
  • domagania się otrzymania danych osobowych w strukturyzowanym, standardowym i możliwym do odczytu maszynowym formacie danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika danych osobowych w celu przekazania innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
  • wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym czasie, zgodnie z art. 7(3) RODO. W takim przypadku w przyszłości nie możemy dłużej kontynuować przetwarzania danych, na którym opierała się ta zgoda
  • oraz zgodnie z art. 77 RODO złożyć skargi do organu nadzorczego. Zwykle użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy lub w naszej siedzibie.
 • Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6(1) par. 1 (f) RODO, użytkownik ma prawo zgodnie z art. 21 RODO do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, jeśli istnieją powody związane z określoną sytuacją użytkownika dla takiego działania lub sprzeciw zostanie skierowany do organu bezpośredniej reklamy. W tym ostatnim przypadku użytkownik będzie mieć ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie wdrożone przez nas bez określenia żadnej konkretnej sytuacji.

  Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odmowy lub rezygnacji, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na datenschutz@eos-solutions.com.

 • W ramach wizyty na stronie internetowej korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (secure socket layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Ogólnie jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy wówczas korzystać z 128-bitowej technologii v3. Można rozpoznać, że nasza poszczególna strona internetowa jest przesyłana w zaszyfrowanej postaci za pomocą ikony zamkniętego zamka lub kłódki w dolnym pasku statusu przeglądarki.

  Podejmiemy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie poprawiane wraz z rozwojem technologii.

11. Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas narzędzia analityczne są wykorzystywane na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO. Stosujemy je w celu zapewnienia, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana. Wykorzystujemy je również w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy je w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika. Działania te wypełniają przesłanki uzasadnionego interesu administratora danych.

Cele przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych wykorzystywane w narzędziach analitycznych zostały opisane w niniejszej sekcji.

Wykorzystanie Siteimprove Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analityczne dostarczanej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics używa „plików cookie” EOS KSI Polska, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, w celu analicy sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających będą przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Adresy IP zanim zostaną udostępnione w Siteimprove Analytics lub Intelligence Suite dla EOS są anonimizowane.

EOS wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie internetowej, a także w celu poprawy jakości odwiedzania witryny internetowej. Siteimprove nie przekazuje tych informacji stronom trzecim ani nie wykorzystujee ich do celów marketingowych lub reklamowych.

Poniżej przedstawiony jest opis wykorzystanych przez Siteimprove plików cookie na tej witrynie internetowej:

Nazwa pliku cookie: nmstat

Rodzaj: Trwały plik cookie - wygasa po 1000 dniach

Ten plik cookie służy do rejestrowania sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Jest on wykorzystywany do zbierania statystyk dotyczących użytkowania witryny internetowej, na przykład informacji, kiedy odwiedzający po raz ostatni odwiedził witrynę internetową. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i służy wyłącznie do analizy internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses

Rodzaj: Sesyjny plik cookie

Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia sekwencji stron, które użytkownik przegląda odwiedzając witrynę internetową. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Siteimprove jego danych, w sposób i dla celów określonych powyżej.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Siteimprove Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out", który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny internetowej:

12. Aktualizowanie i wprowadzanie poprawek do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma obecnie zastosowanie i została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r.

Może istnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności z powodu usprawnień naszej strony internetowej i ofert na naszej stronie lub z powodu zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Niniejszą politykę prywatności można w dowolnym momencie pobrać z naszej strony internetowej na www.eos-globalcollection.com i wydrukować.

Ustawienia plików cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie internetowej mają na celu zapewnienie użytkownikowi jak największego komfortu podczas jej odwiedzania. Wykorzystujemy m.in. pliki cookie niezbędne do działania strony internetowej, pliki cookie używane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych, funkcjonalne pliki cookie do zapewnienia komfortu użytkowania strony internetowej oraz pliki cookie służące do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych treści zgodnych z jego zainteresowaniami. Użytkownik może sam zdecydować, czy zezwala na korzystanie ze statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookie. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zmienić/wycofać swoją zgodę, klikając zakładkę „Zmień ustawienia plików cookie” znajdującą się na dole strony. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Niezbędne

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookie, które są wymagane do zapewnienia działania podstawowych funkcji strony internetowej. W szczególności umożliwiają one bezpieczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Funkcjonalne

Wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie pozwala nam zwiększać komfort użytkowania naszej strony. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych, lecz może skorzystać z już wprowadzonych danych podczas ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. 
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Statystyczne

Wykorzystujemy statystyczne pliki cookie w celu udoskonalania naszej oferty i dostosowywania wyglądu strony do potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji działania strony. 
W związku z tym gromadzimy anonimowe dane do celów statystycznych i analitycznych, na przykład do określenia ruchu na stronie i zachowań użytkowników oraz dostosowywania i dopracowywania naszych treści i poprawy funkcjonalności strony.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.

Marketingowe

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i interesujących go treści podczas odwiedzin naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie znajdziesz tutaj.