Więcej niż modne określenie: dlaczego EOS przechodzi na programowanie zwinne

Pracując na szybko zmieniającym się rynku, twoje oprogramowanie biznesowe musi poruszać się w odpowiednim tempie. Dlatego EOS zaadaptował zwinne metody do rozwoju swojego nowego oprogramowania zarządzającego długami – i przekształca odpowiednio całą organizację.

Kirsten Hunder is not what we call
Kirsten Hunder, FX Product Owner

„Zwinny z natury” jest nadrukowane na naklejce na notebooku Kirsten Hunder. Obok na biurku leży zestaw klocków Lego, piłki do żonglowania i praliny kokosowe. Hunder pracuje nad projektem oprogramowania FX firmy EOS w Hamburgu i wie, że naklejka na notebooku wysyła właściwie nieodpowiedni komunikat.

„Koncepcja zwinności jest dla mnie stosunkowo nowa” – mówi Hunder, która dołączyła do FX dwa lata temu. „Myślenie tygodniami zamiast miesiącami i zarządzanie moim czasem pomiędzy spotkaniami było dla mnie olbrzymią zmianą”. W jej ostatniej pracy – mówi Hunder – eksperci wycofywali się do cichych zakątków, aby pisać 100-stronicowe koncepcje, których wdrażanie trwało 18 miesięcy. „Jeśli miałeś szczęście, było to zatwierdzone, ale całkiem często koncepcja była odrzucana i musiałeś rozpoczynać wszystko od początku”. Dlatego Hunder potrzebowała nieco czasu, aby zaaklimatyzować się do zwinnej pracy. „Początkowo odnosiłam się sceptycznie do zalet stołowej piłki nożnej oraz tych wszystkich notatek na karteczkach i naklejek na ścianach, zastanawiając się: Kiedy one właściwie działają?”

Dzisiaj Kirsten Hunder jest właścicielem produktu i częścią zespołu zwanego „KoRn”, co stanowi połączenie niemieckich słów oznaczających komunikację i raportowanie, brzmiąc jak nazwa niemieckiej wódki zbożowej. Grupa siedmiu osób dzieli całe piętro biurowca w hamburskim centrum z czterema innymi zespołami o podobnym rozmiarze i podobnie dziwnych nazwach.

Portrait photograph of Thomas Lieder, Agile Coach at EOS Technology Solutions
“Agile teams only work when every employee takes on responsibility – and also has the chance to do so”, says Agile Coach Thomas Lieder.

FX OPRACOWUJE PLATFORMĘ, KTÓREJ SIŁĄ NAPĘDOWĄ SĄ DANE

Misja nieco ponad 70 kolegów uczestniczących w projekcie rozwoju oprogramowania FX to nie mniej niż tworzenie nowej podstawy firmy EOS w Niemczech: Całkowicie nowa platforma oprogramowania do zarządzania należnościami. Zamiast obecnego systemu, który komunikuje się z dłużnikami w najbardziej zautomatyzowany sposób zgodnie z surowymi wytycznymi, zespół FX buduje bardziej elastyczną platformę, której siłą napędową są dane i której celem jest traktowanie dłużników z szacunkiem, zwiększając szanse na spłatę zaległych płatności.

„Analizujemy anonimowe dane dłużników, co pomaga nam znaleźć najskuteczniejszy sposób na nawiązanie kontaktu z odpowiedzialną stroną, niezależnie od tego, czy będzie to poczta elektroniczna, WhatsApp czy staromodne pismo” – mówi Thomas Lieder z EOS Technology Solutions i trener w zakresie zwinności w FX, stojąc w kuchni i obszarze rozrywki ze stacją do gry w jednym rogu i stołem do piłki nożnej, wobec którego tak sceptyczna była Hunder, w drugim.

Dlaczego zatem zespół FX zaadaptował to podejście rozwoju oprogramowania? Czy EOS podąża po prostu za modą, przechwalając się zwinnym zarządzaniem projektami jako jeden model działania zapewniający większą wydajność i elastyczność?

„Zwinny to dużo więcej niż modne określenie” – mówi Lieder. „Mówiąc prościej: nie ma innego sposobu”. EOS podobnie jak inne firmy w cyfrowym świecie działa w szybko zmieniającym się krajobrazie korporacyjnym, zwiększając szanse, że produkt jest już przestarzały, kiedy dociera na rynek.

„Odpowiedź na zmianę” To jedna z czterech wartości manifestu Agile opracowanego w 2001 roku przez grupę amerykańskich deweloperów oprogramowania, którzy byli sfrustrowani tradycyjnym przepływem pracy zgodnie z surowym planem, podobnie jak Kirsten Hunder, kiedy wyrzucała w przeszłości 100-stronicową koncepcję do kosza. Fundamenty manifestu są zapisane w arkuszu, który Lieder i jego koledzy przykleili na drzwiach swojego biura.

The agile method encourages teams to think like start ups in order to work more flexibly.
Transparency for the whole team is a fundamental principle of agile work.

Close cooperation and transparency.

“The idea that one must first think things through to the end to find the right solution is a fallacy,” Lieder says. Instead the five interdisciplinary FX teams including software developers, user-experience designers and debt collection agents every fortnight draw up a detailed plan to closely cooperate and focus on for the two weeks ahead. “Our teams work on many small systems that interact and together make up the complete platform. It's a bit like a city with a hospital, a police station and a port that constantly exchange people and data.”

BLISKA WSPÓŁPRACA I TRANSPARENTNOŚĆ

„Idea, że należy najpierw przemyśleć wszystko do końca, aby znaleźć rozwiązanie to błędne rozumowanie” – mówi Lieder. Zamiast tego pięć interdyscyplinarnych zespołów FX, w tym deweloperzy oprogramowania, projektanci doświadczeń użytkowników i windykatorzy, co dwa tygodnie opracowuje szczegółowy plan, aby blisko współpracować i skupić się na dwóch nadchodzących tygodniach. „Nasze zespoły pracują na wielu małych systemach, które wchodzą ze sobą w interakcję i wspólnie tworzą pełną platformę. Przypomina to miasto ze szpitalem, posterunkiem policyjnym i portem, który stale wymienia ludzi i dane”.

Dwutygodniowe okresy lub sprinty kończą się przeglądem sprintu, w którym członkowie zespołu zbierają się przed ścianą zasypaną karteczkami z notatkami pod nagłówkami jak „wdrażanie” i „poprawa”. W ten sposób zwinne zespoły są całkowicie transparentne odnośnie do swoich celów, pomagając im stale uczyć się z poprzednich sprintów. Aby trzymać się metafory: podczas przeglądu, zwinne zespoły omawiają, czy posterunek policyjny, który budują, jest wyposażony wystarczająco dobrze, aby działać jako część miejskiej infrastruktury. Patrzą, którym częściom należy poświęcić uwagę, aby poprawić wymianę osób i danych lub czy powinni raczej zacząć budowę lotniska albo ścieżki rowerowej.

A ma im w tym pomóc nie tylko zwinna metodologia dotycząca technologii, ale również umiejętności i kwalifikacje. Drugą stroną medalu jest ustalanie wytycznych, takich jak „pojedyncze osoby i interakcje czy procesy i narzędzia”, kolejna wartość manifestu Agile. „Wyzwanie stanowi przekazanie całego sposobu myślenia” – mów Lieder: „Aby wszystko działało istotne są wartości, takie jak otwartość, szacunek, odwaga i transparentność”.

W końcu programowanie zwinne opiera się na zaufaniu. Zaufaniu do siebie, innych członków zespołu i zwinnych ram roboczych jak metodologia SCRUM. Zaufanie daje uprawnienie zespołowi. „Bez zaufania wiele rzeczy po prostu nie działa” – mówi Lieder. Następnie odwraca się nagle, aby pomóc dwóm kolegom wyjąć czyste kubki ze zmywarki. „W firmie EOS mawiamy: „Budujesz je, prowadzisz je” – mówi, wstawiając szklankę do kredensu. „Oznacza to, że członkowie zespołu są odpowiedzialni za swoją pracę, ale również za inne rzeczy – jak opróżnianie zmywarki”.

Post-its are a way of agile working to give transparancy for the whole team and detect improvements.
Jana Titov, Jana Titov, intern Communication at EOS
‘What struck me was that IT people, who're commonly stuck with the label of being unsociable, are now role models for the rest of the company in terms of team work and making progress.’

PRZYWÓDZTWO OZNACZA POZBYWANIE SIĘ PRZESZKÓD

Jaką rolę odgrywa przywództwo w tym nowym rodzaju kultury miejsca pracy? „Ponieważ odrzucamy hierarchię, przywództwo jest wciąż potrzebne, ale nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdzie pracodawca mówi swoim pracownikom do robić” – mówi Lieder.

Chodzi o utworzenie ram roboczych na rzecz usamodzielnienia się. „Również mam lidera zespołu, ale nie potrzebuję jego pozwolenia, aby wybrać się na wakacje. Koordynuję to z moim zespołem.”

Przywództwo w formie EOS oznacza również usuwanie przeszkód: „Nowi koledzy mają wybór pracy z systemem operacyjnym, z którym czują się komfortowo: Windows, Mac lub Linux” – mówi Lieder. Zrywanie z rutyną może być wyzwaniem. Budowanie zaufania jest również ważne podczas pozyskiwania innych części przedsiębiorstwa, aby myśleć zwinnie, mówi Lieder – „Musimy zaakceptować, że jesteśmy częścią większej organizacji, która posiada cele organizacyjne”. Podczas gdy cały czas mamy drogę do przebycia w celu zmiany przepływu pracy w całej firmie i staniu się prawdziwie zwinnymi, Lieder jest przekonany, że to proces, z którego korzystają wszyscy.

Jeden kluczowy krok został już dokonany: pierwsza wersja nowego oprogramowania działa już razem z istniejącą platformą od listopada 2017 roku, a windykatorzy stale przekazują zespołom swoje opinie. Ten sukces zmienił również sposób, w jaki zespół FX jest postrzegany przez resztę firmy, jak Jana Titov, starszy konsultant ds. komunikacji wewnętrznej w firmie EOS, zwraca uwagę: „Co mnie uderzyło to, że osoby z działu IT, którym powszechnie przypina się etykietę osób mało towarzyskich, są teraz wzorami w pozostałej części firmy pod względem pracy zespołowej i czynienia postępów”.

A Kirsten Hunder? Praca w zwinny sposób z pewnością ją przekonała. „Zauważyłam, że zmiana podejścia na zwinne czyni również olbrzymią różnicę w zakresie budowania zespołu i wykształcenia: nasi nowi koledzy są w stanie przejąć odpowiedzialność w ciągu tygodni”. A co ze stołową piłką nożną? Tak, mówi z uśmiechem, oczywiście zespoły omawiają kwestie prywatne, kiedy coś piją we wtorkowe noce. „Ale rozmawiamy głównie o najnowszym błędzie i jak możemy go usunąć – może to brzmieć dziwnie, ale to niezła zabawa” – mówi Hunder. „Naprawdę nie chciałabym cofnąć zegara”.

Czym jest Scrum?

W świecie rugby scrum (skrót od scrummage, czyli młyna) to kupa spoconych, krzepkich graczy, przepychających się po piłkę z głowami skierowanymi do dołu – wygląda to jak chaos, ale wymaga wiele treningu! To samo dzieje się w zarządzaniu projektami, gdzie scrum to ramy robocze zaprojektowane dla zespołu deweloperskiego składającego się z maksymalnie dziewięciu osób oraz dwóch dodatkowych kolegów o specjalnych rolach: jeden jest właścicielem produktu, który upewnia się, że stworzony produkt spełnia preferencje klientów. Drugi to mistrz scrum, który jest odpowiedzialny za utrzymanie działania „silnika” i usuwanie przeszkód. Zespół scrum przegląda swoje działania na bieżąco, najczęściej co dwa tygodnie. W tych okresach, zwanych sprintami, deweloperzy rozwiązują zadania związane z zadaniami kodowania wybranymi podczas planowania sprintu z listy próśb użytkowników i pomysłów, zwanych zaległościami produktu. Ideą jest tutaj dostarczenie produktu nie tylko raz, ale jako serii powtarzających się wydań lub zmian produktu – dostosowując go coraz lepiej do wymagań klientów, nigdy nie roszcząc sobie prawa do perfekcyjności, ponieważ zaległości nigdy nie będą puste.

Blisko powiązane, ale różne ramy robocze to ekstremalne programowanie z jeszcze krótszymi sprintami i specyficznymi sposobami organizacji pracy rozwojowej.

Drukuj