Повече от модерна дума: Защо EOS се насочва към разработването на гъвкав софтуер

Ако работите в бързо променящ се пазар, вашият бизнес софтуер трябва да в крак с него. Поради тази причина EOS е възприела гъвкави методи за разработване на своя нов софтуер за управление на дългове - и едновременно с това трансформиране на цялата организация.

Kirsten Hunder is not what we call
Kirsten Hunder, FX Product Owner

„Гъвкав по природа“ е надпис върху синия стикер на бележника на Кирстен Хундер. До него върху бюрото й се намират комплект блокчета Lego, топки за жонглиране и кокосови пралини. Хундер работи по проект на EOS за създаване на FX софтуер в Хамбург и знае, че стикерът върху бележника всъщност изпраща погрешното послание.

“Концепцията за гъвкавост е доста нова за мен,” казва Хундер, която се присъединява към FX преди две години. „Да мисля в седмици вместо в месеци и да управлявам времето си между срещите беше голяма промяна за мен.“ На последната й длъжност, твърди Хундер, експертите се оттегляли на тихо място, за да създават концепции от 100 страници, за реализирането на които били необходими 18 месеца. „При повече късмет те се одобряваха, но доста често ги отхвърляха и всичко трябваше да се започва отново.“ Затова на Хундер й отнело време, за да свикне с гъвкавия начин на работа. “Първоначално бях скептична относно достойнствата на футбола на маса и всички тези самозалепващи листчета и стикери по стените и се чудех: те кога всъщност работят?“

Днес Кирстен Хундер е собственик на продукт и част от екип, наречен ‘KoRn’, слято от немските думи за комуникация и отчитане и едновременно с това и име на немска зърнена алкохолна напитка. Групата от седем човека дели цял етаж с още четири екипа със сходна големина и подобни чудновати имена, всички те се намират в офисна сграда в центъра на Хамбург.

Portrait photograph of Thomas Lieder, Agile Coach at EOS Technology Solutions
“Agile teams only work when every employee takes on responsibility – and also has the chance to do so”, says Agile Coach Thomas Lieder.

FX РАЗРАБОТВА ЗАДВИЖВАНА ОТ ДАННИ ПЛАТФОРМА

Мисията на малко над 70-те колеги в проекта на FX за разработване на софтуер е също така създаването на новия гръбначен стълб на EOS в Германия: изцяло нова софтуерна платформа за управление на вземания. Вместо сегашната система, която комуникира с длъжниците по високо автоматизиран начин, следвайки строги насоки, FX екипът изгражда по-гъвкава, задвижвана от данни платформа, която цели третирането на длъжниците с уважение, същевременно увеличавайки шансовете за реализиране на непогасените плащания.

„Ние анализираме анонимизирани данни за длъжници, които ни помагат да намерим най-ефективния начин за влизане в диалог със задължената страна, било то по имейл, WhatsApp или чрез старомодното писмо“, казва Томас Лийдер от отдел “Технологични решения” на EOS и коуч по гъвкавост към FX, намирайки се в кухненската и развлекателна зона с play station в единия ъгъл и онази маса за футбол, за която Хундер беше толкова скептична, в другия.

И така, защо FX екипът предприе този подход към разработването на софтуер? Дали EOS не се захваща с една нашумяла идея, превъзнасяйки гъвкавото управление на проекти като универсален метод за постигане на повече продуктивност и гъвкавост?

„Гъвкавост е много повече от една модерна дума,“ казва Лийдер. „Казано по прост начин: няма друг начин.“ EOS, като и други компании в дигиталния свят, функционира в бързо променяща се корпоративна среда, което увеличава шансовете един продукт вече да е остарял, когато стигне до пазара.

„Отговорете на промяната.“ Това е една от четирите ценности, застъпени в Манифеста на гъвкавата методология, създаден през 2001 г. от група американски програмисти, които се почувствали обезсърчени от традиционните работни потоци, следващи строги планове, подобно на Кирстен Хундер, когато в миналото изхвърляла в кошчето концепция от 100 страници. Принципите на манифеста са изписани на лист, който Лийдер и неговите колеги са залепили върху една врата в офиса си.

The agile method encourages teams to think like start ups in order to work more flexibly.
Transparency for the whole team is a fundamental principle of agile work.

Close cooperation and transparency.

“The idea that one must first think things through to the end to find the right solution is a fallacy,” Lieder says. Instead the five interdisciplinary FX teams including software developers, user-experience designers and debt collection agents every fortnight draw up a detailed plan to closely cooperate and focus on for the two weeks ahead. “Our teams work on many small systems that interact and together make up the complete platform. It's a bit like a city with a hospital, a police station and a port that constantly exchange people and data.”

БЛИЗКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЗРАЧНОСТ

„Идеята, че трябва първо да премислиш нещата докрай, за да намериш правилното решение, е заблуда,“ твърди Лийдер. Вместо това на всеки две седмици петте интердисциплинарни FX екипа включително програмисти, дизайнери, работещи по потребителския опит, и агенти по събиране на вземанията чертаят детайлен план за близко сътрудничество, върху който да се фокусират през следващите две седмици. „Нашите екипи работят върху много на брой малки системи, които си взаимодействат и заедно съставляват цялостната платформа. Това е нещо като град с болница, полицейско управление и пристанище, които постоянно обменят хора и данни.“

Двуседмичните периоди или спринтове приключват с преглед на спринта, при който членовете на екипите се събират пред стена, обсипана със самозалепващи листчета под заглавия като „реализиране“ и „подобрение“. Това позволява на гъвкавите екипи да са напълно прозрачни относно своите цели и им помага постоянно да се учат от предишните спринтове. Да продължим с метафората: по време на прегледа гъвкавите екипи обсъждат дали полицейското управление, което строят, е добре оборудвано, за да функционира като част от градската инфраструктура. Те отделят внимание на това кои са следващите фрагменти, върху които трябва да се фокусират, за да подобрят обмена на хора и данни, или вместо това да започнат да строят летище или лента за велосипеди.

Но при гъвкавата методология не става дума само за технология и уменията и квалификациите, необходими, за да може тя да работи. Другата страна на въпроса е да се определят насоките относно „индивидите и взаимодействията при процесите и средствата“, друга ценност от Манифеста на гъвкавата методология. „Предизвикателството се състои в създаването на цялостна нагласа“, споделя Лийдер: „Ценности като откритост, уважение, смелост и прозрачност са важни, за да заработят нещата.“

В крайна сметка при разработването на гъвкав софтуер всичко опира до доверието. Доверие в себе си, другите членове на екипа и гъвкави рамки като например scrum (“спорна топка”). Доверието предоставя правомощия на екипа. „Без доверие много неща просто не работят,“ твърди Лийдер. След което внезапно се обръща, за да помогне на двама колеги да извадят чистите чаши от съдомиялната машина. „Ние в EOS казваме: „Това, което построиш, това ще управляваш“,“ казва той, поставяйки чаша в шкафа. „Това означава, че членовете на екипа са отговорни за своята работа, но също и за други неща - като например изпразването на съдомиялната машина.

Post-its are a way of agile working to give transparancy for the whole team and detect improvements.
Jana Titov, Jana Titov, intern Communication at EOS
‘What struck me was that IT people, who're commonly stuck with the label of being unsociable, are now role models for the rest of the company in terms of team work and making progress.’

ЛИДЕРСТВО ОЗНАЧАВА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА

Каква роля играят лидерите в този нов вид култура на работното място? „Въпреки че отхвърляме йерархията, ние смятаме, че лидерите са все още необходими, но не в традиционния смисъл, където работодателят казва на своите служители какво да правят,“ споделя Лийдер. Става дума за създаването на рамка за самооправомощаване, казва той. „Аз също имам екипен ръководител, но нямам нужда от неговото одобрение, за да си взема отпуск. Тези неща координирам с екипа си.“

Лидерството в EOS също означава и премахване на препятствията: „Новите колеги имат избора да работят с която операционна система им харесва: Windows, Mac или Linux,“ казва Лийдер. Нарушаването на рутината може да се окаже предизвикателство. Затова изграждането на доверие също е много важно, за да спечелим други екипи от компанията за гъвкавото мислене, Лийдер твърди, „Ние трябва да приемем,че сме част от по-голяма организация, която има финансови цели.“ Макар че все още има какво да се направи, за да се променят работните процеси в цялата компания и тя да стане наистина гъвкава, това е процес, от който всеки има полза, убеден е Лийдер.

Една ключова стъпка вече е направена: От ноември 2017 г. вече работи първата версия на новия софтуер съвместно със съществуващата платформа, при което агентите по събиране на вземанията постоянно предоставят обратна информация обратно към екипите. Този успех също е променил начина, по който останалите от компанията гледат на FX екипа, както изтъква Яна Титов, старши консултант по вътрешните комуникации: „Това, което много ме впечатли, беше, че IT хората, които обикновено са етикет за необщителност, сега са ролеви модели за останалата част от компанията по отношение на работата в екип и напредъка.“

А Кирстен Хундер? Гъвкавата работа със сигурност я е спечелила. „Забелязах, че гъвкавостта води също до огромна промяна в изграждането на екипи и обучението: новите ни колеги успяха да поемат отговорност за няколко седмици.“ Ами футболът на маса? Да, отговаря тя с усмивка, естествено, екипите споделят лични неща, когато се събират да пийнат нещо във вторник вечер. „Но най-често говорим за последната програмна грешка и как да я разрешим — това може да звучи странно, но е много забавно,“ казва Хундер. „Аз наистина не искам да върна часовника назад.“

Какво е Scrum?

В света на ръгби scrum (съкратено от scrummage, „спорна топка“) е купчина от изпотени мускулести играчи, които се борят за топката с глави надолу - изглежда хаотично, но са необходими доста тренировки! Същото се случва и в управлението на проекти, където scrum е рамка, създадена за екип по разработката, състоящ се от не повече от девет човека, както и от още двама колеги със специфични роли: Единият е собственикът на продукта, който се грижи за това създаденият продукт да отговори на предпочитанията на клиентите. Другият е scrum ръководителят, който отговаря за поддържането на работата на ‘двигателя’ на проекта и отстраняването на пречките. Scrum екипът редовно разглежда своите действия, най-често на всеки две седмици.

През тези периоди, наречени спринтове, програмистите решават задачи, свързани с кодирането, избрани по време на планирането на спринта от списък с искания и идеи за характеристики, наречен продуктова опора (backlog). Идеята е да се създаде не еднократен продукт, а серия от повтарящи се издания или продуктови инкременти - които да го приспособяват все по-добре към изискванията на клиента, без да се претендира за съвършенство, тъй като списъкът (backlog) никога не е празен.

Близка до него, но различна рамка, е екстремното програмиране с дори по-къси спринтове и специфични начини за организиране на работата по разработките.

Печат