Без паника: Какво трябва да знаете за изкупуването на дълг в Централна и Източна Европа

Глобалната финансова криза и последващата рецесия напълно промениха европейския пазар на необслужваните кредити: Централно- и източноевропейските страни понастоящем са привлекателни търговски центрове, където се наблюдава дори по-висок от предвидения за 2018 г. растеж. Директорът на EOS Марвин Рамке разяснява своята стратегия за успех на този високо цикличен пазар.

Марвин Рамке не крие амбициите си към източноевропейските финансови пазари. Членът на съвета на EOS Group си спомня как компанията току-що била навлязла на източноевропейския пазар на необслужвани кредити, когато той се присъединил към нея през 2007 г. „80% от приходите бяха от Германия“, казва той. „Но през следващите години очаквам само една трета от приходите да идват оттам - и по една трета от Западна и Източна Европа.“

Поемайки отговорност за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) миналата година, Рамке прокарва друга важна качествена промяна за EOS на източния й фланг. След установяването си като лидер на пазара на изкупуване на необезпечени кредити (потребителски кредити, задължения по кредитни карти) в повечето от 15-те страни, през 2016 г. EOS закупува първите си пакети с обезпечени дългове на компании в несъстоятелност (жилищни и търговски ипотеки). Други следват примера на Рамке

Очаква се приходите от централно- и източноевропейските страни да се удвоят

Към момента EOS управлява ипотеки на компании в несъстоятелност в Румъния, България, Македония, Хърватия, Сърбия, Унгария, Словакия, Чешката република и Полша - девет от 15-те централно- и източноевропейски пазари на компанията. „Ние искаме да продължим изкупуването на дългове на компании в несъстоятелност на всички тези пазари“, казва Рамке. „През следващите две години аз наистина очаквам ние да управляваме необезпечени и обезпечени дългове във всички тези 15 централно- и източноевропейски страни.“ Той дори твърди, че този списък може да бъде допълнен с още страни, ако се появят подходящи възможности.

През финансовата 2016-2017 г. EOS изкупува източноевропейски дълг с номинална стойност 1,8 милиард евро, което представлява една трета от общата номинална стойност на покупките на EOS и повече от два пъти от номиналната стойност, придобита в ЦИЕ през предишната финансова година. Годишните продажби в региона се увеличават почти с 20% до 131,1 милиона евро през 2016-2017 г., малко над една пета от общите продажби на групата EOS. Твърди се, че съгласно все още непубликувани данни печалбата в ЦИЕ преди облагането й с данъци се е увеличила два пъти през 2017-2018 г.

След бума в кредитирането удари глобалната криза

„Високият растеж в търговията, на който сме свидетели, се дължи колкото на пазарните условия, толкова и на стратегията“, споделя Рамке. „Или, да го кажем по-добре, дължи се на нашата стратегическа гъвкавост за експлоатация на пазарни възможности.“ През 2007 и 2008 г., след бума в кредитирането в централно- и източноевропейския регион удари финансовата криза. Бързо стана ясно, че банките в ЦИЕ ще се окажат с много, много необслужвани кредити – и то повече обезпечени, отколкото необезпечени, тъй като ипотеките по принцип са на по-висока стойност от потребителските кредити.

„Финансовите институции с лоши кредити винаги могат за известно време да отложат деня за разплата, но идва момент, когато необслужваните кредити трябва да бъдат обявени и да се извърши счетоводно отчитане на провизиите“, казва Рамке. За периода 2008 - 2013 г. необслужваните кредити като процент от общите кредити се увеличиха от около 3 процента до около 17 процента в Унгария и България и до 20 в Румъния - по средата между Германия, с малко над 2 процента, и Гърция, където размерът на необслужваните кредити нарасна до 35 процента от всички кредити

Натискът от страна на Европейския съюз помогна пазара да се задвижи

„В същото време лихвените проценти се понижиха и още повече международни инвестиционни фондове започнаха да се интересуват от инвестиции в дългове на компании в несъстоятелност в Източна Европа с надеждата, че ще си осигурят добри печалби,“ продължава той.

„Под влияние и на натиска върху банките с необслужвани кредити от страна на Европейската централна банка и други регулаторни органи в един момент продавачите решиха да продават и купувачите най-накрая получиха възможността да купуват.“ През 2015 и 2016 г. пазарът на обезпечени необслужвани кредити в ЦИЕ наистина се задвижи.

„Когато източноевропейските банки започнаха да продават обезпечени необслужвани кредити, ние успяхме да реагираме изключително бързо, за да се сдобием с дял от този нов пазар,“ твърди Рамке. „Ние притежавахме десетгодишен опит в търговията с обезпечени необслужвани кредити в Германия и за разлика от останалите участници, които се интересуваха от пазара на обезпечени необслужвани кредити, EOS вече присъстваше в 15 централно- и източноевропейски страни от много години и беше много добре запозната с правната рамка. В допълнение на това ние знаехме как се управляват длъжници благодарение на нашия бизнес с необезпечени кредити и познавахме много от банките, които сега продаваха обезпечени необслужвани кредити, в качеството им на клиенти от пазара на необезпечените необслужвани кредити.

Защо е по-трудно да се управлява дълг, обезпечен с активи

Въпреки припокриването между бизнеса на Рамке с необезпечени и обезпечени необслужвани кредити се е наложило той и неговите служители да се справят с големи различия. Оценките на обезпечените необслужвани кредити са по-трудни или най-малкото по-скъпи, тъй като става дума за индивидуални проекти за недвижими имоти, които трябва да бъдат анализирани,“ твърди той.

„Необезпечените необслужвани кредити обикновено представляват пакети от много хиляди кредити, те са много по-малки по обем, при тях е възможно да се направи статистически анализ - комплексната проверка е много по-лесна.“

След първите сделки с обезпечени необслужвани кредити в Хърватия и Румъния през 2016 г. EOS изгражда Център за сделки с необслужвани кредити в централата си в Хамбург, централизирано обслужване за подпомагане на операциите в страните в ЦИЕ и впоследствие на управляваните обезпечени необслужвани кредити. В допълнение, финансово-технологични иновации като софтуера за събиране на дългове на EOS Kollekto Plus и неговият Аналитичен център подпомагат нейните източноевропейски служители в управлението на длъжници и техните схеми на изплащане както за необезпечени, така и за обезпечени необслужвани кредити.

 

Някои търговци отчаяно се опитват да влязат в бизнеса с необслужвани кредити

„Пазарът на необслужвани кредити е високо цикличен и всеки пазар се намира на малко по-различен етап в цикъла на свръхкредитиране и изчистване на отпуснатите заеми от страна на банките,“ казва Рамке. „Затова е добре да сме толкова диверсифицирани в географско отношение.“ В краткосрочен план той вижда потенциални възможности за изкупуване в икономики като Унгария и Хърватия - въпреки че се притеснява от факта, че конкуренцията сред международните инвеститори за подсигуряване на необслужвани кредити остава интензивна благодарение на ниските лихвени проценти.

„При финансите е важно да се спазва дисциплина, да се знае в кой момент една инвестиция няма да донесе печалбата, от която се нуждаете,“ казва Рамке. „Важно е да няма паника, ако не спечелите един или два търга.“ Според него натискът за инвестиране води до плащане на изключително високи цени за дългове на компании в несъстоятелност от страна на фондовете. Според него работата в семейна фирма като Otto Group е много полезна - неговите цели са „устойчиви“ и не са свързани с вечно повтарящите се финансови тримесечия.

„Това, което най-много ме изненадва в бизнеса в ЦИЕ, е увереността – или свръхувереността – на някои международни фондове при калкулирането на необслужваните кредити,“ казва той. Някои изглеждат отчаяни в опитите си да се доберат до необслужвани кредити на всяка цена или при какъвто и да е риск в гонитбата за печалби, тъй като лихвените проценти остават ниски. „Ще разберем кой не е бил прав и кой - прав след следващата криза на финансовите пазари.“

Печат