Πολιτική Απορρήτου

 • Η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων από την:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Αμβούργο, Γερμανία

  Τηλέφωνο: +49 40 2532-8657
  Φαξ: +49 40 2532-8658

  Email: info@eos-solutions.com

  Διευθύνοντες σύμβουλοι: Klaus Engberding (Πρόεδρος), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke and Dr Andreas Witzig

  Κωδικός μητρώου εταιρείας: Hamburg HRB 124 966
  Αριθμός ΦΠΑ: DE 813 348 056

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας EOS Holding GmbH στην ανωτέρω διεύθυνση (παρακαλούμε συμπεριλάβετε την λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com ή μέσω email στην datenschutz@eos-solutions.com.

 • Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας και την ακόλουθη επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς.

  Η παρούσα πολιτική απορρήτου περαιτέρω εξυπηρετεί στην πληροφόρηση του κοινού όπως ορίζεται από τα Άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την επεξεργασία δεδομένων εκτός του πεδίου εφαρμογής της συλλογής τους μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Όσον αφορά τα ανωτέρω, θα σας παρέχουμε ξεχωριστές πολιτικές για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, βάσει κάθε φορά της συγκεκριμένης περίπτωσης.

 • H πολιτική απορρήτου δεν εφαρμόζεται στα δεδομένα που επεξεργάστηκαν άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS. Αυτό ισχύει επίσης αν αυτές οι άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS, συμπεριλαμβανομένων των επαφών τους, κατονομάζονται στην ιστοσελίδα μας και/ή αν οι υπηρεσίες τους είναι εμφανείς στην ιστοσελίδα μας.

  Οι άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS θα σας παρέχουν ξεχωριστές πολιτικές για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, βάσει κάθε φορά της συγκεκριμένης περίπτωσης.

 • a. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα

  Όταν ανακτάτε την ιστοσελίδα μας eos-globalcollection.com το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς την παρέμβαση σας και αποθηκεύονται έως διαγράφονται αυτόματα μετά από 3 ημέρες:

  • διεύθυνση IP υπολογιστή ανάκτησης,
  • ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
  • όνομα και URL ανακτημένου αρχείου,
  • ιστοσελίδα από την οποία έγινε η πρόσβαση (παραπέμπουσα URL),
  • ιστοσελίδα που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα μας,
  • το πρόγραμμα περιήγησης και πιθανόν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του πάροχου πρόσβασής σας.

  Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • για την διασφάλιση της θεμελίωσης της απρόσκοπτης σύνδεσης στην ιστοσελίδα,
  • για την διασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
  • για την ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και
  • για λοιπούς διοικητικούς σκοπούς.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τίθεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο ενδιαφέρον μας συνάγεται από την σκοποθεσία συλλογής δεδομένων, όπως καταγράφεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για το πρόσωπό σας.

  Περαιτέρω χρησιμοποιούμε cookies και υπηρεσίες ανάλυσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στα μέρη 6 και 7 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

  b. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία μέσω της(των) παρεχόμενης(ων) διεύθυνση (διευθύνσεων) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται μέσω email αποθηκεύονται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς της επικοινωνίας τίθεται από το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Αν επικοινωνήσετε με σκοπό την σύναψη σύμβασης, επιπλέον νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ.

  Διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφού επεξεργαστούμε το ζήτημά σας, στον βαθμό που δεν δεσμευόμαστε ή δεν δικαιούμαστε νομικά να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.

 • Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλες εταιρείες του Ομίλου EOS ή σε τρίτους (παραλήπτες), αν:

  • μας έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (α) του ΓΚΠΔ,
  • γνωστοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ, είναι απαραίτητη για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε πως έχετε πρωτεύον συμφέρον άξιο προστασίας για την μη γνωστοποίηση των δεδομένων σας,
  • στην περίπτωση που υπάρχει νόμιμη υποχρέωση για την γνωστοποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (γ) του ΓΚΠΔ και
  • είναι νομικά αποδεκτό και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (β) του ΓΚΠΔ.
  • έχουμε επεξεργαστεί εκ μέρους σας τα δεδομένα, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

  Δεν τίθεται ζήτημα διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε πρόσωπα άλλα από αυτά που καταγράφονται ανωτέρω.

 • Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης σας και αποθηκεύονται στη συσκευή σας (φορητός υπολογιστής, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό ή παρόμοιο) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν βλάπτουν την συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.

  Δεδομένα που έχουν προκύψει από τον συνδυασμό με την συγκεκριμένη συσκευή, αποθηκεύονται στο cookie. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως μέσω αυτού μπορούμε αμέσως να πληροφορηθούμε την ταυτότητά σας.

  Καταρχάς, η χρήση cookies εξυπηρετεί στο να κάνει πιο ευχάριστες τις προσφορές μας σε εσάς. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας για να ανιχνεύσουμε αν έχετε ήδη επισκεφτεί μεμονωμένες σελίδες στον ιστότοπό μας. Διαγράφονται αυτόματα όταν εξέρχεστε από την ιστοσελίδα μας.

  Επίσης χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να βελτιώσουν την χρηστικότητα. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ξανά για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αυτόματα σας αναγνωρίζουμε ως επαναλαμβανόμενο επισκέπτη και οι εισαγωγές ή οι ρυθμίσεις που κάνατε πρωτύτερα αναγνωρίζονται αυτόματα, ώστε να μη χρειαστεί να τις ξανακάνετε.

  Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε στατιστικές για την χρήση της ιστοσελίδας μας και να τις αναλύουμε με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε όσα σας προσφέρουμε (βλ. μέρος 7). Με αυτά τα cookies μπορούμε αυτόματα να αναγνωρίσουμε αν είστε επαναλαμβανόμενος επισκέπτης, όταν θα επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την αναχώρηση από τον ιστότοπό μας την αντίστοιχη ημερομηνία ισχύος.

  Τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα cookies είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, καθώς και των νόμιμων συμφερόντων τρίτων μερών, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ.

  Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποτρέπει την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζει ειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Αν απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας.

 • Shariff solution

  Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε κουμπιά Shariff από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Τα κουμπιά αποτελούν απλούς συνδέσμους HTML. Η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι στα πλαίσια λειτουργίας της λύσης Shariff. Με την λύση Shariff, μία δέσμη ενεργειών ανακτά πχ. τις φορές που έχει πατηθεί το κουμπί κοινοποίησης σε μία σελίδα: για αυτό η δέσμη ενεργειών επικοινωνεί με το κοινωνικό δίκτυο μέσω των διεπαφών προγραμματισμού και ανακτά τον αριθμό. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν διαβιβάζετε κατά την διαδικασία. Δεν είναι η διεύθυνση IP σας, αλλά η διεύθυνση του εξυπηρετητή σας που μεταδίδεται μέσω Facebook, Google και Twitter. Μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα στο Facebook, Google ή Twitter, μόνο αν επιτρέψετε αυτήν την ενέργεια. Πριν από αυτό τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να συλλέξουν κανένα δεδομένο για εσάς. Όσο δεν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να κοινή χρήση περιεχομένου, παραμένετε αόρατος στα δίκτυα. Αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, η υποχρέωση να παρέχετε λεπτομέρειες για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων δεν είναι πλέον στο χέρι μας, αλλά αφορά στον υπεύθυνο λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου.

 • Έχετε το δικαίωμα:

  • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να ζητάτε πληροφορίες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε εμείς, ιδιαίτερα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια τήρησης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος της επεξεργασίας ή ένστασης, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας αν δεν συλλέχθηκαν από εμάς, καθώς και την ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ και αν εφαρμόζεται, σημαντικές πληροφορίες για τις λεπτομέρειες τους.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την άμεση διόρθωση ή συμπλήρωση σε περίπτωση ανακριβών δεδομένων που αποθηκεύσαμε για εσάς.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για εσάς, στο βαθμό που η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασία των δεδομένων σας, στην περίπτωση που η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς και η επεξεργασία είναι παράνομη, ή απορρίπτετε την διαγραφή τους και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων, ή στην περίπτωση που έχετε υποβάλει ένσταση στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε την παραλαβή ενός δομημένου, κοινώς χρησιμοποιούμενου και αναγνώσιμου από μηχανήματα μορφότυπο των προσωπικών σας δεδομένων που παρείχατε σε εμάς ή έχετε διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που μας παρείχατε ανά πάσα στιγμή. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων, πάνω στην οποία βασίζεται μελλοντικά αυτή η συναίνεση και
  • σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Συνήθως μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή στον συνήθη τόπο κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στα κεντρικά σας γραφεία.
 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται στη βάση νόμιμων συμφερόντων, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που συντρέχουν λόγοι για αυτό που προκύπτουν από μία συγκεκριμένη κατάσταση ή σχετίζονται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην τελευταία περίπτωση έχετε γενικό δικαίωμα ένστασης, που εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να χρειαστεί δήλωση συγκεκριμένης κατάστασης.

  Αν θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώματός σας για απόσυρση ή απόρριψη, πρέπει απλά να στείλετε ένα email στο datenschutz@eos-solutions.com.

 • Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε την διαδεδομένη μέθοδο SSL (secure socket layer), σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επίπεδα κρυπτογράφησης που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Γενικώς η κρυπτογράφηση αυτή είναι στα 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, επιλέγουμε να το μειώσουμε στα 128-bit v3 technology. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πώς μία μεμονωμένη ιστοσελίδα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο μεταδίδεται σε κρυπτογραφημένη μορφή από το εικονίδιο κλειστού κλειδιού ή κλειδαριάς στο κάτω μέρος της γραμμής κατάστασης του περιηγητή σας.

  Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας από την κατά λάθος ή δόλια χειραγώγηση, την μερική ή απόλυτη απώλεια, καταστροφή ή μη εγκεκριμένη πρόσβασης από τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

11. Εργαλεία ανάλυσης

Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται κάτωθι και χρησιμοποιήθηκαν από εμάς, διενεργούνται στη βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα μέτρα παρακολούθησης για να διασφαλίσουμε πως η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και βελτιστοποιείται σε συνεχή βάση. Επίσης, χρησιμοποιούμε μέτρα παρακολούθησης για να συλλέγουμε στατιστικές για την χρήση της ιστοσελίδας μας και να τις αναλύουμε με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε όσα σας προσφέρουμε. Συμφέροντα τέτοιου είδους θεωρούνται νόμιμα με την έννοια που ορίζεται από τους ανωτέρω κανονισμούς.

Οι αντίστοιχοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων και οι αντίστοιχες κατηγορίες δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα μέτρα παρακολούθησης που ανταποκρίνονται σε αυτά, σε αυτό το μέρος.

Χρήση του Siteimprove Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Siteimprove Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων που παρέχεται από την Siteimprove. Το Siteimprove Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσουν την [company name(s) [EOS]] να αναλύσει τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Siteimprove σε διακομιστές που βρίσκονται στη Δανία.

Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται αμετάκλητα πριν από τη διάθεση των δεδομένων στο Siteimprove Analytics ή στην οικογένεια προγραμμάτων πληροφοριών για την EOS.

Η EOS θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες, τη σύνταξη αναφορών για τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αυτόν. Η Siteimprove δε θα μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ούτε θα τις χρησιμοποιήσει για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

Αυτά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την Siteimprove σε αυτόν τον ιστότοπο:

όνομα cookie nmstat

Τύπος: Μόνιμο - λήγει μετά από 1000 ημέρες

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, όπως π.χ. για το πότε επισκέφτηκε τελευταία φορά ο επισκέπτης αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται μόνο για διαδικτυακά αναλυτικά στοιχεία.

όνομα cookie siteimproveses

Τύπος: Cookie περιόδου λειτουργίας

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή της διαδοχής των σελίδων που κοιτάζει ένας επισκέπτης κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, ο επισκέπτης συναινεί με την επεξεργασία των δεδομένων που τον/την αφορούν από την Siteimprove με τον τρόπο και για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Siteimprove Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα δημιουργηθεί ένα cookie άρνησης για την εμπόδιση της μελλοντικής συλλογής των δεδομένων σας, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο:

12. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι αυτή την στιγμή σε ισχύ και ανανεώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

Ενδεχομένως να είναι αναγκαίο να αλλάξει η πολιτική απορρήτου, εξαιτίας βελτιώσεων και των προσφορών στην ιστοσελίδα μας ή εξαιτίας της αλλαγής του νομικού πλαισίου ή των απαιτήσεων των αρχών. Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα μας στο  www.eos-globalcollection.com και να τυπωθεί ανά πάσα στιγμή.