Pravila o zaštiti privatnosti

 • Pravila o zaštiti privatnosti vrijede za obradu podataka od strane:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg, Njemačka

  Telefon: +49 40 2532 8657
  Faks: +49 40 2532 8658
  E-mail: info@eos-solutions.com

  Generalni direktori: Klaus Engberding (predsjednik), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke i dr. Andreas Witzig

  Sudska nadležnost: Hamburg HRB 124 966
  PDV br.: DE 813 348 056

  U osoba odgovorna za zaštitu podataka u kompaniji EOS Holding GmbH

  se može kontaktirati na adresu navedenu iznad (molimo da uključite liniju PAŽNJA: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) ili e-mailom na datenschutz@eos-solutions.com.

 • Ova pravila o zaštiti privatnosti vrijede za prikupljanje ličnih podataka na našoj web stranici i naknadne obrade podataka s naše strane.

  Ova pravila o zaštiti privatnosti nadalje služe za pružanje informacije shodno čl. 13 i 14 GPDR-a u vezi obrade podataka izvan obima prikupljanja putem ove web stranice. Kao takva, mi ćemo vam pružati odvojena pravila o zaštiti privatnosti za specifične aktivnosti obrade podataka za svaki pojedinačni slučaj.

 • Ova pravila o zaštiti privatnosti ne vrijede za podatke obrađene od drugih kompanija koje pripadaju EOS Group-u. To je također slučaj ukoliko su te druge kompanije EOS Group-a zajedno sa njihovim kontaktnim informacijama navedene na našoj web stranici i/ili se njihove usluge prikazuju na našoj web stranici.

  Druge kompanije EOS Group-a će vam pružati odvojena pravila o zaštiti privatnosti za specifične aktivnosti obrade podataka za svaki pojedinačni slučaj.

 • a. Kada posjetite web stranicu

  Kada učitate našu web stranicu eos-globalcollection.com, pretraživač koji koristite na vašem uređaju automatski šalje informacije na server naše web stranice. Te informacije se privremeno memorišu u datoteku zapisnika. Sljedeće informacije se prikupljaju bez vašeg uticaja i memorišu se dok se automatski se briše nakon 3 dana:

  • IP adresa uređaja koji učitava
  • datum i vrijeme pristupa
  • naziv i URL datoteke koja se učitava
  • web stranica s koje potiče pristup (URL prethodne stranice)
  • web stranica koja je učitana s naše web stranice
  • pretraživač na vašem uređaju i moguće i operativni sistem, kao i naziv pružatelja usluga
  • Gore navedeni podaci se s naše strane obrađuju u sljedeće svrhe:
  • osiguravanje besprijekornog povezivanja na web stranicu
  • osiguravanje komforne upotrebe naše web stranice
  • analiza sigurnosti i stabilnosti sistema
  • druge administrativne svrhe

  Zakonska osnova za obradu podataka je čl. 6(1) reč. 1 (f) GDPR-a. Naš legitimni interes potiče iz svrhe prikupljanja podataka koja je navedena iznad. Nipošto ne koristimo prikupljene podatke u svrhu izvlačenja zaključaka o vama.

  Pored toga, koristimo kolačiće i usluge za analizu kada posjetite našu web stranicu. Više informacije o ovome možete pronaći u odjeljcima 6 i 7 ovih pravila o zaštiti privatnosti.

  b. Kada nas kontaktirate putem e-maila

  Možete nas kontaktirati s pitanjima bilo koje vrste putem e-mail adrese(a) koja je stavljena na raspolaganje.

  Ukoliko to učinite, lični podaci koji se prenesu u e-mailu će biti memorisani. Zakonska osnova za obradu podataka u svrhu stupanja u kontakt je čl. 6(1)(F) GPDR-a. Ukoliko se kontaktiranje vrši u svrhu sklapanja ugovora, dodatna zakonska osnova za obradu je čl. (6)(1)(B) GPDR-a.

  Lične podatke koje prikupimo brišemo nakon što obradimo vaš upit, osim ukoliko nismo zakonski ovlašteni ili obavezni da ih dalje obrađujemo.

  • Vaše lične podatke prosljeđujemo samo drugim kompanijama EOS Group-a ili trećim strankama (primaocima):
  • ukoliko ste dali vašu izričitu saglasnost za jednu ili više specifičnih svrhi shodno čl.   6(1) 1 (a) GDPR-a
  • ukoliko je objavljivanje potrebno shodno čl. 6(1) reč. 1 (f) GPDR-a za izvršenje, provođenje ili odbranu od zakonskih potraživanja i ne postoji razlog da se pretpostavi da imate primarni interes da se ne objave vaši podaci koji bi bio vrijedan zaštite
  •  u slučaju da postoji zakonska obaveza za objavljivanje shodno čl. 6(1) reč. 1 (c) GDPR-a
  • ukoliko je zakonski dozvoljeno i potrebno u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza shodno čl. 6(1) reč. 1 (b) GDPR-a
  • ukoliko obrađujemo podatke po našem nalogu u skladu s čl. 28 GPDR-a
  • Ne vrši se prosljeđivanje vaših ličnih podataka u drugačije svrhe od gore navedenih.
 • Koristimo kolačiće na našoj web stranici. Kolačići su male datoteke koje se automatski kreiraju od strane vašeg pretraživača i memorišu na vašem uređaju (laptop, tablet, pametni telefon i sl.) kada posjetite našu web stranicu. Kolačići ne oštećuju vaš uređaj i ne sadrže viruse, trojanske konje ili drugi zlonamjerni softver.

  Podaci koji se tako dobiju u kombinaciji sa specifičnim uređajem memorišu se u kolačič. Međutim, to ne znači da mi ovim putem odmah saznamo vaš identitet.

  S jedne strane, upotreba kolačića služi poboljšanju naše usluge kako bi vama upotreba bila ugodnija. U tu svrhu koristimo tzv. Kolačiće sesije da otkrijemo da li ste već posjećivali pojedinačne stranice na našoj web stranici. Oni se automatski brišu kada napustite našu web stranicu.

  Također koristimo privremene kolačiće koji se memorišu na vašem uređaju na određeni period kako bi se poboljšalo korištenje. Ukoliko ponovo posjetite web stranicu kako biste koristili naše usluge, automatski ćete biti prepoznati kao ponovni posjetilac i unosi i podešavanja koja ste prethodno izvršili se automatski prepoznaju tako da ih ne morate ponavljati.

  Kolačiće također koristimo za prikupljanje statističkih podataka u vezi upotrebe naše web stranice i analiziramo ih u svrhu optimizacije naše ponude (vidi odjeljak 7). Pomoću ovih kolačića možemo automatski prepoznati da ste ponovni posjetilac kada ponovno posjetite našu web stranicu. Ove se automatski brišu nakon što ostavite našu web stranicu na odgovarajućem datumu važenja.

  Podaci koji obrađuju kolačići potrebni su u svrhe koje su navedene za čuvanje naših legitimnih interesa, kao i za legitimne interese trećih stranki shodno čl. 6(1) reč. 1 (f) GDPR-a.

  Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali možete konfigurisati vaš pretraživač i da sprječava memorisanje kolačića na vašem uređaju ili da vam prikaže napomenu prije nego što se memoriše novi kolačić. Ukoliko u potpunosti deaktivirate kolačiće, može se desiti da ne bude u mogućnosti da koristite sve mogućnosti naše web stranice.

 • Shariff solution

  Na našoj web stranici koristimo Shariff dugmad sa društvenih medija Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Dugmad su jednostavni HTML linkovi. Postupak koji koristimo je unutar okvira Shariff rješenja. Pomoću Shariff rješenja, skripta prikazuje npr. broj koliko puta je na određenoj stranici kliknuto na dugme za dijeljenje: skripta za ovo kontaktira društvenu mrežu putem interfejsa za programiranje i prikazuje brojeve. Tokom ovog postupka ne dolazi do prenosa bilo kakvih ličnih podataka. Umjesto IP adrese, prosljeđuje se samo naša adresa servera na Facebook, Google i Twitter. Povezujete se direktno s Facebook-om, Google-om i Twitter-om samo ukoliko izvršite određenu radnju. Prije toga, društvene mreže ne mogu prikupiti bilo kakve podatke o vama. Ostajete nevidljivi mrežama sve dok ne kliknete na link da podijelite sadržaj. Ukoliko kliknete na link, obaveza za pružanjem informacija o prikupljanju podataka i obradi više nije u našoj nadležnosti nego u nadležnosti ponuđača društvene mreže.

 • Imate sljedeća prava:

  • shodno čl. 15 GPDR-a da zahtijevate informacije o vašim ličnim podacima koje mi  obrađujemo, a posebno u vezi svrhe za obradu, kategorije ličnih podataka, kategorija primaoca kojima su vaši podaci proslijeđeni ili će biti proslijeđeni, planirano trajanje zadržavanja, postojanje prava na ispravke, brisanja, ograničavanja obrade ili prigovor, postojanje prava za ulaganje žalbe, porijeklo vaših podataka ukoliko nisu prikupljeni s naše strane i postojanje automatizovanog donošenja odluka uključujući profilisanje i, ukoliko je primjenjivo, smislene informacije u vezi tih detalja;
  • shodno čl. 16 GPDR-a da zahtijevate trenutačnu ispravku netačnih ili dopunu ličnih podataka o vama koji su memorisani kod nas;
  • shodno čl. 17 GPDR-a da zahtijevate brisanje ličnih podataka o vama koji su memorisani kod nas sve dok obrada nije potrebna u svrhu izvršenja prava na slobodu govora i informacija, ispunjenja zakonske obaveze, iz razloga od javnog značaja ili u svrhu izvršenja, provođenja ili odbrane od zakonskih potraživanja;
  • shodno čl. 18 GPDR-a da zahtijevate ograničavanje obrade vaših ličnih podataka sve dok je upitna tačnost podataka s vaše strane i obrada nezakonita, ali odbijate brisanje i nama više nisu potrebni podaci, ali ih vi zahtijevate u svrhu izvršenja, provođenja ili odbrane od zakonskih potraživanja ili ste podnijeli prigovor obradi u skladu s čl. 21 GPDR-a;
  • shodno čl. 20 GPDR-a da zahtijevate listu vaših ličnih podataka u strukturisanom, standardnom i u mašinski čitljivom formatu, a koje ste vi pružili nama ili prosljeđivanje drugoj odgovornoj stranci;
  •  shodno čl. 7(3) GPDR-a da povučete pristanak koji ste nam ranije dali u bilo kojem trenutku. To za posljedicu ima da mi u budućnosti ne možemo nastaviti s obradom podataka na osnovu koje je bazirana ta saglasnost i
  • shodno čl. 77 GPDR-a da podnesete žalbu nadležnom organu. Obično možete kontaktirati nadležni organ u vašem uobičajenom mjestu prebivališta ili na radnom mjestu ili u našem glavnom sjedištu.
 • Ukoliko se vaši lični podaci obrađuju na osnovu legitimnih interese u skladu s čl. 6(1) reč. 1 (f) GPDR-a, imate pravo da shodno čl. 21 GPDR-a uložite žalbu na obradu vaših ličnih podataka sve dok postoje razlozi koji potiču iz vaše određene situacije za to ili ukoliko je žalba usmjerena na direktni marketing. U zadnjem slučaju imate opšte pravo na žalbu koje će se s naše strane primijeniti bez izjave o bilo kakvoj posebnoj situaciji.

  Ukoliko želite ostvariti svoje pravo da povučete ili odbijete, samo trebate poslati e-mail na datenschutz@eos-solutions.com.

 • U sklopu posjete stranici, mi koristimo jako rasprostranjenu SSL (Secure Socket Layer) metodu u kombinaciji s najvišim nivoom enkripcije koju podržava vaš pretraživač. Općenito, to je 256-bitna enkripcija. Ukoliko vaš pretraživač ne podržava 256-bitnu enkripciju, koristimo 128-bitnu v3 tehnologiju umjesto toga. Prenos individualne web stranice u enkriptovanoj formi možete prepoznati po ikonici zatvorenog ključa ili katanca u donjoj statusnoj traci vašeg pretraživača.

  Također poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere da zaštitimo vaše podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništavanja ili neovlaštenog pristupa od strane trećih stranaka. Naše sigurnosne mjere se kontinualno poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

11. Alati za analizu

Mjere praćenja koje su navedene ispod i koje koristimo izvršavaju se na osnovu čl. 6(1) reč. 1 (f) GDPR-a. Ove mjere praćenja koristimo da osiguramo da naša web stranica bude izrađena prema zahtjevima i kontinualno optimizovana. Mjere praćenja također koristimo za prikupljanje statističkih podataka u vezi upotrebe naše web stranice i analiziramo ih u svrhu optimizacije naše ponude. Ovi interesi se trebaju smatrati kao legitimni u smislu koji je naveden u pravilniku iznad.

Odgovarajuće svrhe za obradu podataka i kategorije podataka moguće je pronaći u pripadajućim alatima za praćenje u ovom odjeljku.

Privremeni kolačići potrebni za rad web stranice

Ovi kolačići preko PHP automatski pohranjene na serveru za svakog korisnika. Po pravilu, ako je korisnik neaktivan za na web stranici 20 minuta, ovi kolačići se brišu.

Promotivni kolačići

EOS koristi kolačiće i za određene promocije koje se čuvaju i po isteku određene sesije ('trajni kolačići'). Ovi kolačići omogućavaju, između ostalog, da Vam se određene promocije prikažu samo jednom, odnosno, da se ne ponavljaju.

Kolačići ostaju na vašem pretraživaču dok ih ne izbrišete. Naravno, pretraživač možete konfigurirati i tako da se kolačići ne pohranjuju na hard disku. Uputstvo kako da promijenite postavke kolačića u pretraživaču možete pronaći u dijelu "Help" u Vašem pretraživaču.

12. Aktualizacije i izmjene ovih pravila o zaštiti privatnosti

Ova pravila o zaštiti privatnosti trenutno vrijede i aktualizacije je zadnji put izvršena u maju 2018. godine.

Može doći do potrebe za promjenom ovih pravila o zaštiti privatnosti uslijed poboljšanja naše web stranice i ponude putem naše web stranice ili uslijed promjene zakonskih ili javnih zahtijeva. Trenutna pravila o zaštiti privatnosti možete preuzeti i štampati u svako vrijeme sa naše web stranice na  www.eos-globalcollection.com.